Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Tack vare Postkodlotteriet kan ECPAT stärka arbetet mot barnsexhandeln

Tillsammans med Postkodlotteriet har ECPAT spelat in en film som visar hur pengarna används för att stoppa sexuell exploatering av barn. Tack vare alla lottköpare kan ECPAT förstärka arbetet och förebygga barnsexhandel. ECPAT Hotline har tillsammans med Interpol och hotlines i andra länder lyckats identifiera hundratals barn som kunnat tas ur en pågående övergreppssituation. Stort tack för ert bidrag! 

I filmen berättar Josefin Hagström från ECPAT om varför ett övergrepp online är lika allvarligt som ett övergrepp där offer och förövare befinner sig i samma rum. Filmen visades i Postkodmiljonären på TV4 den 30 mars.

#POSTKODLOTTERIET #POSTKODEFFEKTEN #FILM
0
Kategorier: Om ECPAT

Kristina Sandberg utsedd till tf generalsekreterare för ECPAT Sverige

ECPATs styrelse har från och med den 12 mars 2018 utsett Kristina Sandberg till tillförordnad generalsekreterare för organisationen. 

- Styrelsen är glad över att Kristina Sandberg tackat ja till förordnandet. Det skapar en trygghet för organisationen och våra finansiärer att verksamheten nu kan fortsätta stabilt fram till dess att en ny generalsekreterare är rekryterad, säger Kent Persson, styrelseordförande för ECPAT Sverige.

- ECPAT är i full fart med att planera insatser under valåret där frågan om barnsexhandel är en av de viktigaste frågorna. Styrelsen har snabbt tillsatt en tf generalsekreterare för att leda verksamheten framåt under den perioden som en rekryteringsprocess pågår för att finna en ny generalsekreterare. Under 2017 har intresset för frågorna ökat och allt fler är villiga att stödja vår verksamhet. Vi känner oss trygga i att kunna rekrytera en ny ledare till vår verksamhet och Kristina Sandberg kommer att kunna bidra till att ECPAT under det viktiga verksamhetsåret 2018 flyttar fram sina positioner, säger Kent Persson.

- Jag är stolt och glad över att ha fått förtroendet av styrelsen att leda ECPAT under denna period. Vårt arbete är viktigt och det finns mycket även fortsättningsvis som vi kan bidra med i lagstiftningsarbetet, i kunskapsspridning och engagemang i frågan.  ECPAT har många angelägna projekt som nu startas under 2018 där varje projekt bidrar till att bekämpa barnsexhandeln globalt och nationellt. Nu laddar jag tillsammans med kollegorna på kansliet och styrelsen för att göra 2018 till ett av ECPATs bästa verksamhetsår, säger Kristina Sandberg.


- Vi ser fram emot att under Kristinas ledning ytterligare öka engagemanget i kampen mot barnsexhandeln och vår påverkan i den allmänna debatten om sexuell exploatering av barn, säger Kent Persson, styrelseordförande för ECPAT.

0
Kategorier:

ECPAT: Hovrätten har förövarnas perspektiv när de sänker straffen för våldtäkt


Foto: Polisen

Två bröder dömdes i tingsrätten för över 1000 sexuella övergrepp mot barn till 12 och 14 års fängelse, nu sänker hovrätten domen till 7 och 9 år. Vi har läst den och kan konstatera att hovrättens resonemang vid flera tillfällen är häpnadsväckande och saknar barnrättsperspektiv.

De två bröderna har vid ett mycket stort antal tillfällen begått grova sexuella övergrepp och våldtäkter mot flera barn. De har i flera fall filmat övergreppen, begått övergrepp mot barnen tillsammans med andra vuxna, betalat för övergreppen och utnyttjat barnens särskilda utsatthet. Men nu sänks alltså straffet av flera anledningar, bland annat för att hovrätten inte kunnat fastställa att det är så många som 1000 övergrepp som begåtts, däremot konstateras att ett mycket stort antal grova våldtäkter ägt rum. Hovrätten reducerar också straffet för att lång tid har passerat och att gärningspersonerna varit yngre vid tiden för brotten. 

Förmildrande att brödernas syfte inte endast var övergrepp 

"Som tingsrätten har angett har XX och YY utnyttjat det förhållandet att barnen var mobbade i skolan, att de inte hade någon annan att vända sig till med sina problem och att de därmed var i en särskilt utsatt situation. /.../ 

Å andra sidan har det inte kommit fram att XX och YY:s enda syfte med kontakterna var självtillfredsställelse genom sexuella handlingar med barnen. Samtliga personer har berättat att de hade ett utbyte av varandras vänskap vid sidan av de sexuella aktiviteterna."  

Dessa barn har blivit utsatta för ett tillitsbrott. Vuxna som de haft förtroende för och en relation till bryter tilliten och tryggheten och utnyttjar det för att begå sexuella övergrepp mot dem. Att bygga en relation till ett barn är en del i groomingprocessen, det är ett utstuderat sätt att få barnet att göra vad förövaren vill och är alltså inte en genuin vänskapsrelation.  

Hovrätten menar att det är en förmildrande omständighet att bröderna inte enbart begick övergrepp mot barnen när det i själva verket är tvärtom. Vem ser situationen ut barnets perspektiv här? Det är den vuxne som har ansvaret för övergreppen och att som barn inleda en vänskaplig relation till en vuxen gör det aldrig mindre allvarligt att utsätta barnet för ett sexuellt övergrepp. Den kunskapen borde finnas inom rättsväsendet.  

Mer kränkande att få utlösning i munnen än vid anal penetration 

Åklagaren menar att övergreppens art bör ses som försvårande. Hovrätten tolkar det som att åklagaren syftar på att gärningspersonerna utfört orala och anala samlag samt fått utlösning i munnen och analen på barnen. De skriver:  

"Hovrätten anser dock inte att detta slags sexuella handlingar är svårare än andra som vanligen förekommer vid liknande brottslighet. Däremot är det försvårande när de tilltalade fått utlösning i målsägandens mun eftersom detta enligt hovrättens uppfattning tveklöst innehåller ett för barn förnedrande inslag."  

Detta resonemang väcker många frågor, hur avgörs vilken kränkning som är värst? Går det att jämföra dessa kränkningar på ett generellt plan? Är det alltid mer kränkande att få utlösning i munnen?    

Att köpa barnet inte en försvårande omständighet 

Vid flera tillfällen har gärningspersonerna försökt övertyga barnen om att ha sexuellt umgänge, ibland genom att erbjuda pengar eller annat för att barnen ska "ställa upp". Hovrätten skriver att detta är ett vanligt tillvägagångssätt när det kommer till sexuella övergrepp mot barn och att det därför inte är försvårande.  

ECPAT menar till skillnad från hovrätten att det alltid är en försvårande omständighet att göra barnet och barnets kropp till en handelsvara som går att köpa för pengar.  

Det är bara grov våldtäkt om barnet är yngre än åtta år


Hovrätten har i domen en diskussion utifrån tidigare domar om huruvida enbart åldern på barnet kan göra brottet grovt. Högsta domstolen har i tidigare domar slagit fast att en våldtäkt av ett 12-årigt barn inte automatiskt kan bli grov våldtäkt, medan en våldtäkt mot ett 8-årigt barn kan det.  

"Ju äldre barnet är desto fler eller allvarligare omständigheter krävs."  

Detta resonemang bygger inte på att varje barn har samma rättigheter vilket är mycket problematiskt. Vad händer om ett barn som utsätts för ett övergrepp är nio år? Har barnet då kommit över en magisk gräns som gör övergreppet mindre allvarligt? Självklart inte.   

Är det förmildrande att förövaren slutar när det gör ont?  

"Det är också i någon mån försvårande i de fall målsägandena fått ont i samband med analsex. I sammanhanget ska det dock påpekas att målsäganden NN, men även andra, sagt att YY respekterade hens upplysning att det gjorde ont och att YY då avbröt handlingen." 

Utifrån detta resonemang är det alltså en förmildrande omständighet att begå ett övergrepp om förövaren slutar när barnet uttrycker att det gör ont. Det är helt oacceptabelt att hovrätten uttrycker sig på ett sätt som får det att låta som att det är mer okej så länge barnet inte uttrycker smärta.  

Risk för återfall - men vem vet vad bröderna gjort de senaste 8,5 åren? 

Hovrätten menar också att det är en förmildrande omständighet att det gått lång tid sedan de aktuella brotten, det sista brottet i det här målet ägde rum 2009. Samtidigt sitter bröderna nu häktade i väntan på dom eftersom risken för återfall är hög. Sedan 2009 har 8,5 år passerat och om återfallsrisken är hög 2018 så kan en inte låta bli att fundera på vad som hänt mellan 2009 – 2018. Har fler barn utsatts? Kanske får vi aldrig veta, men det vi vet är att i de fall där polisen lägger resurser på att gräva djupare så upptäcks ofta fler sexualbrott.  

#BRÖDER #SÄNKT STRAFF #HOVRÄTTEN #DOM #DOMSTOL
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Våldtäkt mot barn

Anders L. Pettersson går vidare från ECPAT Sverige

ECPAT Sveriges generalsekreterare Anders Pettersson lämnar ECPAT för att bli ny chef för Civil Right Defenders. ECPATs ordförande Kent Persson kommenterar:

"Vi vill rikta vårt varma tack till Anders för hans betydelsefulla insatser för ECPAT. Anders har under sina nära fem år utvecklat ECPAT till en effektivare och starkare organisation och med det lagt grunden för framtida framgångar. Vi är stolta över att ha så goda medarbetare i vår verksamhet  att de blir rekryterade till andra viktiga organisationer och uppdrag. Vi önskar Anders all lycka till och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

ECPAT kommer nu inleda arbetet med att rekrytera en ny generalsekreterare vars uppdrag blir att fortsätta utveckla ECPAT. Styrelsen kommer inom kort ta beslut om hur verksamheten ska ledas under tiden som ny generalsekreterare rekryteras. Jag känner mig trygg i att med vår engagerade och kunniga personal så kommer verksamheten fortsätta utvecklas med fokus på att bekämpa barnsexhandeln."

0
Kategorier:

Vilka personer tittar på gråzons- och övergreppsbilder på barn? ​

I rapporten I Gråzonen - lagliga sexuella kränkningar av barn har vi pratat med experten Christoffer Rahm som är chefsöverläkare i psykiatri och forskare vid Karolinska Institutet. Just nu bedriver han projektet Priotab som riktar sig till vuxna med pedofili. I projektet har han bland annat tittat på hur det sexuella intresset för barn uppstår och vilka det är som konsumerar gråzons- och övergreppsmaterial. 

>> Läs hela rapporten I Gråzonen. <<

>> Vad är egentligen en pedofil? <<

I projektet har han kunnat se att sexuellt intresse för barn verkar uppkomma på olika sätt, där två grupper står ut. För den ena gruppen har det sexuella intresset varit etablerat sedan unga år, personerna upptäcker denna inriktning på sin sexualitet i samma ålder som andra upptäcker sin, oftast tidigt i puberteten. I den andra gruppen har personerna varit äldre när de utvecklat ett sexuellt intresse för barn. Ofta har det kommit parallellt med en period av överkonsumtion av sex och pornografi. Gränserna har då successivt behövt flyttas fram för dem för att de ska få ut det de vill från sexet eller pornografin, det har blivit allt grövre och fått nya inriktningar; till sist konsumerar de sådant som de från början inte känt sig attraherade av, till exempel dokumenterade sexuella övergrepp på barn. De uppfyller då de diagnostiska kriterierna för pedofili men utan att själva identifera sig som pedofiler.

Vilka tittar på gråzonsmaterial? 

Flera av patienterna i Priotab nämner att de tittar på gråzonsmaterial i sexuellt syfe, antingen när de vill få utlopp för sin sexualitet utan att göra något kriminellt eller som ett sätt att försöka få utlopp för sin sexualitet utan att skada någon annan. Flera med pedofili beskriver empatiska känslor för barn och att de tagit intryck av information som nått dem, att barn tar skada av sexuella övergrepp. De försöker då handskas med sitt dilemma och beskriver ett moraliskt resonemang som i stort går ut på att om de tittar på material där barnet inte utsatts för övergrepp när det tagits fram, såsom nudistbilder, familjefoton, sim- eller underklädesreklam, och använder det i sexuellt syfe för sig själva, så är det minsta möjliga skada de kan utsätta ett barn för och samtidigt få ut det de vill. 

Är då gråzonsmaterial en “inkörsport” till grövre material? 

Det går inte att ge något vetenskapligt underbyggt svar på den frågan. Christoffer Rahm kan endast referera till anekdotiska historier från personer som säger att de i yngre åldrar började titta på gråzonsmaterial och sedan i takt med att de blivit äldre i vissa fall även tittar på grövre och grövre material. De personer han hört säga det tillhör den första gruppen som nämndes tidigare, män med pedofili som upptäckt det i en tidig ålder. Men det kan också finnas män i också den andra kategorin som börjar med att titta på gråzonsmaterial för att sedan titta på grövre bilder. 

>> Läs hela rapporten I Gråzonen. <<

#GRÅZON #GRÅZONSRAPPORT #RAPPORT #CHRISTOFFER RAHM #PEDOFIL #PEDOFILI
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.