Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Sexuell kränkning av barn kan vara lagligt: dessa bilder bör du inte posta i sociala medier

Idag på Internationella Brottsofferdagen släpper vi en ny rapport som visar att det sprids bilder på barn i sexuella sammanhang som inte klassas om olagliga. Detta är en problematik som är okänd för de flesta, men som berör oss alla.

>> Läs rapporten I gråzonen - lagliga sexuella kränkningar av barn. <<

Ett exempel är en film som lagts upp på YouTube på en flicka som badar badkar i hemmamiljö. Filmen i sig är varken olaglig eller ovanlig, men när kommentarsfältet fylls med grova sexuella fantasier om flickan utsätts hon för sexuella kränkningar. Vardagsbilder och filmer kan idag lätt missbrukas och när det sker har barnet som utsätts ett mycket svagt skydd av svensk lagstiftning. 

Poliser och åklagare gör olika bedömningar av gråzonsbilder

Vår rapport visar att åklagare och polis kan bedöma bilder helt olika. Bilder som till synes visar oskyldiga nakna barn på en strand kan användas i sexuella syften. Dessa är fortfarande lagliga och kan i de flesta fall inte klassas som barnpornografibrott enligt lagen. Även om bilden finns på en webbsida med tydlig sexuell kontext och bilderna runt omkring är pornografiska, bilden får rubriken ”sexy 8 y.o.” bedömer bara hälften av de tillfrågade åklagarna och en tredjedel av poliserna bilden som barnpornografibrott.

- Det är inte rättssäkert. Skyddet för barnets rättigheter mot sexuell exploatering behöver stärkas upp. Även om materialet inte anses olagligt idag, så är det alltid en kränkning att objektifiera och sexualisera ett barn. Barnet har rätt till sin integritet, säger Isabella Kim, barnrättsjurist och rapportförfattare.

Bilder från nudistsammanhang kan erbjudas i tusental

Mellan 2016 och 2017 tog ECPAT Hotline emot 391 tips på bilder och filmer i gråzonen. Majoriteten visade barn i naturist- och nudistsammanhang. Nästan 50% av de 34 webbsidorna som granskades i rapporten innehöll bildserier på barn, de flesta var förpubertala flickor. 20% av sidorna hade ett kommersiellt syfte där besökaren mot betalning kunde få tillgång till fler bilder och ibland medlemskap. 

Högupplösta bilder zoomas in och beskärs

Bilderna och filmerna marknadsförs ofta som högupplösta så att köparen ska veta att det går att zooma in och beskära efter egen preferens. Sidorna kunde ofta erbjuda hundratals och ibland tusentals bilder, dessa säljs men kan sällan eller aldrig uppnå lagstiftningens kriterier för barnpornografibrott.

Lägg inte upp bilder på nakna barn i sociala medier

Vi uppmanar föräldrar och andra vuxna att tänka en extra gång innan de postar bilder på nakna barn i sociala medier eller på andra ställen på nätet. Bilderna kan komma att missbrukas av någon annan och användas i sexuella syften. Barnet har sällan själv valt att bli fotograferad eller publicerad och bilderna kan spridas och delas i det oändliga, något som kan påverka barnet i en lång tid framöver.

>> Läs hela rapporten här. <<

Rapportförfattare: 

Isabella Kim, barnrättsjurist, ECPAT Sverige
Sophie Josephson, barnrättsrådgivare ECPAT Sverige

#GRÅZONER #GRÅZON #GRÅZONEN #RAPPORT #GRÅZONSRAPPORT
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

ECPAT Sverige först i Europa med webcrawlern som tar ned övergreppsmaterial på nätet

ECPAT Sverige är först i Europa med att ingå samarbete med Canadian Centre for Child Protection och Project Arachnid - webcrawlern som går igenom nätet för att hitta och ta bort övergreppsmaterial på barn, det rapporterar både Sveriges Radio Ekot och TT och en rad svenska medier idag.


Många barn vittnar om att det är oerhört tungt att bära vetskapen om att vem som helst kan ha sett bilder och filmer på det sexuella övergrepp hen blivit utsatt för. En kanadensisk studie om vuxna som under barndomen utsatts för sexuella övergrepp som antingen fotats eller filmats, visar att nära 70% upplevde en oro för att bli igenkända. Även en svensk undersökning gjord av Barnafrid bekräftar att ett barn som utsatts för ett sexuellt övergrepp mår sämre när övergreppet dokumenterats och spridits. Project Arachnid har tagits fram för att motverka spridningen av övergreppsmaterial och nu ansluter sig ECPAT Hotline till arbetet, som första samarbetspartner i Europa.


Arachnid är en webcrawler som hittills sökt upp och kontrollerat över 41 miljarder bilder på 1,1 miljarder websidor. Det har resulterat i att omkring 80 000 unika bilder och filmer kan identifieras varje månad och att de som ansvarar för de servrar där materialet påträffats, får ett meddelande om det allra grövsta materialet.

Foto-DNA gör att Arachnid hittar olika versioner av samma bild

Tack vare avancerad teknik med foto-DNA kan Arachnid hitta bilder som sprids, även om de är beskurna eller omformaterade så kommer crawlen att hitta dem. Arachnid är ett enormt steg framåt och stärker det internationella samarbetet i kampen mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn väsentligt. Arachnid innefattar samarbete mellan Canadian Centre for Child Protection, kanadensisk polis, Interpol och USAs hotline National Center for Missing and Exploited Children och vi kommer nu att integrera systemet i vår hotlineverksamhet. Det kommer öka förmågan att granska material och uppmärksamma siteägare om att de har övergreppsmaterial på sina servrar.

Arachnid innebär ett stort steg fram, det gör skillnad för många av dem som utsatts för sexuella övergrepp där bilder och filmer på övergreppen spridits nätet. 

>> Mer om Project Arachnid. <<

>> Mer om Canadian Centre for Child Protection. <<

>> Till ECPAT Hotline. <<

#ARACHNID #CP3 #CANADIAN CENTRE FOR CHILD PROTECTION #ECPAT HOTLINE #CRAWLER #SAMARBETE
0
Kategorier: ECPAT Hotline

Trots EU-domen: datalagring nödvändig för att bekämpa barnsexhandel

I höstas drev vi kampanjen #backabarnen för att uppmärksamma Sverige om att polisen sedan i december 2016 i princip inte kunnat utreda sexualbrott mot barn på nätet. Då kom nämligen ett beslut från EU-domstolen som sa att Sverige inte längre kan tvinga internetoperatörer att lagra data. När data inte längre lagras suddas brottsplatsen på internet ut och polisen kan inte hitta förövaren eller barnen som utsatts för övergrepp. Regeringen presenterade en utredning med förslag om vägen framåt, en utredning vi nu gett vår syn på i ett remissvar.  

>> Läs hela remissvaret här. <<


ECPATs jurist Clara Ludvigsson har granskat utredningen om datalagring


ECPAT stödjer dessa förslag från utredningen: 

  • Datalagring är nödvändig! Sverige är enligt folkrätten skyldiga att så effektivt som möjligt bekämpa brott, för att kunna göra det måste data lagras. Alternativa metoder för att slippa lagra data har undersökts, men de är inte tillräckliga eftersom en inte i förväg inte kan veta vem som kommer att begå brott och när. Polisen behöver kunna gå tillbaka i tiden för att hitta förövarna som begår brotten och barnen som utsätts.  
  • Tiden för lagring justeras. Tidigare gällde 6 månader generellt men nu ska mellan 2-10 månader gälla beroende på vilken typ av uppgift det handlar om. Lagring av abonnemangsuppgifter inklusive IP-nummer förlängs till 10 månader.
  • Abonnentuppgifter ska lagras! Efter EU-domen har operatörerna inte lagrat uppgifter om vem en viss IP-adress tillhört (mer om abonnentuppgifter i fakta-avsnittet nedan) vilket utredningen nu visar att EU-domen inte stödjer. Lagringstiden förlängs från dagens 6 månader till 10. Detta är särskilt viktigt i barnpornografibrottsärenden då brotten ofta tar lång tid att utreda eftersom materialet sprids över hela världen och polis i olika länder måste involveras. Det är också viktigt för att brotten ibland upptäcks långt efter att de begåtts.  
  • Regleringen ska vara teknikneutral! Tidigare har internetoperatörer inte behövt identifiera en enskild abonnent bakom ett IP-nummer när det delats av flera genom så kallad NAT-teknik (läs mer om NAT i fakta-avsnittet nedan). Utredningen menar nu att tekniken inte ska spela någon roll utan att uppgifterna ska kunna ges till polis vid misstanke om brott oavsett. Detta är mycket viktigt i ärenden om sexuella övergrepp mot barn på nätet då polisen idag har svårt att identifiera den slutliga användaren av en viss IP-adress.  


ECPAT är kritisk till att: 

  • Omfattningen av lagringen av trafikuppgifter minskas.  
    Utredningar kan komma att försvåras när polisen inte kan gå längre bakåt i tiden för att se hur en viss kommunikation gått, mellan vilka och vart någonstans. När omfattningen av vilka delar som lagras begränsas och när de olika delarna lagras olika tider, kan en “länk i kedjan” försvinna vilket kan göra att spårningsarbetet avbryts. 

Att förebygga, förhindra, utreda och lagföra sexualbrott mot barn är en av samhällets absolut viktigaste uppgifter. Inte bara för att hitta och lagföra förövarna, utan framför allt för att hitta de barn som utsätts för sexuella övergrepp och ta dem ur övergreppssituationen. Vi behöver datalagring för att kunna bekämpa brotten och vi vill också understryka vikten av att lagstiftningen utformas så att operatörer inte kan tolka olika. Det ska inte kunna vara en konkurrensfördel på bekostnad av barnen att inte lagra data.  

>> Läs hela remissvaret här. << 


ABONNENTUPPGIFT  

Rör uppgifter om abonnentens nummer, namn, titel och adress. Hit räknas också uppgifter om exempelvis avtal och fakturering, både fasta som dynamiska ip-adresser och IMSI-nummer (ett nummer som är kopplat till abonnentens SIM-kort och därmed telefonnummer).   

TRAFIKUPPGIFT   

Trafikuppgifter innehåller inget textinnehåll utan endast uppgifter om avsändare, mottagare, tidpunkt för kommunikationen, medium för kommunikationen och plats.   

NAT  

NAT står för Network Address Translation eller nätadressöversättning. Tekniken gör det möjligt att ansluta många datorer till en internetanslutning med en eller några gemensamma IP-adresser. Det kan användas av en internetoperatör för att ge många kunder samma IP-nummer. Anledningen är att de IP-adresser som normalt används idag, så kallade IPv4-adresser, är slut. Tanken var att NAT-tekniken skulle användas i väntan på ett nytt system, IPv6-adresser. En övergång till IPv6 är redan möjlig men för vissa operatörer har NAT blivit ett substitut för en övergång.  

 

#DATALAGRING #UTREDNING #INTEGRITET #REMISSVAR #REMISS
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning

Fallet Sannah: sveket mot 15-åriga flickan är skrämmande

I veckans Kalla Fakta fick vi följa fallet Sannah. En 15-årig flicka anmäler en överfallsvåldtäkt som ska ha begåtts av en tio år äldre man, men trots modet att anmäla möts hon av misstro och utredningen innehåller många bristerSannah fick inget målsägandebiträde vilket är hennes rätt, hon tvingades kort efter våldtäkten att iscensätta övergreppet på samma plats där den ska ha ägt rum. Behandlingen av Sannah vittnar om det starka behovet av att utbilda rättsväsendet i hur sexualbrott mot barn ska hanteras och att kunskapen om barnets rättigheter inte är tillräckliga.  


I reportaget berättar Sannah om en händelse som ska ha skett för 5 år sedan, att hon blev överfallen och våldtagen av en man hon kände till sedan tidigare. Precis innan hade hon skilts från en vän och då frågat vad klockan var, vännen sa att klockan var 22. Efter våldtäkten sprang Sannah hem, hennes mamma märkte att något var fel, men Sannah berättade ingenting. Sannah ville först inte berätta för någon, hon var rädd och hon skämdes, men hon berättade till slut för sin pojkvän via SMS. Han lyckades övertala henne att också berätta för sina föräldrar som i sin tur övertygade Sannah om att göra en polisanmälan.  


De besökte sjukhuset där hon undersöktes och en läkare dokumenterade hennes skador. Sannah berättade hur gärningsmannen slagit henne över låren som fyllts av blåmärken, hon hade också skador i underlivet. Rättsintyget stämde väl överens med Sannahs berättelse som också var detaljrik och trovärdig.  

Det ska inte vara förödande att ta fel på klockan 

Sannah berättade för polisen att våldtäkten ägde rum runt 22-tiden. När polisen sedan kontrollerade hennes chatt med pojkvännen visar det sig att konversationen där hon berättade om övergreppet ägde rum redan vid 21.30. Detta berodde på att hennes vän trott att klockan var 22 när den i själva verket var 21, vilket vännen också berättade för polisen. Sannah misstros och ifrågasätts. Hur kan hon berätta om övergreppet för pojkvännen innan det ens skett?  

Inget barn ska tvingas iscensätta en våldtäkt

Hon togs till platsen där hon berättar att hon blivit överfallen och tvingas iscensätta våldtäkten, utan målsägandebiträde, något som var mycket traumatiskt för Sannah och som slutade i en panikångestattack. Den misstänkta våldtäktsmannen påstod att han hade ett alibi som inte kontrollerades, hans berättelse ändrades flera gånger under förhör, men fallet läggs ned. Detta trots att rättsintyget stämder exakt överens med Sannahs berättelse, trots att det var den misstänkta förövaren som lämnade en otydlig berättelse om vad han gjort och befunnit sig under den aktuella kvällen.  


Sannah isolerade sig efter att utredningen lagts ned, hon ville inte gå ut, inte träffa folk. Hon inledde dock en relation med en tidigare vän, en person som också kände gärningsmannen. Efter ett halvår gjorde Sannah slut och det var här historien fick en oväntad vändning. Den tidigare pojkvännen gick efter uppbrottet till polisen och anmälde Sannah för falsk tillvitelse, han påstod att hon hittat på hela berättelsen om våldtäkten för att få uppmärksamhet.

Sannah anmäldes och dömdes för att ha hittat på hela berättelsen

Han visade en utskrift av en chattkonversation där Sannah erkänt att hon hittat på allt, något polisen tog på största allvar. De kontrollerade dock aldrig om chattmeddelandena faktiskt kom från Sannah, eller om utskriften var manipulerad, eller om någon möjligtvis skapat ett falskt chattkonto i Sannahs namn. Polisen tittade bara på utskriften av den påstådda chatten. När det var officiellt att Kalla Fakta granskade fallet togs Facebook-kontot snabbt bort och det tillhör inte Sannah. Hon ställdes inför rätta och dömdes för falsk tillvitelse och ska nu betala skadestånd till mannen hon menar har våldtagit henne.  


Detta fall vittnar om att det saknas kompetens inom rättsväsendet när det kommer till barnets rättigheter och sexuella övergrepp. Inget barn ska förhöras utan att tilldelas ett målsägandebiträde som kan hjälpa barnet att få sina rättigheter tillgodosedda i rättsprocessen, inget barn ska tvingas iscensätta en våldtäkt under tvång. Före detta överåklagare Sven-Erik Alhem menar att våldtäktsrekonstruktionen är hårresande och vi håller med. Att polisen dessutom brustit i kontroll av alibi och bevis är under all kritik. Vi måste säkerställa kvaliteten på polisens förundersökningar och se till så att kompetensen i hur en möter ett sexualbrottsoffer inom rättsväsendet finns i hela landet.

Sannah: Hade jag kunnat vrida klockan tillbaka så hade jag aldrig anmält

Vi måste göra allt vi kan för att fler barn anmäler de sexualbrott de utsätts för och exempel som detta skrämmer utsatta till tystnad. Ett barn har rättigheter, en vuxen har skyldigheter. Det är sorgligt att se att detta kan hända i Sverige idag, inget barn ska behöva ångra en anmälan. 

#KALLA FAKTA #VÅLDTÄKT #SANNAH #GRANSKNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Våldtäkt mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.