Blogg

Sexualbrott mot barn kan förebyggas med kunskap

Med förebyggande kunskap och strategier kan många sexuella kränkningar och sexualbrott mot barn på nätet undvikas. Skolan har en viktig uppgift i att förmedla den kunskapen till barn.

En undersökning som YouGov* gjort på uppdrag av ECPAT Sverige visar att endast hälften (51%) av de tillfrågade barnen överhuvudtaget haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan under de senaste två åren. Många kunde med andra ord inte svara på undersökningen på grund av brist på sexualundervisning under de senaste två åren

Av de som faktiskt hade haft sex- och samlevnadsundervisning hade få diskuterat internet kopplat till det. Än färre hade fått lära sig om riskerna med att skicka lättklädda bilder eller pratat om positiva sexuella relationer på nätet.

Det går inte att bortse från internet i samtal med barn om sexualitet idag. Skolan har här en viktig roll, liksom andra vuxna i barnets närhet. ECPAT Sverige kommer under 2019 att arbeta med att öka barns och vuxnas kunskap i dessa frågor.

Som barn är det viktigt att veta att om en sexuell kränkning sker, så är det aldrig ditt fel. Ansvaret vilar helt och hållet på den som utför kränkningen eller övergreppet. Det går alltid att blockera, stänga av och berätta för en vuxen, även om det kanske känns väldigt svårt och otäckt i stunden. Som vuxen är du barnets väg ut: var tillgänglig, lyssna till punkt och lägg ingen skam eller skuld på barnet. Sexuella kränkningar och övergrepp mot barn på nätet är brottsliga, polisanmäl alltid. Personen som utför brottet utsätter kanske även andra barn, som inte vågat berätta för någon.

*Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 26 november-9 december har sammanlagt 81 intervjuer via internet genomförts med 15-17-åringar i Sverige, som har haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan under de senaste 12-24 månaderna.

Läs hela undersökningen här.

0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.