Blogg

När ett barn blir en handelsvara på nätet

Handeln med barn för sexuella ändamål är brutal, omfattande och förekommer i många former. Barn köps och säljs över hela världen och idag sker mycket av handeln på internet.

Precis som julnäthandeln ökar så ökar även handeln med barn på nätet och den pågår överallt, även i Sverige. Det har aldrig varit enklare att köpa en posering eller våldtäkt för några hundra kronor, berättar Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Det kan handla om barn som utsatts för människohandel och tagits från en plats till en annan för att säljas, om och om igen. Inte sällan annonseras barnet ut på webbsidor. En del barn hamnar i Sverige, men svenska förövare reser även utomlands för att utnyttja barn sexuellt.

När övergrepp fotas eller filmas så kan materialet säljas. Samtidigt som mängden övergreppsmaterial hela tiden ökar på nätet, så är handeln med bilder inte lika vanlig nu som den var förr. Men det förekommer, och handeln hittar nya vägar. En förövare som vill ta del av andra förövares övergreppsskildringar kan behöva bidra med egna bilder, och då blir bilderna en valuta i sig.

Vad som däremot har blivit vanligare är live-streaming av sexuella övergrepp. Det innebär att en person betalar för att få titta på och regissera övergrepp på barn live.

– Senast för någon vecka sedan åtalades en svensk ungdomsledare för grov våldtäkt på en sexåring i Filippinerna. Han följde övergreppen via webbkamera och instruerade en kvinna om hur dessa skulle utföras. Inget barn ska utsättas för detta. Utvecklingen går att stoppa, men vi behöver hjälp för att det ska kunna ske, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

En annan sak som har blivit vanligare är nakenbilder som barn och unga har tagit på sig själva, eller bilder som skildrar egna sexuella handlingar. Bilden var kanske avsedd för en flick- eller pojkvän, men hamnade på nätet. Det förekommer också att barn tvingas producera bilder genom hot och utpressning. Dessa bilder kan spridas snabbt och det finns även exempel på hur bilder har sålts till personer i barnets närhet.

Hela världen är överens om barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp, genom bland annat Barnkonventionen och de globala målen i Agenda 2030. Den enorma omfattningen och den snabba tekniska utvecklingen gör att detta är ett problem som samhället måste lösa gemensamt. Rättsväsendet, det civila samhället och näringslivet måste arbeta tillsammans, transparent och på en global nivå.

ECPAT får ofta frågan hur man kan skydda sitt barn från nätets faror. Vi brukar svara att det inte handlar om att begränsa eller förbjuda barnet att vara där. Det skulle vara som att förbjuda barnet från att delta i all social aktivitet. Istället måste vi vuxna hjälpa barnet att utveckla strategier för de faror som finns på nätet. Här är några råd för dig som vill bidra till att stoppa näthandeln med barn:

  • Prata förebyggande med barnet. Låt barnet lära dig allt som är roligt med nätet, då får ni en naturlig plattform att diskutera det som inte är lika roligt. Prata om möjliga konsekvenser av att dela nakenbilder och om hur viktigt det är att berätta om en vän är i en utsatt situation, eller om barnet själv skulle utsättas för något.
  • Låt barnet prata till punkt, och skuldbelägg aldrig barnet för något som har hänt.
  • Polisanmäl alltid misstankar om sexualbrott mot barn. Oavsett om det är något du sett på nätet, på resan, på jobbet eller om du fått något berättat för dig.


#JULGÅVA #NÄTHANDEL #AGENDA 2030 #ANNA KARIN HILDINGSON BOQVIST #SEXUALBROTT MOT BARN #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.