Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Sexualbrott mot barn kan förebyggas med kunskap

Med förebyggande kunskap och strategier kan många sexuella kränkningar och sexualbrott mot barn på nätet undvikas. Skolan har en viktig uppgift i att förmedla den kunskapen till barn.

En undersökning som YouGov* gjort på uppdrag av ECPAT Sverige visar att endast hälften (51%) av de tillfrågade barnen överhuvudtaget haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan under de senaste två åren. Många kunde med andra ord inte svara på undersökningen på grund av brist på sexualundervisning under de senaste två åren

Av de som faktiskt hade haft sex- och samlevnadsundervisning hade få diskuterat internet kopplat till det. Än färre hade fått lära sig om riskerna med att skicka lättklädda bilder eller pratat om positiva sexuella relationer på nätet.

Det går inte att bortse från internet i samtal med barn om sexualitet idag. Skolan har här en viktig roll, liksom andra vuxna i barnets närhet. ECPAT Sverige kommer under 2019 att arbeta med att öka barns och vuxnas kunskap i dessa frågor.

Som barn är det viktigt att veta att om en sexuell kränkning sker, så är det aldrig ditt fel. Ansvaret vilar helt och hållet på den som utför kränkningen eller övergreppet. Det går alltid att blockera, stänga av och berätta för en vuxen, även om det kanske känns väldigt svårt och otäckt i stunden. Som vuxen är du barnets väg ut: var tillgänglig, lyssna till punkt och lägg ingen skam eller skuld på barnet. Sexuella kränkningar och övergrepp mot barn på nätet är brottsliga, polisanmäl alltid. Personen som utför brottet utsätter kanske även andra barn, som inte vågat berätta för någon.

*Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 26 november-9 december har sammanlagt 81 intervjuer via internet genomförts med 15-17-åringar i Sverige, som har haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan under de senaste 12-24 månaderna.

Läs hela undersökningen här.

0
Kategorier:

När ett barn blir en handelsvara på nätet

Handeln med barn för sexuella ändamål är brutal, omfattande och förekommer i många former. Barn köps och säljs över hela världen och idag sker mycket av handeln på internet.

Precis som julnäthandeln ökar så ökar även handeln med barn på nätet och den pågår överallt, även i Sverige. Det har aldrig varit enklare att köpa en posering eller våldtäkt för några hundra kronor, berättar Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Det kan handla om barn som utsatts för människohandel och tagits från en plats till en annan för att säljas, om och om igen. Inte sällan annonseras barnet ut på webbsidor. En del barn hamnar i Sverige, men svenska förövare reser även utomlands för att utnyttja barn sexuellt.

När övergrepp fotas eller filmas så kan materialet säljas. Samtidigt som mängden övergreppsmaterial hela tiden ökar på nätet, så är handeln med bilder inte lika vanlig nu som den var förr. Men det förekommer, och handeln hittar nya vägar. En förövare som vill ta del av andra förövares övergreppsskildringar kan behöva bidra med egna bilder, och då blir bilderna en valuta i sig.

Vad som däremot har blivit vanligare är live-streaming av sexuella övergrepp. Det innebär att en person betalar för att få titta på och regissera övergrepp på barn live.

– Senast för någon vecka sedan åtalades en svensk ungdomsledare för grov våldtäkt på en sexåring i Filippinerna. Han följde övergreppen via webbkamera och instruerade en kvinna om hur dessa skulle utföras. Inget barn ska utsättas för detta. Utvecklingen går att stoppa, men vi behöver hjälp för att det ska kunna ske, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

En annan sak som har blivit vanligare är nakenbilder som barn och unga har tagit på sig själva, eller bilder som skildrar egna sexuella handlingar. Bilden var kanske avsedd för en flick- eller pojkvän, men hamnade på nätet. Det förekommer också att barn tvingas producera bilder genom hot och utpressning. Dessa bilder kan spridas snabbt och det finns även exempel på hur bilder har sålts till personer i barnets närhet.

Hela världen är överens om barnets rätt till skydd mot sexuella övergrepp, genom bland annat Barnkonventionen och de globala målen i Agenda 2030. Den enorma omfattningen och den snabba tekniska utvecklingen gör att detta är ett problem som samhället måste lösa gemensamt. Rättsväsendet, det civila samhället och näringslivet måste arbeta tillsammans, transparent och på en global nivå.

ECPAT får ofta frågan hur man kan skydda sitt barn från nätets faror. Vi brukar svara att det inte handlar om att begränsa eller förbjuda barnet att vara där. Det skulle vara som att förbjuda barnet från att delta i all social aktivitet. Istället måste vi vuxna hjälpa barnet att utveckla strategier för de faror som finns på nätet. Här är några råd för dig som vill bidra till att stoppa näthandeln med barn:

  • Prata förebyggande med barnet. Låt barnet lära dig allt som är roligt med nätet, då får ni en naturlig plattform att diskutera det som inte är lika roligt. Prata om möjliga konsekvenser av att dela nakenbilder och om hur viktigt det är att berätta om en vän är i en utsatt situation, eller om barnet själv skulle utsättas för något.
  • Låt barnet prata till punkt, och skuldbelägg aldrig barnet för något som har hänt.
  • Polisanmäl alltid misstankar om sexualbrott mot barn. Oavsett om det är något du sett på nätet, på resan, på jobbet eller om du fått något berättat för dig.


#JULGÅVA #NÄTHANDEL #AGENDA 2030 #ANNA KARIN HILDINGSON BOQVIST #SEXUALBROTT MOT BARN #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier:

ECPAT visar näthandelns baksida

ECPAT Sverige julkampanj

Precis som julnäthandeln ökar så ökar även handeln med barn på nätet och den pågår överallt, även i Sverige. Det har aldrig varit enklare att köpa en posering eller våldtäkt för några hundra kronor, det är bara ett klick bort. Med kampanjen vill vi öppna ögonen för baksidan av näthandeln, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

ECPAT arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. De arbetar förebyggande och med direkta insatser som exempelvis ECPAT Hotline, dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkta sexuella övergrepp. Organisationen bidrar bland annat till att bilder på barn kan tas bort och att polisen får möjlighet att hitta övergreppsmaterial, och i förlängningen identifiera barn.

Internet är fantastiskt men har även en baksida. Sexuella övergrepp över nätet är lika allvarliga för barnet som de som sker utanför nätet. Det vi ser just nu är också att det blir vanligare att förövare beställer live-streamade sexuella övergrepp, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Senast i förra veckan åtalades en svensk ungdomsledare för grov våldtäkt på en sexåring i Filippinerna. Han följde övergreppen via webbkamera och instruerade en kvinna om hur dessa skulle utföras. Detta är det fjärde fallet med live-streamade övergrepp i Sverige som når en prövning i domstol.

Inget barn ska utsättas för detta. Utvecklingen går att stoppa, men vi behöver hjälp för att det ska kunna ske, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Om kampanjen #stoppanäthandeln

Kampanjen #stoppanäthandeln kommer att hålla på hela december. Läs mer om kampanjen och hjälp till att stoppa näthandel av barn på www.stoppanäthandeln.se.

Kampanjfilm finns här: stoppanäthandeln

Ikano Bank vill stoppa näthandeln med barn. Därför bidrar de lite extra denna jul och matchar privatgivares krona med en krona. På det viset blir gåvan dubbelt så mycket värd.

Kreativ byrå för julkampanjen är i år Stockholmsbaserade Parachute Communication.

Musiken i filmen är specialskriven för att öka medvetenheten kring sexuell exploatering och handel med barn. Låter heter FREE och bakom musiken ligger Camilla Voigt och Kina Nyman från EQLovesMusic. Alla royaltyintäkter går till ECPAT. Musiken finns där musik finns och här på Youtube.

ECPATs verksamhet finansieras helt av företag, privatpersoner, myndigheter med flera. Exempel på större samarbeten och finansiärer är Svenska PostkodLotteriet samt Svenska Handelsbanken.

#JULGÅVA #JULKLAPP #JULKAMPANJ #STOPPANÄTHANDELN #IKANO BANK
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.