Blogg

Barnäktenskap kan aldrig vara ok


I dagarna föll domen för de föräldrapar som försökt tvinga sin då trettonåriga dotter att gifta sig med en tio år äldre man. Det blir inget fängelse utan villkorlig dom meddelade Värmlands tingsrätt idag.

ECPAT tycker straffvärdet borde vara högre, och att barnäktenskap alltid utgör en form av tvångsäktenskap:
 
-Vi ser positivt på att det blev en fällande dom,  däremot ifrågasätter jag straffvärdet som rätten bedömde till 10 månaders fängelse. Vi måste komma ihåg att detta handlar om ett 13-årigt barn, något som rätten inte tycks ha fäst någon uppmärksamhet vid. Jag ifrågasätter också friandet av den tredje tilltalade, den tilltänkte brudgummen. På samma sätt som att ett barn inte kan samtycka till samlag kan det heller inte samtycka till äktenskap. Vi menar därför att barnäktenskap är en form av tvångsäktenskap och en sexuell exploatering av barn, säger Isabella Kim, barnrättsjurist på ECPAT.


Det var när fickan kom hem från skolan som hela släkten hade samlats och meddelade att hon var förlovad. Föräldrarna och den tilltänkte mannen hade redan skrivit ett ”äktenskapskontrakt”. Efter en tid larmade flickan själv polisen och blev omhändertagen.
 

Läs mer här: Aftonbladet


Giftes bort och förlorar nu vårdnaden om barnen
 
I dagarna kom också domen från Stockholms tingsrätt om ytterligare ett fall av barnäktenskap som fått katastrofala följder. Här handlade det om tolvåriga Amanda som tvingades gifta sig med sin betydligt äldre kusin i Irak. Hon blev våldtagen och gravid och födde tvillingar i Sverige när hon var tretton år.  Nu har Stockholms tingsrätt beslutat att det är pappan som ska ha vårdnaden om barnen. Amanda förlorade sin egen barndom och nu har hon förlorat sina barn. 
 
Skola och socialtjänst borde agerat, menar ECPAT:
 
- Fallet är oerhört tragiskt och komplicerat på så sätt att många komponenter måste tas i beaktande och vägas mot varandra. Min största fundering i detta fall är bristen på agerande från skola och socialtjänst, dels i samband med att Amanda var i Irak under lång tid, dels efter det att hon fött barn i Sverige, menar Isabella Kim. 


 
Amanda fick inte komma till tals. 
 
- Inte någon gång har Amanda fått komma till tals i utredningarna. Det visar tydligt på vilka följder bristande kompetens och kunskap kan få. I detta fall gav  tingsrätten pappan vårdnaden eftersom barnen levt med honom i Irak i stort sett hela deras liv. Det går i linje med hur rätten brukar resonera i vårdnadstvister då man bl.a. utgår ifrån barnets invanda miljö. Barnen har idag levt med sin pappa i närmare tio år och känner inte sin mamma. Detta visar på vikten att agera i tid, något som alltså borde ha gjorts redan i samband med barnens födsel, säger Isabella Kim på ECPAT.

Läs mer här: Aftonbladet ledare


Regeringen utreder just nu frågan om barnäktenskap


Regeringen utreder just nu frågan om att skärpa lagen mot barnäktenskap avseende äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag i annat land. Ett förslag väntas komma före sommaren. 

 

- Vi har tagit del av utredningen som definitivt innehåller en förstärkning av barnets rätt mot att ingå äktenskap. Men förslaget är enligt vår uppfattning inte tillräckligt för att motverka erkännande av barnäktenskap i Sverige, säger Isabella Kim.

 

Läs ECPAT Sveriges remissvar HÄR.

#BARNÄKTENSKAP, #BARNSEXHANDEL I SVERIGE #REGERINGEN UTREDER
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.