Blogg

Vilka personer tittar på gråzons- och övergreppsbilder på barn? ​

I rapporten I Gråzonen - lagliga sexuella kränkningar av barn har vi pratat med experten Christoffer Rahm som är chefsöverläkare i psykiatri och forskare vid Karolinska Institutet. Just nu bedriver han projektet Priotab som riktar sig till vuxna med pedofili. I projektet har han bland annat tittat på hur det sexuella intresset för barn uppstår och vilka det är som konsumerar gråzons- och övergreppsmaterial. 

>> Läs hela rapporten I Gråzonen. <<

>> Vad är egentligen en pedofil? <<

I projektet har han kunnat se att sexuellt intresse för barn verkar uppkomma på olika sätt, där två grupper står ut. För den ena gruppen har det sexuella intresset varit etablerat sedan unga år, personerna upptäcker denna inriktning på sin sexualitet i samma ålder som andra upptäcker sin, oftast tidigt i puberteten. I den andra gruppen har personerna varit äldre när de utvecklat ett sexuellt intresse för barn. Ofta har det kommit parallellt med en period av överkonsumtion av sex och pornografi. Gränserna har då successivt behövt flyttas fram för dem för att de ska få ut det de vill från sexet eller pornografin, det har blivit allt grövre och fått nya inriktningar; till sist konsumerar de sådant som de från början inte känt sig attraherade av, till exempel dokumenterade sexuella övergrepp på barn. De uppfyller då de diagnostiska kriterierna för pedofili men utan att själva identifera sig som pedofiler.

Vilka tittar på gråzonsmaterial? 

Flera av patienterna i Priotab nämner att de tittar på gråzonsmaterial i sexuellt syfe, antingen när de vill få utlopp för sin sexualitet utan att göra något kriminellt eller som ett sätt att försöka få utlopp för sin sexualitet utan att skada någon annan. Flera med pedofili beskriver empatiska känslor för barn och att de tagit intryck av information som nått dem, att barn tar skada av sexuella övergrepp. De försöker då handskas med sitt dilemma och beskriver ett moraliskt resonemang som i stort går ut på att om de tittar på material där barnet inte utsatts för övergrepp när det tagits fram, såsom nudistbilder, familjefoton, sim- eller underklädesreklam, och använder det i sexuellt syfe för sig själva, så är det minsta möjliga skada de kan utsätta ett barn för och samtidigt få ut det de vill. 

Är då gråzonsmaterial en “inkörsport” till grövre material? 

Det går inte att ge något vetenskapligt underbyggt svar på den frågan. Christoffer Rahm kan endast referera till anekdotiska historier från personer som säger att de i yngre åldrar började titta på gråzonsmaterial och sedan i takt med att de blivit äldre i vissa fall även tittar på grövre och grövre material. De personer han hört säga det tillhör den första gruppen som nämndes tidigare, män med pedofili som upptäckt det i en tidig ålder. Men det kan också finnas män i också den andra kategorin som börjar med att titta på gråzonsmaterial för att sedan titta på grövre bilder. 

>> Läs hela rapporten I Gråzonen. <<

#GRÅZON #GRÅZONSRAPPORT #RAPPORT #CHRISTOFFER RAHM #PEDOFIL #PEDOFILI
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.