Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Mot barnsexhandel i Almedalen – från skolbänken till artificiell intelligens


Måndagen den 3 juli fylldes Bryggarsalen i Almedalen till bredden av åhörare som lyssnade till ministrar, telekombranschen, forskare, polis och barnrättsexperter under ECPATs heldag.
I livliga debatter på och utanför scenen och under hashtaggen #ecpatchallenge diskuterades samverkan och vad som krävs härnäst i kampen mot barnsexhandel.  

Sexualundervisning ska inte vara upp till eldsjälar

Dagens första seminarium handlade om behovet av en modern sexualundervisning som innefattar barnets rätt till kunskap om kroppslig integritet och sexuella övergrepp. Alla i panelen var eniga om behovet av sexualundervisning, något som i dag brister på flera håll och ibland är obefintlig. 

”Jag känner ett enormt tryck på ett nationellt sexualundervisningslyft och är inspirerad att jobba vidare med denna fråga” sa barnminister Åsa Regnér.

”Sex- och samlevnadsundervisningen brister i jämlikhet och i dag är det ofta upp till eldsjälar. Det måste förändras! #Almedalen” - twittrade Julia Lindh, förbundsordförande på Sveriges elevråd i samband med samma seminarium.

>> Se hela seminariet här. <<

Justitieministern tar ställning i frågan om barnpornografibrottet

Morgon blev förmiddag och vi rörde oss från skollagen till brottsbalken –för ett samtal kring hur lagen bättre kan skydda barn på nätet. Lagstiftningen hänger inte med den tekniska utvecklingen, polisen har inte tillräckliga resurser till att utreda brotten och rättsväsendet är i behov av kunskap om barnets rättigheter och barnsexhandel. 

Justitieminister Morgan Johansson har själv fått se vad dokumenterade sexuella övergrepp innebär när han i våras besökte oss för en genomgång av vårt arbete i ECPAT Hotline – ett besök som gjorde intryck. Morgan Johanssons kollegor berättade att de pratat om besöket i ECPATs Hotline så gott som dagligen i fikarummet på Justitiedepartementet och att de inte ”kunnat släppa det”

Under seminariet beskrev Morgan Johansson bilderna och filmerna som ”vidriga”. Han uttryckte också sin oro för att fler övergrepp begås och dokumenteras i och med att nytt material ofta krävs för att få tillgång till andras bilder och filmer. Han tog också ställning i frågan om en flytt av barnpornografibrottet, en fråga som ECPAT Sverige drivit länge.

”Som politiker dyker man ner i verktygslådan och ser vad man kan göra och lagstiftningen är ju en del utav det. Den 16:e juni tillsatte vi en utredning som ska göra en översyn av det som fortfarande heter Barnpornografibrott - som man också kan se över – och jag tycker att det finns starka skäl att överväga flytt från 16:e kapitlet i brottsbalken till 6:e.” - justitieminister Morgan Johansson. 
”Problemet nu är att det inte finns tillräckliga resurser att utreda de ärenden där vi vet vilka barnen är och att de utsätts för sexuella övergrepp och att dessa dokumenteras. De läggs på hyllan.” - åklagare Alexandra Bopp under seminariet. 

>> Se hela seminariet här. <<


Dokumenterade sexuella övergrepp på barn kan inte utredas

Efter en lunch med diskussioner mellan paneldeltagare och åhörare var ämnet hur IT- och telekombranschen kan samverka för att motverka barnsexhandel på nätet. Vi samlade aktörer från Telenor, Telia och Tele2, Anders Ahlqvist från Polisen och inrikesminister Anders Ygeman. Samtalet kom snabbt att handla om den snåriga situation som uppstått i Sverige sedan EU-domstolen kom med sitt utlåtande, ett utlåtande som gör att internetleverantörerna numera bara lagrar uppgifter för eget behov. Detta är något som enligt Anders Ahlqvist har lett till att omkring hälften av misstänkta ärenden om dokumenterade sexuella övergrepp i dag inte kan utredas. Anders Ygeman uttryckte att domen var ”rejält sladdrigt skriven” och noterade även en diskrepans mellan hur lagen hanterar övergrepp som sker på och utanför nätet.

Viljan till samverkan för att motverka barnsexhandeln på nätet var tydlig hos telekombranchen. ”Ambitionen och viljan finns… och jag hoppas att vi kan stå här om ett år och berätta om ytterligare exempel på hur vi samverkar” sa Pia Lindhe, kommunikationsdirektör på Telenor. Vi på ECPAT arbetar vidare med denna samverkan och väntar nu på resultatet av den utredning om datalagring som just nu pågår. Utredningen ska presenteras den 11 oktober 2017.

>> Se hela seminariet här. <<

Datorer skulle kunna analysera misstänkt övergreppsmaterial blixtsnabbt 

Dagens sista seminarium hölls av Hampus Adamsson från Uppsala Universitet som bidrog med en teknisk fördjupning. Hampus Adamsson lyckades på ett tydligt sätt förklara hur artificiell intelligens gör att datorer snart kan bli ännu bättre på att härma mänsklig analysförmåga i kampen mot sexuella övergrepp på barn. Med hjälp av artificiell intelligens skulle en dator kunna analysera misstänkt övergreppsmaterial i en hastighet som den mänskliga kapaciteten aldrig skulle kunna klara av. Detta är givetvis väldigt intressant mot bakgrund av polisens knapphändiga resurser i kombination med den ökade mängden övergreppsmaterial – som i dag läggs på hög.

>> Se hela seminariet här. <<

 De livliga samtalen fortsatte utanför scen och under veckan har ECPAT medverkat i en rad andra seminarier arrangerade med och av andra aktörer såsom Brottsofferjouren, Bris, Unicef, Frälsningsarmén och NOWA Kommunikation. ECPATs ambition i Almedalen var att följa upp och utveckla arbetet som startades på Nordiskt Forum i november 2016, där vi samlade politiker, privat sektor och berörda myndigheter i ett gemensamt krafttag mot barnsexhandel. Vi har under våren fått till stånd en rad viktiga samarbeten och framsteg politiskt. Almedalsveckan har hjälpt oss ännu längre i det arbetet och gett oss mycket handfast att ta vidare!


Läs mer

#ALMEDALEN #SEMINARIUM #SEXUALUNDERVISNING #ANDERS YGEMAN #MORGAN JOHANSSON #ÅSA REGNÉR #ARTIFICIELL INTELLIGENS #AI
0
Kategorier: Almedalen

Sätt stopp - svenskar exploaterar barn utomlands


Sätt stopp - svenskar köper barn utomlands

Debattartikel från ECPAT Sverige i dagens Aftonbladet. 

I Aftonbladets reportage ”Barn till salu” får vi ta del av hur hänsynslös den sexuella exploateringen av barn är, en brottslighet där enligt de flesta uppskattningar över två miljoner barn utnyttjas. Det handlar om barn som köps och säljs för att utnyttjas sexuellt, om övergrepp som fotas och filmas och aldrig försvinner.

Som nyvald ordförande för ECPAT Sverige vill jag visa att det är möjligt att mer effektivt motverka den komplexa och cyniska handeln med barn för sexuella ändamål. ECPAT Sverige har sedan sin start för över 20 år sedan bekämpat barnsexhandeln. Vi har med relativt små resurser åstadkommit stora resultat. Vi har påverkat politiken att skärpa lagstiftningen och fått kommersiella aktörer att ta ett större ansvar. ECPAT har initierat flera viktiga samarbeten som gjort riktig skillnad.

Stora framgångar i arbetet mot barnsexhandel - men mycket återstår

Finanskoalitionen mot barnsexhandel har gjort det närmast omöjligt att betala för övergreppsmaterial med vanliga bankkort och arbetar nu med problematiken kring så kallade kryptovalutor, en uppförandekod för resebolag har vuxit och utbildar i dag som egen organisation anställda i resebranschen över hela världen.

Genom ECPAT Hotline, en anmälningssida där allmänheten kan tipsa om misstänkt barnsexhandel, bidrar vi idag som medlem i paraplyorganisationen INHOPE till det globala arbetet med att identifiera barnet i övergreppsmaterialet. Trots detta återstår stora utmaningar i bekämpandet av en global kriminalitet som inte skyr några medel i sitt hänsynslösa utnyttjande av barn.

Inför barnrättsbevakare på svenska ambassader

Sverige har ansvar för de svenskar som reser utomlands för att utnyttja barn sexuellt, eller som via nätet exploaterar barn världen över. Barn vars verklighet Aftonbladets reportage förtjänstfullt lyfter fram. Några av de viktigaste punkterna för att stärka arbetet är:

 • Sverige är ett så kallat ”pathfinder country” i arbetet mot våld och övergrepp av barn. Sverige har tagit på sig en roll att visa vägen för andra länder om hur barnets rättigheter kan stärkas. Trots detta är kunskapen om barnsexhandel klart otillfredsställande på många av Sveriges utposter i världen. 

  Vi har därför tagit fram ett förslag till utrikesdepartementet om att svenska ambassader i världen, som verkar i länder där vi vet att barn exploateras sexuellt, ska ha en barnrättsbevakare på plats. Alltså en specifik person som bevakar status på den sexuella exploateringen av barn i det landet och som hjälper Sveriges utposter i världen att vara en stark röst för barnen.

 • För att effektivare kunna motverka den efterfrågan som driver på svenska förövares handel med barn måste denna brottslighet kartläggas. Annars vet vi inte vad vi jobbar emot! 

  Sverige vet i dag helt enkelt för lite om svenska förövare som begår sexualbrott mot barn utomlands. Med bättre kunskap stärker vi också arbetet mot barnsexhandeln.
 • Utan tips kan polisen inte agera. Alla som ser något de misstänker kan vara sexualbrott mot barn måste anmäla, till lokal polis, svensk polis eller ECPAT Hotline

  En svensk förövare kan dömas för sexualbrott mot barn utomlands även efter hemkomsten, i svensk domstol.

 • Det förebyggande arbetet måste få ett starkare fokus. Det krävs inte bara en ökad kunskap hos barn, föräldrar och alla som arbetar med eller för barn, utan också insatser för att reducera efterfrågan och hjälpa de potentiella förövare som aktivt söker hjälpen.

 • Brottsligheten bryr sig inte om nationella gränser och missbrukar tekniska landvinningar och legitima tjänster på nätet. Anonymiserings- och krypteringstjänster är i dag mycket användarvänliga, och finns ofta inbyggda i våra system utan att vi ens reflekterar över det.

Svenska förövare beställer och regisserar i dag övergrepp på barn i andra länder, hemifrån via webbkamera, live. För att motverka den sexuella exploateringen av barn med dessa förutsättningar krävs ett mycket starkare samarbete mellan myndigheter, näringsliv och barnrättsorganisationer, där alla är lika tydliga med att ta sitt ansvar. Tillsammans kan vi effektivare bekämpa barnsexhandeln.

Vi är många som förfasas över innehållet i det reportage Aftonbladet genomfört. Reportaget visar med tydlighet hur skoningslös denna brottslighet är. Men det räcker inte att förfasas. Vi måste tillsammans agera för att bekämpa barnsexhandeln. För ytterst handlar det om att värna barnets rättigheter och att varje barn ska få växa upp i trygghet. Därför kommer ECPAT fortsätta det målmedvetna arbetet för en värld fri från barnsexhandel.

Kent Persson, styrelseordförande för ECPAT Sverige


>> Läs mer: Barn som handelsvara, del 3: svenska ambassader i världen behöver ta sitt ansvar för barnets rätt. << 

Vill du stödja kampen mot barnsexhandel? Swisha valfritt belopp till 90 34 34 9. Tusen tack. 

#DEBATT #DEBATTARTIKEL #AFTONBLADET #KENT PERSSON #RESANDE FÖRÖVARE #BARNRÄTTSBEVAKARE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Sexuell exploatering av barn inom resor och turism

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.