Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

#ecpatchallenge: hjälp oss se till att det aldrig blir tyst kring sexuella övergrepp mot barn

På ECPAT Nordiskt Forum i november 2016 gick startskottet för #ecpatchallenge. Vi uppmanade politiker, näringslivet, civilsamhället, allmänheten och inte minst oss själva, att göra vad vi kan för att stoppa barnsexhandel på nätet. Nu fortsätter utmaningen på ecpatchallenge.se - anta en utmaning och var med oss i kampen för att inget barn ska exploateras i sexhandel! 

Snart är det dax för Almedalen och utmaningen fortsätter även där. Under politikerveckan samlar vi återigen nyckelpersoner i kampen mot barnsexhandel för att följa upp vad de gjort sedan Nordiskt Forum, och för att ta nästa steg. Våra seminarier är öppna för alla och hålls i Bryggarsalen den 3 juli, vi kommer också att livestreama dem på vår Facebook. Här kan du se seminarieschemat.

Här antar Sveriges justitieminister Morgan Johansson #ecpatchallange


Anta #ecpatchallenge – det här kan du göra: 

  • Rapportera alltid misstänkt övergreppsmaterial till polisen eller ecpathotline.se   
  • Prata med barn i din närhet om sexuella övergrepp och rätten till kroppslig integritet  
  • Se till att din bank är medlem i Finanskoalitionen mot barnsexhandel
  • Var en aktiv konsument och välj en av de internetoperatörer som aktivt blockerar övergreppsmaterial. Om du kan komma åt stoppsidan.se så vet du med säkerhet att din operatör blockerar sidor innehållande övergreppsmaterial. Om du inte kommer åt stoppsidan har din operatör valt att inte blockera visningen av sexuella övergrepp mot barn. 
  • När du reser – välj ett resebolag som aktivt arbetar mot barnsexhandel  
  • Dela information och sprid kunskap om dessa frågor med vänner, kolleger och andra i dina nätverk 
  • Våga se och anmäla – 1 av 1000 personer använder sin arbetsdator för att titta på övergreppsmaterial. Verka för att din arbetsplats har ett blockeringsverktyg installerat och rapporteringsrutiner.  
  • Stöd ECPATs arbete genom att swisha 100 kr till 903-4349 
  • Berätta om vad du gjort i sociala media, tagga #ecpatchallenge, och uppmana andra att göra detsamma! 

>> Anta #ecpatchallenge här. <<

>> Till ECPATs Facebookevent för Almedalen. <<

#ALMEDALEN ##ECPATCHALLENGE #ECPAT CHALLENGE #NORDISKT FORUM #UTMANING
0
Kategorier: Almedalen Nordiskt Forum

Sexualundervisning 2.0 – en jämlikhetsfråga!


Ett av fem barn i Sverige utsätts för någon form av sexuella övergrepp under sin uppväxt. Barn och unga behöver ha kunskap om sexuella övergrepp, sexuell exploatering och om sin rätt till kroppslig integritet. Ändå genomförs inte sex- och samlevnadsundervisningen i skolan på ett likvärdigt sätt över landet. Istället lämnas det till enskilda lärare och eldsjälar att ta fram innehåll och schemalägga undervisningen. Också i förskolan saknas verktyg och mandat för att arbeta med dessa frågor.

Under politikerveckan i Almedalen leder ECPAT Sverige ett seminarium rörande vikten av modern, enhetlig och likvärdig sexualundervisning i svensk skola – och vägen dit. Hur ska sexualundervisning se ut för att förebygga sexuella övergrepp? Hur kan lärare prata med barn och unga i olika åldrar om sexuella övergrepp och exploatering? Hur kan Sverige bli ett föregångsland och försäkra att alla barn i landet får tillgång till högkvalitativ och modern sex- och samlevnadsundervisning? 

Deltar i seminariet gör barnminister Åsa Regnér, Moa Mannheimer från Barnafrid, kriminolog och barnrättsexpert Nina Rung, Robert Fahlgren från Lärarförbundet, Julia Lindh förbundsordförande på Sveriges elevråd och Maria Schillaci, programchef ECPAT Sverige. Journalist Caroline Engvall modererar.

Var med ECPAT i Almedalen! Kom till detta och våra tre andra seminarier i Bryggarsalen i Visby måndag 3 juli, eller se dem livestreamas. 

>> Se Facebook-event för uppdateringar och seminarieschema. <<

#ECPATCHALLENGE #ECPAT #ALMEDALEN #SEMINARIUM #SEXUALUNDERVISNING #SKOLA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Almedalen

Starkare tillsammans mot sexuell exploatering av barn

Nu i veckan har ECPAT träffat både Interpol och INHOPE för att se till att vi tillsammans kan motverka sexuell exploatering av barn och ta arbetet till nästa steg. 

Sexuell exploatering av barn är ett brott som inte känner av nationella gränser, det sker i alla länder och både på och utanför nätet. Många av dessa övergrepp fotas, filmas och delas på nätet. Barnet som utsätts lever med övergreppen i resten av sitt liv. När övergreppen finns på bild eller film, kan de när som helst dyka upp i barnets liv, igen och igen.


Vi vet att det är ytterst få fall av övergrepp mot barn som kommer till rättsväsendets och myndigheters kännedom. Mängden övergreppsmaterial ökar hela tiden, i takt med tekniska möjligheter för förövare. Många drar sig för att anmäla misstankar direkt till polisen. Det är en av anledningarna till att vi driver ECPAT Hotline dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkt barnsexhandel. Sedan starten 2005 så har vi fått in närmare 60 000 tips. Det arbete vi gör i ECPAT Hotline innebär också att ett tips hamnar direkt i det land dit övergreppsmaterialet kan spåras. Det sker via INHOPE, en paraplyorganisation för hotlines i olika länder. Varje hotline har ett väl etablerat samarbete med sin nationella polis. Via INHOPEs verktyg samverkar vi också med Interpol, och förser den globala polisorganisationen med övergreppsmaterial som kan vara nytt och där barnet kanske inte är identifierat. Hittills har Interpol identifierat över 10 000 barn. Under 2016 mottog Interpol över 100 000 filer från INHOPE-anslutna hotlines. I många fall var det dessa filer som gav just de ledtrådar som polisen behövde för att hitta barnet eller förövaren. Det är alltid det viktigaste, slutmålet med allt arbete som görs: att identifiera barnet och ta det ut ur en övergreppssituation.


Den här veckan har vi besökt Interpol i Lyon och deltagit på INHOPEs årsmöte som denna gång arrangerades i Budapest. Den gränsöverskridande samverkan mellan hotlines och polis gör samhället mycket starkare i arbetet mot den sexuella exploateringen av barn. Vi måste hela tiden fortsätta att stärka och utveckla den, för mycket återstår att göra. Inte minst gäller det samhällets övriga aktörer, då alla har ett ansvar i att se till att deras tjänster inte kan missbrukas av förövare som söker tillgång till eller vill sprida de dokumenterade sexuella övergreppen på barn. En viktig del av att alla hotlines och polis träffas är kunskapsutbytet, och insikten att oavsett om du arbetar på en hotline i Taiwan, på Nya Zeeland eller i Sverige, så delar vi erfarenheter men kan också komplettera varandras helhetsbilder. 


#INHOPE #INTERPOL #ECPAT HOTLINE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn ECPAT Hotline

ECPAT I ALMEDALEN

Den 2 juli drar återigen politikerveckan i Almedalen i gång. Samtliga riksdagspartier, stora delar av svenskt näringsliv och civilsamhälle samlas för att debattera, påverka, utbyta idéer och telefonnummer i vad som brukar kallas Sveriges största demokratiska forum. Vi är där för att uppmana och utmana fler att aktivt ta ställning för barnets rättigheter och samarbeta för ECPATs vision om en värld fri från barnsexhandel. Det är ett utmanade arbete – men det är vår utmaning, vår #ecpatchallenge

>> Här hittar du ECPAT i Almedalen. <<


Vad fokuserar ECPAT på i år?

I år belyser vi särskilt hur sexuella övergrepp på barn på nätet kan stoppas. Vi talar också om barns rätt till kunskap om kroppslig integritet och sexuella övergrepp. Internet har inneburit en revolution för distributionen av bilder och filmer som innehåller dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Enorma mängder material sprids och det blir som ytterligare ett övergrepp på barnet, när materialet görs tillgänglig för fler via nätet. 

För att göra skillnad behöver juridik, politik, pedagogik och teknik utvecklas, och företagarna, lärarna, politikerna och civilsamhället tillsammans ta ställning, samarbeta och agera. Därför anordnar ECPAT fyra seminarier i Almedalen som handlar om olika angreppssätt för att säkra barnets rättigheter och stoppa sexuella övergrepp på barn. Det är allas vårt ansvar att anta denna utmaning – att stå upp för barns rättigheter och agera för att motverka sexuellt utnyttjande av barn. 

Möt Sveriges ministrar med oss

Med oss på scen i Visby har vi ledande personer från många relevanta sektorer, bland andra justitieminister Morgan Johansson, inrikesminister Anders Ygeman, Telia Sveriges hållbarhetchef Marie Trogstam, kriminolog Nina Rung, kriminalkommissarie Anders Ahlqvist, professor Carl Göran Svedin och barnminister Åsa Regnér. De kommer att diskutera frågor som: 

”Vilken är telekomföretagens/internetleverantörerna roll för att sätta stopp för sexuell exploatering av barn på nätet?” 

”Kan artificiell intelligens leda polis på rätt spår i kampen mot barnsexhandel?” 

”Varför får inte barn och ungdomar bättre utbildning om sexuella övergrepp och rätten till kroppslig integritet?” 

”Hur kan lagen bättre skydda barn på internet?” 

Var med ECPAT i Almedalen! 

Var? Bryggarsalen, Strand Hotell, Mellangatan 56

När? Måndagen den 3 juli, också live på vår Facebook

Mer info? Till seminarieschema.

#ECPATCHALLENGE #ALMEDALEN #SEMINARIUM #ECPAT CHALLENGE
0
Kategorier: Almedalen

Vad är dokumenterade sexuella övergrepp på barn?Dokumenterade sexuella övergrepp på barn kallas i lagtexten för barnpornografi. Det är ett mycket missvisande begrepp. I själva verket är det en skildring av någon form av sexuella övergrepp på barn och bevismaterial på allvarlig brottslighet. Skildringen, spridningen och nedladdningen av övergreppsdokumentationen är en grov kränkning av barnet. 

Att barn utsätts för sexuella övergrepp är inget nytt, inte heller att övergreppen dokumenteras. I Sverige avkriminaliserades all pornografi 1971, med resultatet att tidningar som skildrade sexuella övergrepp på barn kunde säljas öppet och lagligt i affärer. Nio år senare, 1980, blev spridningen kriminell, men det var fortfarande lagligt att inneha dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Först 1999, efter en intensiv debatt där stora delar av samhället var emot en kriminalisering, förbjöds innehav, och 2010 blev också betraktandet av dessa bilder och filmer brottsligt. 

Teknikutvecklingen har nu möjliggjort en stor ökning av den här brottsligheten. Före internet var förövaren en relativt ensam person, det var inte så enkelt att få kontakt med likasinnade, att producera materialet eller (efter 1980) att komma över det. Idag är förövaren en del av en global gemenskap på nätet, och kan enkelt hitta likasinnade på nätet där de kan byta övergreppsmaterial, tipsa om platser och genom diskussioner normalisera övergreppen. I och med dagens mobil- och webbkameror, molntjänster, internethastigheter och mer eller mindre obegränsade lagringsutrymmen kan miljontals skildringar av sexuella övergrepp byta ägare på kort tid. Valet att dokumentera ett övergrepp är nu alltid en möjlighet för en förövare. Andelen sexuella övergrepp som dokumenteras är därför nu betydligt större, mängden övergreppsmaterial som finns tillgängligt på nätet är oöverskådlig. 

För barnet som utsätts för det sexuella övergreppet är själva dokumentationen en allvarlig försvårande omständighet. Vetskapen om att bilderna eller filmerna kan komma att dyka upp igen, när som helst och var som helst, gör det svårt att bearbeta traumat från övergreppet. Ny forskning visar att själva dokumentationen kan upplevas som en större kränkning än övergreppet i sig. 


Vad handlar det om? Det så kallade barnpornografibrottet reglerar en rad olika sexuella kränkningar av barnet. Det kan röra sig om filmade sadistiska våldtäkter, men också om bilder på nakna barn där bilden är beskuren på ett sådant sätt att den framställer barnet i ett sexuellt syfte. Lagstiftningen skiljer på olika bilder och filmer, där vissa anses vara ringa brott, andra särskilt hänsynslösa vilket kan motivera grovt brott. Det de har gemensamt är att de framställer barnet på ett sexuellt sätt.

Vad vet vi om barnet på bilden? Det vanligaste är att barnet utsätts för ett övergrepp av en närstående, som också dokumenterar det. Det förekommer också att barn utnyttjas i ren kommersiell verksamhet där studios producerar material där barn utnyttjas för sexuell posering eller övergrepp. Det är inte heller ovanligt att barn dokumenterar sig själva eller en partner i en sexuell situation. När det händer finns risken att materialet sprids olovligen, vilket är ett barnpornografibrott om personen på bilden eller filmen är under 18 år. Ibland är detta material producerat med hot, tvång eller under falska förespeglingar. 

I ECPAT Hotlines rapport kan du läsa mer om barnet i övergreppsmaterialet.
Idag är i princip all hantering av dokumenterade sexuella övergrepp på barn olaglig i Sverige, från skildring, spridning, försäljning till innehav och betraktande. Vad är det då som gör att brottsligheten hela tiden växer, varför är det så svårt att stoppa? 

- Stora mängder övergreppsmaterial upptäcks varje dag. Bilder och filmer som skildrar barn tas hela tiden ned från nätet, förövare upptäcks och fälls i domstol och barn identifieras och får hjälp. Ändå växer brottsligheten. Det finns många förklaringar, men en viktig faktor är att kameran i dag alltid finns till hands. Förövare behöver inte heller bry sig om nationella regler eller gränser. Teknikutvecklingen, där anonymiserings- och krypteringsverktyg idag är användarvänliga och lättillgängliga, innebär svårigheter att spåra vissa förövare. Den internationella aspekten ställer också stora krav på samarbeten över gränserna, där länder med svagare lagstiftning kan utnyttjas av de som vill försvåra för rättsväsendet, säger Thomas Andersson, pressansvarig och sakkunnig i frågor som rör sexuell exploatering av barn på nätet, på ECPAT Sverige. 


Vad kan du göra? 

Anmäl alltid misstänkta sexuella övergrepp på barn. Ser du något, anmäl till polis eller till ECPAT Hotline.
Om du misstänker ett pågående brott ska du alltid anmäla direkt till polisen. 

Förmå företagen att ta ett samhällsansvar. Fråga din internetleverantör om de deltar i polisens frivilliga blockeringsarbete (på stoppsidan.se kan du kolla om de gör det), och fråga hur de bidrar till att se till att polis alltid får de uppgifter de behöver för att kunna utreda misstanke om sexualbrott mot barn.

 

#ECPAT SVERIGE #BARNSEXHANDELN #ÖVERGREPPSMATERIAL
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.