Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Vad är människohandel med barn i Sverige?

Nyligen presenterade Nationella Metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) en rapport som visar att 50 barn misstänkts ha blivit utsatta för människohandel i Sverige under förra året. ECPAT befarar att det verkliga antalet utsatta barn är långt större än så. Såväl barn som vuxna utnyttjas i människohandeln och ändamålen varierar. Tillsammans med vapen- och narkotikahandeln utgör människohandeln en av de tre mest lönsamma kriminella verksamheterna i världen. Människohandel för sexuella ändamål är sex gånger mera lönsam än all annan form av människohandel. När barn exploateras i människohandel för sexuella ändamål blir barnets kropp till en handelsvara som – till skillnad från narkotika – kan säljas om och om igen. Vi pratar om en extremt lukrativ handel, med liten risk att bli upptäckt och än mindre risk att bli åtalad och dömd.

Under 2016 var det endast två fall av människohandel med barn som ledde till åtal i svensk domstol. Mellan åren 2012–2015 var siffran 0. Man kan önska att siffrorna speglade verkligheten. Men så är inte fallet. De låga siffrorna beror på bristande kunskap, erfarenhet och resurser. Ökad kunskap och samverkan kring människohandel gör att antalet misstänkta fall av människohandel av barn ökar. Men vi måste bli ännu bättre. ECPAT är övertygade om att antalet fall av människohandel med barn kommer att fortsätta att öka - i takt med ökad kunskap och samverkan. Det vi ser nu är bara toppen av ett isberg.

De 50 barn på toppen av isberget som identifierats 2016 kommer framförallt från länder som Rumänien, Afghanistan och Marocko. Det fanns också barn från Sverige. Ändamålet har till största delen varit sexuellt men barnen har också tagits hit för att delta i kriminella aktiviteter eller tiggeri. En majoritet av barnen är flickor. Samtliga barn har en sak gemensamt. De är barn, och därför i beroendeställning till den vuxne - människohandlaren. Detta sätter dem i en särskilt sårbar och utsatt situation i vilken de i egenskap av handelsvara inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det är vanligt att barnet känner en lojalitet till förövaren. Detta i kombination med en många gånger låg tilltro till myndigheter gör att barnet sällan vill medverka i utredningar.

Så vad krävs för att fler utsatta barn ska kunna identifieras och förmås att medverka i utredningar och eventuellt efterföljande rättsprocesser? Länsstyrelsens nystartade initiativ med regionkoordinatorer är lovvärt, men dessa måste finnas i varje region. Alla yrkesverksamma inom myndighet eller ideell sektor som kommer i kontakt med potentiellt utsatta barn måste utrustas med utbildning för att på ett så tidigt stadium som möjligt uppfatta signaler som indikerar misstänkt människohandel. Därefter krävs effektiva arbetsmetoder som gör att barnet ges skydd och att ärendet utreds. ECPAT ser även stora kunskapsbrister hos rättsväsendet. Polis, åklagare och domare måste utbildas i människohandel för att på ett rättssäkert sätt utreda, åtala och döma i dessa ärenden. Idag är det stora regionala skillnader i kunskapsnivån där enbart vissa regioner har tillgång till de poliser, åklagare och domare som är särskilt skickliga i att hantera människohandelsärenden. ECPAT verkar för att samtliga poliser, åklagare och domare som tilldelas dessa ärenden ska besitta den specialistkunskap som krävs.

Det krävs också en stark och effektiv samverkan mellan berörda myndigheter och civilsamhället. Förutsättningarna för en sådan finns – sedan 2013 samarbetar merparten av civilsamhällets aktörer i Plattformen Civila Sverige mot Människohandel. Länsstyrelsen i Stockholm har byggt upp det nationella samordningsuppdraget och tillsatt det ovan nämnda metodstödsteamet med nyckelaktörer från flera myndigheter. På NOA, polisens nationella operativa avdelning, finns den nationella rapportören som har det strategiska ansvaret. Migrationsverket har sedan 2014 en särskild samordnare för människohandel och sedan 2016 har Sveriges regering en särskild ambassadör mot människohandel. Samverkan mellan dessa aktörer har resulterat i ökad kunskap och bättre arbetsmetoder. Men vi är långt ifrån i mål.

Vi får inte glömma att barnsexhandel existerar för att det finns en efterfrågan. Så länge det finns människor som är villiga att betala pengar för att utnyttja ett barn sexuellt så kommer handeln att fortsätta. ECPAT arbetar därför för att stoppa efterfrågan och slå mot lönsamheten som driver brottsligheten framåt.

Läs mer om ECPAT Sveriges brottsförebyggande arbete HÄR.

Vill du veta mer om Sveriges arbete mot människohandel? Läs mer på NMT:s hemsida.

#ECPAT SVERIGE #BARNSEXHANDEL #MÄNNISKOHANDEL #STOPPAEFTERFRÅGAN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

ECPOD avsnitt 4: En pappas berättelse


Nu släpper vi det fjärde avsnittet i ECPATs podd-serie ECPOD, i samarbete med journalisten Caroline Engvall.

Klara var en till synes vanlig tonåring. Lite tyst kanske, började dra sig tillbaka till sitt rum. När hennes lillasyster hittade rakblad och tabletter på Klaras rum ställde hennes pappa Peter sin äldsta dotter mot väggen. Men Klara ville inte berätta. Vågade inte. När Peter sedan hittade avklädda bilder i hennes telefon rämnade familjens vardag. Och till slut fick Peter sin dotter Klara att våga öppna sig.

Hör deras berättelse om den långa rättegångsprocessen och om vägen tillbaka.

Medverkar gör också Eva Eklöf, utredare av it-relaterade sexualbrott.

Samtalsledare: Caroline Engvall, journalist och författare.

Lyssna och sprid kunskapen! Det kan hända vem som helst. Med kunskap kan vi skydda! Hjälp oss hjälpa.


Prata om podden under hashtaggen #ECPOD

#AVSNITT 4 #ECPOD #PODD #POD #PODCAST #CAROLINE ENGVALL #BARNRÄTTSPOD
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn ECPOD

BARN SOM HANDELSVARA, DEL 3: SVENSKA AMBASSADER I VÄRLDEN BEHÖVER TA SITT ANSVAR FÖR BARNETS RÄTT!

Vi satt i ett möte med svenska ambassaden i Kambodja, där de berättade om sina prioriterade fokusområden. Vi hade rest i 20 timmar. Det var mitt på dagen och luften utanför var tung, disig och avgasfylld. Huvudet må ha varit lite tungt men barnpsykologen i mig var vaken och ville förstå. Jag har suttit i så många möten genom åren både i Sverige och utomlands där frågan om barns rättigheter är något som alltid kommer sist eller inte alls (om ingen frågar om det). Och vet ni vad? Jag är trött på det. Sverige är ett s k Pathfinder Country i världen gällande våld och exploatering av barn. Sveriges regering har tagit på sig rollen som vägvisarland globalt för att stoppa våld mot barn i en internationell samverkan och barnets rättigheter och exploatering av barn nämns inte ens i prioriteringarna.

Vår programchef Maria har besökt Kambodja tillsammans med NOA (Polisens Nationella Operativa Avdelning), Länsstyrelsen Stockholm och World Childhood Foundation för att samverka och lyfta frågor kring sexuell exploatering av barn. Här kan du följa med på Marias resa och få en inblick i hur fattigdom, korruption och cynism påverkar barns uppväxtvillkor. Men också i hur fantastiska eldsjälar i organisationer kämpar för att rädda barn med risk för sina egna liv. I denna sista del av vår bloggtrilogi berättar Maria om mötet med Sveriges utpost i Kambodja, den svenska ambassaden, och delar med sig om tankar kring hur Sverige skulle kunna låta ambassader i världen vara den fyr i mörkret som sexuellt exploaterade barn behöver.


I FN:s globala mål i Agenda 2030 ingår att förebygga och stoppa våld och exploatering av barn. Det globala partnerskapet mot våld mot barn är ett gemensamt initiativ från UNICEF och WHO för internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och andra aktörer för att uppnå förändring. I december 2016 deltog barnminister Åsa Regnér vid partnerskapets första styrelsemöte i UNICEF:s högkvarter i New York. Vid mötet avhandlades bland annat hur partnerskapet ska arbeta med global opinionsbildning och kunskapsutbyte mellan de deltagande länderna samt hur resurser ska mobiliseras för arbetet mot våld mot barn. Ett antal nationer, så kallade vägvisarländer (pathfinders), har en mer framträdande roll i partnerskapet. Förutom Sverige ingår i nuläget Indonesien, Mexiko och Tanzania som vägvisarländer. Ambassaden informerade oss om att barns rättigheter alltid är prioriterat för dem, men att det är UNICEF som jobbar med det. Tyvärr var den svenska ambassaden således inte informerade om Sveriges globala roll i att bekämpa exploateringen av barn.

Sverige och svenska utposter i världen gör väldigt mycket bra och viktigt arbete. Men Sverige måste bli bättre både på att bevaka barnets rättigheter och ta ansvar för svenska förövare som reser i syfte att exploatera barn i andra länder. Vi är ett föregångsland i världen gällande våld mot barn. Vi måste vara generösa och modiga och dela med oss av vår kunskap för alla de barn som växer upp i länder där ingen bevakar deras rättigheter. Det borde finnas en barnrättsbevakare kopplad till våra ambassader i världen. En person med spetskompetens inom ämnet som förser ambassaderna med ofiltrerad information om barns situation i landet där de verkar och som kan trycka på och vara en röst för barnets rättigheter. Detta tar vi på ECPAT vidare. Helt klart.

Jag avslutar nu denna resa. Det har varit viktigt för mig att dela med mig till er. Det har varit ett sätt att bearbeta intrycken, förmedla denna kunskap till alla er engagerade följare och ytterligare en motor i ECPATs kamp mot barnsexhandel. Vi kommer inte att ge upp! Vi måste bli fler som ser och som agerar! Både här hemma och när vi är ute och reser. Tack för att ni engagerar er i frågan. Många av de människor jag mötte på resan vittnar om att alla ansträngningar för att öka kunskap och medvetenhet i Kambodja börjar få genomslag. Det går att göra skillnad. Vill du veta vad just du kan göra? Tre snabba att-tänka-på-tips när du ska ut och resa: Välj reseföretag, flygbolag och hotell som har tagit ställning mot barnsexhandel. Gör utflykter anordnade av ansvarsfulla aktörer. Och framför allt, blunda inte, anmäl alltid. Du kan rädda ett barn.

Vill du veta mer om det globala partnerskapet om våld mot barn och Sveriges roll som pathfinder? Läs här: http://www.end-violence.org/

Ser du misstänkt barnsexhandel när du är ute och reser? Anmäl alltid till polis eller till www.ecpathotline.se

Engagera dig i vår kamp mot den globala barnsexhandeln genom att dela detta inlägg! Vill du bidra till vårt arbete? Swisha till 9034349.

#KAMBODJA #APLE #RESANDE FÖRÖVARE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Sexuell exploatering av barn inom resor och turism

BARN SOM HANDELSVARA, DEL 2: POCKETS ARE DEEP AND CARS ARE SHINY

Jag har mött hjältar! Människor som med sitt eget liv som insats räddar barn. Som spanar och samlar bevis för att polisen skall kunna identifiera barn och gripa förövare. Som hjälper barn med kläder att skyla sin kropp med inför polisförhör när de hittas i guest houses, nakna och utnyttjade i händerna på utländska och inhemska förövare. Som räddar barn från gatan. Inte bara genom att föra dem till barnhem, men genom att återförena dem med föräldrar där det är möjligt. Genom att låta dem gå i skolan, utbilda dem till ett yrke, skapa en framtid. Genom att ge medicinsk vård och psykosocialt stöd till sexuellt utnyttjade barn. Som behandlar bebisar med könssjukdomar. Bebisar med könssjukdomar. Låt det sjunka in.

Vår programchef Maria har besökt Kambodja tillsammans med NOA (Polisens Nationella Operativa Avdelning), Länsstyrelsen Stockholm och World Childhood Foundation för att samverka och lyfta frågor kring sexuell exploatering av barn. Här kan du följa med på Marias resa och få en inblick i hur fattigdom, korruption och cynism påverkar barns uppväxtvillkor. Men också i hur fantastiska eldsjälar i organisationer kämpar för att rädda barn med risk för sina egna liv. I denna andra del av vår bloggtrilogi berättar vår programchef om organisationer på plats som verkar och kämpar för barnets rättigheter i ett land där korruptionen är bland de högsta i världen.


Kambodjas folk är traumatiserat över generationsgränserna efter Pol Pots och Röda Khmerernas folkmord. Barn kvinnor och män dödades. Närmare två miljoner dödades av omständigheter kopplade till regimen. Pol Pots utopiska vision var ett samhälle där alla levde på landsbygden och av jorden. Människor med utbildning skulle inte få leva. Barn tvingades döda sina föräldrar. Röda khmerernas styre upplöstes tidigare, men Pol Pot dog 1998. Knappt 20 år sedan. Alla människor jag mött under mina dagar här har en egenupplevd historia som de delar med sig av. Så att vi skall kunna föra deras berättelser vidare. Se gärna filmen Killing Fields som berättar om Kambodjas smärtsamma historia. Idag är Kambodja ett av världens 20 mest korrupta länder enligt http://www.transparency.org/. ”Pockets are deep and cars are shiny” sa en klok person på plats. Det stämmer. Barn och barns kroppar är business. Pengar går före barn. I alla lägen. Jag vill berätta för er om organisationer som verkar på plats utifrån de förutsättningar jag beskrivit ovan. Människor som räddar liv. Som bygger framtid och framtidstro. Hjältar.

APLE (Action Pour Les Enfants) är en frivilligorganisation som startades år 2003 i Kambodja. APLE verkar på hemlig plats, bakom höga murar med taggtråd och de tvingas ständigt flytta sina lokaler på grund av hotbilden kring sin personal. Varför? För att människohandel är världens tredje största illegala handel. Näst efter vapen och droger. Arbetar du med att rädda barn från denna hänsynslösa verksamhet lever du farligt. Trots detta fortsätter personalen den hårda och svåra kampen mot inhemska och tillresta förövare som utnyttjar barn. För att kunna fälla någon i domstol måste förövaren i stort sett ha tagits på bar gärning. I ett fattigt land som Kambodja, med ett svagt rättsväsende och hög korruption, är det extra svårt att komma åt de som förgriper sig på barn.

Jag får höra berättelser om tillslag på så kallade guest houses. Om den lilla flickan på sängen. Om den stora västerländska mannen. Nakna. Om flickans livrädda blick. Om hur APLE ger utnyttjade barn kläder att skyla sig med inför polisförhör. Om hur de jobbar med att öka barnperspektivet i hela rättsprocessen.

APLE letar efter förövare varje dag på flera orter i Kambodja. De talar med barnen och med vittnen, försöker få fram namn och nationalitet och ber hemländerna att snabbt ta fram information så att de vet om personer tidigare har misstänkts eller straffats för liknande handlingar. APLE har i samarbete med kambodjansk polis bidragit till ett stort antal fällande domar.

Seila Samleang från APLE berättar om de sofistikerade metoder som finns för att skapa ett beroende till förövaren hos fattiga familjer. Förr kunde det handla om att en förövare bad en tuk tuk-förare köra till ett barnhem. Idag är samhället rent av infiltrerat av den stegvisa process som kallas grooming. Den som vi i Sverige så väl känner till i övergrepp mot barn på nätet, där förövare bygger tillit med barnet. I Kambodja flyttar förövaren ut på landsbygden, etablerar kontakt och erbjuder familjen hjälp, främst genom ekonomiskt bistånd. Det kan även handla om mat, kläder, resor och liknande. Ju starkare beroendet är desto mindre är chansen att föräldrar eller barn kontaktar polisen. Övergrepp på internet ökar dramatiskt i Kambodja. Alla vi möter under våra dagar i Kambodja säger att online-övergreppen är i en snar explosionsfas. Vi vet redan att det finns studios uppbyggda dit barn förs för att bli filmade och fotade medan övergreppen pågår. Polisen satsar stort på internetbrottslighet och APLE driver precis som ECPAT Sverige en hotline dit misstänkt barnsexhandel kan rapporteras anonymt.

Jag får även information om små patienter med gonorré. Det tog ett tag innan man förstod vad det handlade om. Man letade, utan resultat, efter svar bland vanliga barnsjukdomar. Men detta är ingen vanlig barnsjukdom. Detta är en könssjukdom som smittar genom sexuellt umgänge. Just där och då vill jag gråta. Men i detta fruktansvärda vill jag också nämna Angkor Hospital for Children. En oas av högkvalitativ sjukhusvård för barn. Med allt från ögonsjukvård till psykosocialt stöd till utnyttjade barn.

Läs mer om korruptionsranking i världen på: http://www.transparency.org/

Läs mer om ECPATS arbete i världen och ECPATs globala studie om barnsexhandel och resande förövare på http://globalstudysectt.org/

Ser du misstänkt barnsexhandel när du är ute och reser? Anmäl alltid till polis eller till www.ecpathotline.se

Engagera dig i vår kamp mot den globala barnsexhandeln genom att dela detta inlägg! Vill du bidra till vårt arbete? Swisha till 9034349.

#ECPAT SVERIGE #KAMBODJA #APLE #RESANDE FÖRÖVARE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Sexuell exploatering av barn inom resor och turism

Barn som handelsvara, del 1: Why don't you buy me?

Jag satt i en tuk tuk på väg mot flygplatsen i soluppgången och den lille pojkens blick och ord brände i min kropp. Jag träffade honom sista kvällen vid strandpromenaden i Phnom Penh. Han dök upp från ingenstans. Han var sex-sju år gammal. Han levde på gatan. ”Why don’t you buy me?”, säger pojken. Jag tappade nästan andan. Han tittar på mig med en blick som är outgrundlig. Ögon som sett allt. Den blicken känner jag igen från utsatta barn jag mött i mitt arbete som barnpsykolog även här i Sverige. Den är universell.

ECPAT Sveriges programchef Maria Schillaci har besökt Kambodja tillsammans med NOA (polisens nationella operativa grupp), Länsstyrelsen Stockholm och World Childhood Foundation för att samverka och lyfta frågor kring sexuell exploatering av barn. Fokuset var på övergrepp mot barn på nätet, svenska förövare som förgriper sig på barn utomlands och sk barnhemsturism. Här kan du följa med på Marias resa och få en inblick i hur fattigdom, korruption och cynism påverkar barns uppväxtvillkor och utgör en fond för sexuell exploatering av barn. Men också i hur fantastiska eldsjälar i organisationer kämpar med att rädda barn med risk för sina egna liv. Förra veckan rapporterade Maria direkt från Kambodja i våra sociala medier om sk ”Grooming Hot Spots”, högriskplatser där förövare letar barn att förgripa sig på. Till exempel på nöjesfält, där barn genom att erbjudas åktur sedan blir sexuellt utnyttjade. Idag startar ECPAT Sverige en bloggtrilogi. Tre dagar. Tre nedslag i den kambodjanska verkligheten och de kambodjanska barnens extrema utsatthet för att exploateras sexuellt av förövare som rest dit.


Den sexuella exploateringen av barn har mer och mer gått under jorden i Kambodja, berättar Seila Samleang från organisationen APLE. APLE arbetar precis som ECPAT Sverige med en hotline dit allmänheten anonymt kan rapportera olika former av sexuell exploatering av barn. Seila berättar att den gatubaserade sexuella exploateringen av barn har flyttat till mer institutionellt baserad sexuell exploatering (barnhem) och så kallad familje- eller ”community”-baserad grooming. Förövare bosätter sig på landsbygden, blir vän med folket, bor inkvarterade hos familjer, lär barnen engelska, ger små fina leksaker och får på så sätt tillgång till deras barn. Det finns även en ökad tillgång till barn via barnhem. Visste du att cirka 50 000 barn lever på barnhem i Kambodja? Problemet är att av dessa barn har omkring 80% föräldrar som lurats att tro att genom att ge bort sitt barn kan barnet få en bättre framtid. Det finns barnhem där du kan boka barn. För ett par timmar, ett par dagar eller månader. Det är som bäddat för människor som söker barn i sexuellt syfte. Jag får information om en amerikansk medborgare, dömt för sexualbrott mot barn i USA, som öppnar ett barnhem i Kambodja. Dit tar han även en grupp andra förövare, dömda för sexualbrott mot barn, som han lärt känna i fängelset. Snart jobbar hela gruppen på detta barnhem.

Mardrömmen är fullbordad. Som tur var uppdagades detta fall. Men cynismen och grymheten är systematisk. Att gömma sig förklädd till hjälpare för de mest utsatta barnen. Det vrider sig min mage.

Barnhemmen besöks även av utländska turister som verkligen har goda avsikter och vill göra gott. Problemet är att de bidrar till att vara en del av näringskedjan som exploaterar barn och håller dem borta från sina föräldrar, med all det trauma det innebär. Vill du veta mer om kampanjen Children Are Not Tourist Attractions och voluntourism kan du läsa på www.thinkchildsafe.org.

Vad hände då med den lilla killen Maria mötte?

Han var smutsig och trött. Jag sa vänta här. Jag går och köper något att äta och dricka. Han satte sig ner. Jag gick iväg och köpte en macka och coca cola på en bar och funderade på vem jag skulle kunna kontakta av de organisationer jag mött. Jag utarbetade en plan, men när jag kom tillbaka var han borta. Jag satt en lång stund och väntade, men han kom inte tillbaka. Jag funderar på vad som hände med honom när han förvann ut i den varma natten. Menade han att jag skulle köpa de grejer han sålde? Eller menade han det han sa? Varför jag inte köpte honom?. Det får jag aldrig veta. Jag bär med mig det här mötet för resten av mitt liv.

Läs mer om ECPATs arbete för att stoppa förövare som reser för exploatera barn sexuellt. Kambodja är inte en fristad för människor som vill förgripa sig på barn.

Ser du misstänkt barnsexhandel när du är ute och reser? Anmäl alltid till polis eller till www.ecpathotline.se
Engagera dig i vår kamp mot den globala barnsexhandeln genom att dela detta inlägg! Vill du bidra till vårt arbete? Swisha till 9034349.


#ECPAT SVERIGE #KAMBODJA #APLE #RESANDE FÖRÖVARE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Sexuell exploatering av barn inom resor och turism

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.