Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Vad är livestreamade sexuella övergrepp på barn?

Det blir allt vanligare att förövare från sitt hem, via webbkamera, beställer och regisserar livesända sexuella övergrepp på barn. Barnet kan befinna sig var som helst i världen och förövaren är ofta någon helt annanstans. 

Familjer och barn i social utsatthet löper större risk att rekryteras av någon i sin omgivning, som sedan fungerar som mellanhand till förövaren. Mellanhanden kan vara en närstående till barnet eller en annan vuxen i barnets närhet. Personen ser ofta övergreppen som snabba pengar och inte alltid som ”riktiga” övergrepp då förövaren inte befinner sig i samma rum. I själva verket kan traumat bli ännu större för barnet när deras trygghetspersoner, efter förövarens instruktioner, utsätter dem för dessa övergrepp. Övergreppen regisseras i regel av förövaren medan de pågår, till exempel via chatt, men kan också följa instruktioner som förövaren gett på förhand.  

Livestreaming av övergrepp - en global brottslighet

Ökningen av livestreamade övergrepp är ett tydligt exempel på hur den kommersiella aspekten av sexuell exploateringen av barn fungerar idag. Betalmetoderna som används varierar och inkluderar allt från etablerade tjänster för överföring av pengar, till så kallade kryptovalutor som BitCoin. Barnen som exploaterats har i de fall som hittills utretts ofta kommit från Sydostasien, främst Filippinerna. Enligt Europol finns indikationer på att brottsligheten nu sprider sig till andra länder.    

Traumat stort för det utsatta barnet 

De streamade övergreppen ses inte bara i realtid utan sparas ofta ned av förövaren för att senare delas med andra i slutna nätverk. Nytt övergreppsmaterial är värdefull valuta då det ofta krävs för att få tillgång till andra förövares egna skildringar av sexuella övergrepp. Dokumentationen av övergreppen ökar barnets utsatthet. Vetskapen om att övergreppen finns kvar för alltid och delas mellan förövare över hela världen medför en rad traumatiska skador för barnet.

Regisserade övergrepp via webbkamera är inte längre någonting nytt. Redan 2015 gick brottsligheten enligt Europol från att vara en växande trend till en etablerad verksamhet. Mörkertalet för dessa brott antas vara mycket stort. Många är rädda att polisanmäla och brott upptäcks ofta om bilder eller filmer hittas i gärningspersonens dator i samband med att den beslagtagits i en annan utredning. När livestreamade sexuella övergrepp på barn utreds i Sverige måste identifieringen av det utsatta barnet, eller barnen, prioriteras. Vet ingen vem barnet är kan inte heller någon ta första steget för att bryta deras utsatthet. I Sverige har en handfull fall rörande livestreamade övergrepp gått till domstol. Två av dessa rör sexuella övergrepp på barn på Filippinerna och ett rör barn i Sverige.  

För första gången: man döms för våldtäkt via nätet 

En ny vägledande dom har precis fallit där en man döms för våldtäkt mot barn efter att ha tvingat barn till grova sexuella handlingar via webbkamera. Denna dom är oerhört viktig då den juridiskt visar att övergrepp via nätet kan vara lika grova och allvarliga som om förövare och offer befunnit sig i samma rum. Läs mer om domen här. 

>> FEBRUARI 2016: NIO ÅRS FÄNGELSE FÖR GROVA SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN << 
>> JANUARI 2015: RÄTTSVÄSENDET ÄR INTE RUSTAT FÖR ATT HANTERA FALL SOM GÄLLER BARNSEXHANDEL << 
>> JUNI 2014: UTSATTA BARN MÅSTE HA RÄTTEN PÅ SIN SIDA – UTBILDA RÄTTSVÄSENDET OM BARNSEXHANDEL << 

 

>> TILL KAMPANJSIDAN #STOPPANÄTHANDELN.SE <<

#REGISSERADE ÖVERGREPP #LIVESTREAMING #LIVESTREAMADE ÖVERGREPP
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Regisserade övergrepp

ECPAT får pris av INTERPOL för sin hårda kamp mot sexuell exploatering av barn

ECPAT prisas av INTERPOL för arbetet mot barnsexhandel

INTERPOLs pris ”Crimes Against Children” tilldelas i år ECPAT för det hårda arbete vi bedrivit mot barnsexhandel i mer än två årtionden. ECPAT är ett nätverk bestående av 103 medlemsorganisationer som idag driver kampen mot sexuell exploatering av barn i 93 länder. Vi har under hela den här tiden arbetat med påverkansarbete för barnets rätt att inte exploateras i någon form av sexhandel.

"ECPAT Sverige har sedan det globala nätverket bildades för över 25 år sedan varit en central aktör i kampen mot barnsexhandel. Med fokus på barn i Sverige, svenska förövare och det svenska samhällets relativa förmåga att motverka alla former av sexuell exploatering av barn är utmärkelsen ett kvitto på många år av hårt arbete och ett erkännande att vi är en stark barnrättsorganisation mot barnsexhandel i Sverige. Alla medarbetare har anledning att vara extra stolta", säger Anders L. Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Hyllar ECPATs medlemsorganisationer

På plats för att ta emot priset av INTERPOLs arbetsgrupp för brott mot barn fanns ECPAT Internationals generalsekreterare Dorothy Rozga, som hyllade ECPAT-nätverkets medlemsorganisationer.

"Genom forskning, påverkansarbete, stöd till barn och kampanjer som ökar kunskapen om barnsexhandel gör ECPATs medlemmar en positiv och viktig skillnad i barns liv. Barnsexhandeln sker i det dolda och mörkertalen stora, det är därför svårt att få fram statistik kring brottsligheten. Vi vet dock att antalet barn som utsätts är stort och dessa barn lider ofta i tystnad", säger hon.

Hela samhället ska med i kampen mot sexuell exploatering av barn

ECPAT har under åren lärt sig vikten av att involvera samhällets alla aktörer för att effektivt kunna arbeta mot sexuell exploatering av barn.

"Det är absolut nödvändigt att involvera olika samhällsaktörer från skilda sektorer. Vi arbetar på bred front med näringslivet och samarbetar med t.ex. hotell, internetoperatörer, teknikföretag, resebyråer och flygbolag och även med regeringar, FN och andra ideella organisationer. Det är också oerhört viktigt med ett nära samarbete med INTERPOL och lokal polis i de länder vi verkar", fortsätter Dorothy Rozga.

Björn Sellström, chef över INTERPOLs arbetsgrupp för brott mot barn, säger:

"Det här priset är ett erkännande av det fantastiska jobb som ECPAT gör i kampen mot barnsexhandel runt om i världen. Vi ser fram emot våra gemensamma insatser mot sexuella övergrepp mot barn framöver."

Tidigare har Mads Nielsen som varit världsledande inom identifiering av brottsoffer och Anders Persson, som skapade INTERPOLs bilddatabas för identifiering av övergreppsbilder tilldelats priset.

#INTERPOL #PRIS #BJÖRN SELLSTRÖM #DOROTHY ROZGA #CRIMES AGAINST CHILDREN
0
Kategorier: Om ECPAT

Humorgåvan till förmån för ECPATs arbete mot barnsexhandel

För femte året i rad hålls galan Humorgåvan med en exklusiv standupshow där intäkterna går till ett välgörande ändamål. 2018 års ambassadör är Thomas Järvheden och alla intäkter går till ECPAT Sveriges arbete mot barnsexhandel.

På scenen står i år Thomas Järvheden med kollegorna Jesper Rönndahl, Robin Paulsson, Kristina ”Keyyo” Petrushina, Clara Henry, Måns Möller, Johan Glans, Frida Boisen, Hasse Brontén, Johanna Wagrell, Navid Modiri och Kristoffer Appelquist. 

Vill du gå på standup och samtidigt stötta vårt arbete? Köp biljetter till Humorgåvan!

När? 30 januari 19:30
Var? Intiman Teater, Odengatan 81, Stockholm
Pris: 395 kronor

>> Till biljettköp. <<

0
Kategorier:

ECPAT: #metoo och #tystiklassen visar att ett sexualkunskapslyft behövs inom svensk skola

I filmen vittnar TeddyAlvin och Ellen om att de inte fått tillräcklig sexualundervisning 

Efter veckor av vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier inom alla yrken och samhällsklasser står det klart att Sveriges förebyggande arbete mot sexuella övergrepp inte är tillräckligt. Nu Om vi vill ha en framtid där flickor och kvinnor inte behöver säga #metoo när övergrepp kommer på tal måste vi starta ett förändringsarbete - ett sexualkunskapslyft i skolanLärarna måste ges kunskap, eleverna likaså och vi måste en gång för alla slå hål på myterna om vem som är förövare och vem som blir utsatt. Det kan vara vem som helst.  

#Metoo har varit och är en livsviktig kampanj som skakat om oss rejält, visat att det tyvärr inte finns någon fredad plats från sexuella övergrepp och trakasserier. Uppropet #tystiklassenvgör en mållös, men tyvärr inte förvånad. 1.700 elever har skrivit under uppropet där flickor vittnar om allt från ofrivilliga "pusskalas" till "låtsasvåldtäkter". 

”Min datorkunskapslärare på gymnasiet gav mig högsta betyg för att han tyckte jag hade snygga bröst. Han sa det alltså rakt ut under betygssamtalet…”.
7 år: Under kurragömmalek tvingar en kille i sexan mig att klä av mig naken. Han gör detsamma, lägger sig på mig och "låtsasknullar" mig. Jag är rädd. Mest av allt är jag rädd att någon ska se oss. Skammen för att bli utsatt för sexuella trakasserier fanns redan då, i mitt sjuåriga medvetande. 11 år: Killarna i klassen klämde tjejerna på brösten och skrek "balla balla balla". "De är väl kära, ta det som en komplimang." 14 år: Vi hittar en filmkamera i papperskorgen i omklädningsrummet. Lärarna gör ingenting...”

Tidigare har vittnesmål om övergrepp gjorts offentliga under #visjungerut, #medvilkenrätt,#teknisktfel, #deadline,#imaktenskorridorer och #tystnadtagning. Något annat livsviktigt är ECPATs 5 punkter om barnrätt och sexuella övergrepp som varje barn och vuxen i Sverige bör känna till. Till dess att flickor och kvinnor inte längre vittnar om systematiska sexuella övergrepp och trakasserier ska dessa 5 punkter sättas upp i varje klass- och lärarrum i Sverige. #LÅTSTÅ! 

  1. Ett barn har rättigheter – en vuxen har skyldigheter!Varje person under 18 år är ett barn enligt svensk lag och har särskilda rättigheter enligt barnkonventionen, detta betyder att vi som vuxna har särskilda skyldigheter gentemot barnet.
  2. Sexuella övergrepp på nätet är inte mindre allvarliga! Den nya studien Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet visar att traumat för barn som utsätts för sexuella övergrepp på nätet är lika stort eller större, som om förövaren befunnit sig på samma plats fysiskt.
  3. Barnet har aldrig en skuld i att en vuxen exploaterar hen sexuellt. Det spelar ingen roll om barnet exempelvis fotat sig själv och skickat bilder vidare eller sökt sig till en vuxen i ett sexuellt självskadebeteende, det är aldrig barnets fel.

  4. Fråga, fråga, fråga! Var konkret! Tid och förtroende är mycket viktigt för att ett barn ska berätta om sexuella övergrepp. Det finns inga dåliga frågor, om barnet ska våga berätta måste du våga fråga.

  5. När du får förtroendet att ta emot ett barns berättelse: LYSSNA!Många barn vittnar om att vuxenvärldens tystnad är det största sveket, därför måste du ta dig tid att lyssna om ett barn berättar om sexuell utsatthet.  

 

Obligatorisk rättighetsbaserad sexualundervisning kan förändra 

För att minska sexuella övergrepp och trakasserier måste vi införa obligatorisk rättighetsbaserad sexualundervisning med start redan i förskolan. Vi måste ge Sveriges barn vad de har rätt till: kunskap om sina rättigheter, sin sexualitet och sexuella övergrepp. Ämnet är obligatoriskt i grundskolan redan idag men många elever vittnar om att de fått mycket liten, eller ingen sådan undervisning alls. Det är ECPAT Sveriges övertygelse att ett kraftfullare, kunskapsbaserat och systematiskt förhållningssätt till sexualundervisningen från skolans sida är avgörande för att bygga motståndskraft och förebygga sexuella övergrepp och trakasserier mot barn. Idag är det upp till enskilda lärare att schemalägga och ta fram innehåll för undervisningen och många pedagoger efterfrågar vägledning, utbildning och fortbildning. 

Förbättrad undervisning med sexualkunskapslyftet  

I Sverige gäller skolplikt och varje barn har rätt att gå i skolan. Det är därför oerhört viktigt att innehållet och upplägget för sex- och samlevnadsundervisningen reformeras. Lärare och pedagoger måste ges kunskap om de särskilda rättigheter varje barn har enligt barnkonventionen, hur de kan prata med barn i olika åldrar om sexuella övergrepp och hur övergrepp och trakasserier kan förebyggas, från förskole- till gymnasienivå. Tillsammans med Barnafrid arbetar ECPAT för en förbättrad sexualundervisning i skolan genom ett nationellt sexualkunskapslyft. Detta arbete kommer lägligt då flera viktiga nationella processer pågår inom området: en kvalitetsgranskning av den svenska sex- och samlevnadsundervisningen och en översyn av läroplanen för förskolan.  

Idag utsätts ett av fem barn för någon form av sexuella övergrepp under sin uppväxt. Så ska inte framtiden se ut. #metoo ska höra 2010-talet till och framtiden ska bli ljusare. Till alla beslutsfattare och politiker därute – vi ses 2018!  


>> Se vårt seminarium från Almedalen om sexualundervisning 2.0 <<

Vill du stödja vår fortsatta kamp för varje barns rätt till sin egen kropp? 

Swisha 100 kr till 90 3434 9. Tusen tack! 

 

##METOO ##VISJUNGERUT ##TYSTNADTAGNING ##LÅTSTÅ ##MEDVILKENRÄTT #SEXUALKUNSKAP #SEXUALKUNSKAPSLYFTET
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

Reseblogg: den kambodjanska befolkningens verklighet är vår mardröm

Lek med tanken att Sverige är en nyckeldestination för utländska förövare som åker hit för att begå sexuella övergrepp på svenska barn. De besöker dagis och skola, lånar ett barn i en timme eller två. Lägg till fattigdom och korruption så får du den kambodjanska befolkningens verklighet.

Tidigare i år besökte ECPATs programchef Maria Schillaci Kambodja tillsammans med polisens nationella operativa avdelning, NOA, Länsstyrelsen Stockholm och Childhood för att lyfta frågor kring sexuell exploatering av barn och hitta vägar för starkare samarbete. Fokus var övergrepp mot barn på nätet, svenska förövare som förgriper sig på barn utomlands och barnhemsturism: att förövare söker sig till barnhem i syfte att utnyttja ett barn sexuellt. Här är Marias reseblogg.

Den sexuella exploateringen av barn i Kambodja 

I Kambodja har handeln med barn som tidigare skedde på öppen gata nu förflyttats in i det dolda. Idag söker sig många förövare till barnhem för att hitta barn att förgripa sig på. Idag bor omkring 50 000 kambodjanska barn på barnhem, men bara 20% av dem uppskattas vara föräldralösa. De övriga fall har familjen övertygats om att lämna barnen för att de ska få en bättre framtid. Istället exploateras många barn sexuellt, det går att boka ett enskilt barn per timme, eller dag. 

Något som kallas "community-based grooming" är också vanligt. Det innebär att förövaren flyttar ut på landsbygden, etablerar kontakt med en familj och erbjuder dem hjälp, främst genom ekonomiskt bistånd. Det kan handla om mat, kläder och resor. Ju starkare beroendet är desto mindre är risken för förövaren att föräldrar eller barn kontaktar polisen. Denna stegvisa process som kallas grooming - här på samhällelig nivå. 

Jag får information om att en amerikansk medborgare som tidigare dömts för sexualbrott mot barn i USA, öppnat ett barnhem i Kambodja. Han tog sedan dit en grupp förövare han lärt känna i fängelset som också dömts för samma brott. Snart arbetar allesammans på detta barnhem. 

Organisationen APLE består av människor som räddar liv


På plats i Kambodja möter jag organisationen APLE, Action Pour Les Enfants, som precis som ECPAT driver en hotline dit allmänheten kan anmäla misstänkt barnsexhandel, men som också aktivt tar barn ur pågående övergreppssituationer. APLE verkar på hemlig plats, bakom höga murar med taggtråd och de tvingas ständigt flytta sina lokaler på grund av hotbilden mot sin personal. Arbetar du med att rädda barn från denna hänsynslösa brottsliget lever du farligt, trots det fortsätter personalen den hårda och svåra kampen mot inhemska och tillresta förövare som utnyttjar barn sexuellt. 

Jag får höra berättelser om tillslag på "guest houses". Om flickan på sängen, om den västerländska mannen. Nakna. Om flickans rädda blick. Om hur APLE ger exploaterade barn kläder att ha på sig inför polisförhör. Om hur de jobbar med att öka barnrättsperspektivet i hela rättsprocessen.

APLE letar efter förövare varje dag på flera orter i Kambodja. De talar med barn och vittnen, försöker få fram namn och nationalitet på förövare och ber hemländerna att snabbt ta fram information så att de vet om personer tidigare har misstänkts eller straffats för liknande brott. APLE har i samarbete med kambodjansk polis bidragit till ett stort antal fällande domar.

Trots det krävs det i Kambodja mycket för fällande dom, förövaren måste i stort sett tas på bar gärning. I ett fattigt land som Kambodja gör hög korruption och ett svagt rättsväsende det extra svårt att komma åt förövare som utnyttjar barn sexuellt.

En stark röst för barnets rättigheter behövs  


Jag får höra om små barn med gonorré. Det tog ett tag innan vuxna på plats förstod vad det handlade om. De letade, utan resultat, efter svar bland vanliga barnsjukdomar. Detta är ingen vanlig barnsjukdom, det är en könssjukdom som smittar genom sexuella övergrepp. Just där och då vill jag gråta.

Sverige och svenska utposter i världen gör ett bra och viktigt arbete för att stärka barnets rättigheter. Men Sverige måste bli bättre. Vi måste ta ansvar för svenska förövare som reser utomlands i syfte att exploatera barn sexuellt. Vi är ett föregångsland i världen när det kommer till våld mot barn och vi måste vara generösa och dela med oss av vår kunskap för att barnets rättigheter också ska stärkas i länder där ingen bevakar deras rättigheter. Det borde finnas en specifik roll, en barnrättsbevakare kopplad till våra ambassader runt om i världen: en person med spetskompetens inom barnets rättigheter och barnsexhandel som förser ambassaderna med ofiltrerad information om barnets situation i landet. En barnrättsbevakare kan vara en stark röst för barnets rätt att inte exploateras i sexhandel efterlevs. Detta förslag har ECPAT tagit vidare till berörda nyckelpersoner på Utrikesdepartementet och Socialdepartementet. Efter vårt initiativ träffade vi också UD tillsammans med Childhood, Länsstyrelsen och NOA för att berätta mer om barnsexhandeln i Kambodja och hur vi kan arbeta mot den. Riksdagsledamot Christina Örnebjär (L) skrev i höstas en motion om införandet av just barnrättsbevakare. Nu bevakar vi detta och inväntar respons!

Läs också:

Reseblogg: Svenska förövare vanliga när näthandeln med barn växer sig starkare i Kambodja och Filippinerna
Debatt: Sätt stopp – svenskar köper barn utomlands
Barn som handelsvara, del 1: Why don't you buy me? 
Barn som handelsvara, del 2: Pockets are deep and cars are shiny
Barn som handelsvara, del 3: Svenska ambassader i världen behöver ta sitt ansvar för barnets rätt
#KAMBODJA #RESANDE FÖRÖVARE #BARNHEMSTURISM #MARIA SCHILLACI #APLE #BARNRÄTTSBEVAKARE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Sexuell exploatering av barn inom resor och turism

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.