Blogg

Reseblogg: svenska förövare vanliga när näthandeln med barn växer sig starkare i Kambodja och Filippinerna

Dagbok, 2017-09-27

Att läsa ett domslut i ett fall där ett barn exploaterats sexuellt via nätet kan vara som att ta del av en skräckhistoria. Vetskapen om vad som faktiskt hänt och kunskapen om hur stor brottsligheten är gör att jag ibland balanserar på hopplöshetens brant.

Den fantastiska digitala utvecklingen som senare generationer upplever, gör att fler och fler barn får nya möjligheter att kommunicera och upptäcka omvärlden. Samtidigt ökar riskerna. Svenska förövare kan enkelt begå grova övergrepp på barn i Sverige och utomlands och komma undan, samtidigt som polisen kämpar med små resurser och en utdaterad lagstiftning. Det är barnen som får ta konsekvenserna av detta i längden.

Som en del av ECPAT Sveriges långsiktiga arbete med att bekämpa alla former av barnsexhandel, reste vi i augusti 2017 till Thailand och Filippinerna för att förstärka vårt arbete. Syftet var att utveckla vårt samarbete med ECPAT-kollegorna i Manilla samt med svensk polis och Interpols representanter i Sydostasien.

Utredningar i Sverige om övergrepp på Filippinerna är många


Cebu city, Filippinerna

Filippinerna är ett populärt resmål. Också bland förövare. I synnerhet den centrala provinsen Cebu. Antalet anmälningar och utredningar kring sexuella övergrepp på barn i Filippinerna ökar stadigt och särskilt i kommunen Cordova på Cebu. Någon exakt statistik finns inte, men frågar du en svensk polis på NOA som arbetar med sexualbrott mot barn, hur många tips eller utredningar från senaste tiden som rör svenska förövare på Filippinerna, så är svaret ”många”. Ändå kommer endast en bråkdel till polisens kännedom och ofta är då tipset för vagt för att polisen ska kunna agera.

Anledningarna till Filippinernas popularitet bland förövare är inte ovanliga. Det råder stora socioekonomiska skillnader i landet – människor är fattiga och på grund av detta frodas utnyttjandet av de som är fattiga. Landet är långt ifrån politiskt stabilt och rättssäkerheten är ifrågasatt. I flera provinser exploateras många barn sexuellt och där är det också låg risk för förövare att åka fast. Korruptionen finns överallt där samhällsklyftorna är stora. 

Barn utsätts för större risker när föräldrar gästarbetar utomlands


Cebu city, Filippinerna

Sexköp och prostitution fick ett starkt fäste i Filippinerna under Vietnamkriget när USA etablerade baser i landet. USAs historiska inflytande på Filippinerna har vidare bidragit till att människor i landet pratar engelska. Detta har inneburit att över 10% av en befolkning på nära 100 miljoner invånare arbetar utomlands som gästarbetare. Konsekvensen för barnen till gästarbetare är stor. De lämnas hos släktingar, vänner eller grannar, vilket exponerar dem för än större risker att exploateras sexuellt.

Språket gör också att förövare i Sverige kan kommunicera med förövare i exempelvis Cordova och ge instruktioner via livestreaming på nätet om hur ett barn ska våldtas och torteras. 

”Cyber Queen” byggde verksamhet för livestreaming av övergrepp

Platsen för Hässleholmsfallet, Cordova, Filippinerna

På plats i Filippinerna har vi sällskap av svensk polis och en lokal socialarbetare vi kan kalla ”Maggie”. Vi besöker byn San Miguel i Cordova. Det är en av de platser där brottsligheten tidigt fick fotfäste. Maggie berättar att det kostar ca 20 000 pesos (drygt 3 000 kronor) att få en utredning att försvinna eller ett åtal nedlagt. Maggie är en av tre socialarbetare i hela distriktet. Hon pekar på ett hus i byn där hon var med när polisen med stöd av amerikanska Homeland Security gjorde ett tillslag 2014. Huvudpersonen i härvan kallades ”Cyber Queen”, berättar Maggie och beskriver att verksamheten med direktsända övergrepp på barn pågick i det stora huset nästan dygnet runt. Det var bland annat i detta hus som en svensk man betalade för övergrepp via nätet. Mannen satt i Hässleholm och ville betala mer till förövarna i huset i San Miguel om det syntes att övergreppen gjorde ont på barnen.

”Cyber Queen” började 2007 och var en av de första som polisen känner till som satte övergreppen på barn i system och ryktet om hennes ”affärsverksamhet” växte snabbt. Hon övertygade även grannar om att medverka och låna ut barn för övergrepp och bland de stora familjerna i de trånga kvarteren växte det fram en tystnadskultur kring fenomenet om de sexuella övergreppen – ”grannar anmäler inte grannar”, säger Maggie.

Fiskare överger sina båtar för att sälja övergrepp via nätet

Arbetslösheten var redan hög i kommunen och alltfler tog efter ”Cyber Queen” eftersom inkomsterna från att exploatera barn var så stora. Vi träffar Cordovas vice guvernörer som bekräftar uppgifter om att fiskare i byn San Miguel sålt sina båtar och redskap och köpt datorer. Dels för att fiskevatten blivit förstörda, men även för att intäkterna från sexuella övergrepp via nätet är så stora. Maggie berättar även att vissa fattiga kvarter i byn har väldigt snabb internetuppkoppling. Familjer går samman för att bekosta snabba bredband. Bra bild betyder sannolikt högre pris för övergreppen.

Vi får på polishögkvarteret i huvudstaden Manilla veta att det främst är tre faktorer som styr priset: ett övergrepp blir dyrare ju längre det pågår; ett övergrepp blir dyrare ju grövre övergreppet är och ju yngre barnet är. Så ser "affärsmodellen" ut och det gör mig ursinnig.

Finansiellt system växer fram för handel med barn

Att göra en betalning för dessa våldsamma övergrepp är enkel. Med så många gästarbetare utomlands har det växt fram en välutvecklad finansiell infrastruktur för att överföra pengar digitalt. Gästarbetare kan försörja sin familj genom att regelbundet skicka hem pengar. När vi åker genom San Miguel ser vi små kiosker överallt dit små belopp i olika valutor kan överföras elektroniskt från hela världen och växlas till pesos för att användas lokalt. Det är exakt samma kanaler som används av förövare för att betala för övergrepp, våldtäkter och tortyr på barn.

Mer kunskap och resurser till polisen


FNs barnrättskommitté har varit tydlig i sin kritik av Sverige: vi gör inte tillräckligt, vi vet inte ens hur omfattande brottsligheten är. Jag menar att det är Sveriges skyldighet att se till att vi har tillräckligt med kunniga poliser runt om i landet som kan utreda sexualbrott mot barn. Vi måste ha lagar som gör processen rättssäker för barn och Sverige behöver fler kunniga advokater, åklagare och domare som är beredda att se på praxis ur ett barnrättsperspektiv. Först då kan vi skapa hållbar förändring. 

Det är allas vår skyldighet att rapportera misstankar om sexuella övergrepp på barn i Sverige och när vi reser utomlands. Det krävs inte mycket mod men det är viktigt att ge polisen tillräckligt med information så att de kan agera.

Kampen mot barnsexhandel ska in i kärnan av varje bolag

Samtidigt vill ECPAT att näringslivet ska investera mer i sitt sociala ansvarstagande. Medan några företag gör ett strålande arbete vet vi att hos de flesta ligger barnsexhandeln långt ner på prioritetslistan om den ens finns med. Problemet angår alla stora bolag, inte minst för att de verkar i andra länder dit personalen reser eller arbetar, där barnsexhandel finns. Kampen mot övergreppen ska in i kärnan av bolagens hållbarhetsredovisning, så att alla kan förstå hur ett företag agerar för att motverka sexuella övergrepp på barn. ECPAT har drivit frågan om barnsexhandel i över två decennier och när fler och fler vågar prata om brottsligheten så är jag övertygad om att konsumentmakten kommer att bli större och drabba de som väljer att inte agera för barnets bästa.

Ja, det är många krav, men varje gång jag träffar kollegor i världen och hör om barn som exploateras, när jag ser övergreppsmaterial i ECPATs webbaserade Hotline och i möten med polisen på NOA, träffar förövare på anstalt och när jag läser en dom om ett sexuellt övergrepp på ett barn så inser jag att vi alla måste göra mer. Alla dessa nedslag i verkligheten är som att ta del av skräckhistorier.

/Anders L. Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige

Med på resan var även ECPATs vice generalsekreterare Kristina Sandberg, riksdagsledamöterna Christina Örnebjär (L) och Veronica Lindholm (S) samt polisens Nordiska sambandsperson i Bangkok.

>> Läs mer om vad en resande förövare är här. <<

>> Vad är dokumenterade sexuella övergrepp på barn? <<

>> Vad är människohandel med barn i Sverige? <<

#FILIPPINERNA #KAMBODJA #RESANDE FÖRÖVARE #CYBER QUEEN #RESA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.