Blogg

Tipsomaten är släckt och 5842 personer har backat barnen - nu fortsätter kampen


I två veckors tid har vi tillsammans visat att vi backar barnen. Ni är totalt 5842 personer som mailat partiernas rättspolitiska talespersoner och Sveriges justitieminister för att kräva att lagstiftningen om datalagring anpassas. Sedan december 2016 när EU-domstolen beslutade att Sverige inte längre kan tvinga internetoperatörer att lagra data har många sexuella övergrepp mot barn på nätet i princip varit omöjliga att utreda. När data inte längre lagras suddas brottsplatsen på internet ut och polisen kan inte hitta förövaren eller barnen som i bilderna och filmerna utsatts för övergrepp.

Men vi har tillsammans visat vart skåpet ska stå och krävt bättring av Sveriges politiker. I förra veckan presenterades utredningen Datalagring - brottsbekämpning och integritet, som tittat närmre på hur Sverige framöver bör arbeta i frågan om datalagring. Här sammanfattar vi vad utredningen kommit fram till.  

  • Datalagring är nödvändig! Sverige är enligt folkrätten skyldiga att så effektivt som möjligt bekämpa brott, för att kunna göra det måste data lagras. Alternativa metoder för att slippa lagra data har undersökts, men de är inte tillräckliga eftersom en inte i förväg inte kan veta vem som kommer att begå brott och när. Polisen behöver kunna gå tillbaka i tiden för att hitta förövarna som begår brotten och barnen som utsätts. 

  • Tiden för lagring justeras. Tidigare gällde 6 månader generellt men nu ska mellan 2-10 månader gälla beroende på vilken typ av uppgift det handlar om.
     
  • Abonnentuppgifter ska lagras! Efter EU-domen har operatörerna inte lagrat uppgifter om vem en viss IP-adress tillhört (mer om abonnentuppgifter i fakta-avsnittet nedan) vilket utredningen nu visar att EU-domen inte stödjer. Lagringstiden förlängs från dagens 6 månader till 10. Detta är särskilt viktigt i barnpornografibrottsärenden då brotten ofta tar lång tid att utreda eftersom materialet sprids över hela världen och polis i olika länder måste involveras. Det är också viktigt för att brotten ibland upptäcks långt efter att de begåtts. 

  • Omfattningen av lagringen av trafikuppgifter minskas. Utredningar kan komma att försvåras när polisen inte kan gå längre bakåt i tiden för att se hur en viss kommunikation gått, mellan vilka och vart någonstans. När omfattningen av vilka delar som lagras begränsas och när de olika delarna lagras olika tider, kan en “länk i kedjan” försvinna vilket kan göra att spårningsarbetet avbryts.
  • Regleringen ska vara teknikneutral! Tidigare har internetoperatörer inte behövt identifiera en enskild abonnent bakom ett IP-nummer när det delats av flera genom så kallad NAT-teknik (läs mer om NAT i fakta-avsnittet nedan). Utredningen menar nu att tekniken inte ska spela någon roll utan att uppgifterna ska kunna ges till polis vid misstanke om brott oavsett. Detta är mycket viktigt i ärenden om sexuella övergrepp mot barn på nätet då polisen idag har svårt att identifiera den slutliga användaren av en viss IP-adress. 

Utredningen menar också att det är viktigt att dessa förslag genomförs så snabbt som möjligt, något vi håller med om. För varje dag som går får polisen in tips på sexuell exploatering av barn som inte går att utreda. Det blir dock viktigt nu att se till att de begränsningar som utredningen föreslår inte på ett allvarligt sätt hindrar polisen i det livsviktiga arbetet med att hitta utsatta barn. Vi är positiva till att det föreslås att lagring av abonnentuppgifter förlängs men är oroade över att lagringen av trafikuppgifter förkortas. Det kan komma att försvåra utredningen av sexualbrott mot barn på internet.  

Att brottsligheten inte ökar - svagt argument

Utredningen menar också att även om möjligheterna att bekämpa brott i vissa fall försämras borde det inte innebära att brottsligheten ökar. Det är inte ett hållbart argument när det kommer till barnsexhandel. Om möjligheterna att utreda försämras, kommer rimligen färre utredningar att nå framgång. I den fortsatta processen måste regeringen säkerställa att barnets rätt att inte exploateras sexuellt efterlevs, om möjligheten att identifiera barn som utsätts för sexuella övergrepp försämras är det oacceptabelt.


FAKTA  

Abonnentuppgift 

Rör uppgifter om abonnentens nummer, namn, titel och adress. Hit räknas också uppgifter om exempelvis avtal och fakturering, både fasta som dynamiska ip-adresser och IMSI-nummer (ett nummer som är kopplat till abonnentens SIM-kort och därmed telefonnummer).  

Trafikuppgift  

Trafikuppgifter innehåller inget textinnehåll utan endast uppgifter om avsändare, mottagare, tidpunkt för kommunikationen, medium för kommunikationen och plats.  

NAT 

NAT står för Network Address Translation eller nätadressöversättning. Tekniken gör det möjligt att ansluta många datorer till en internetanslutning med en eller några gemensamma IP-adresser. Det kan användas av en internetoperatör för att ge många kunder samma IP-nummer. Anledningen är att de IP-adresser som normalt används idag, så kallade IPv4-adresser, är slut. Tanken var att NAT-tekniken skulle användas i väntan på ett nytt system, IPv6-adresser. En övergång till IPv6 är redan möjlig men för vissa operatörer har NAT blivit ett substitut för en övergång. 

#DATALAGRING #EU-DOMSTOLEN #BACKA BARNEN ##BACKABARNEN #DATALAGRING - BROTTSBEKÄMPNING OCH INTEGRITET​ #UTREDNING
0
Kategorier: Kampanjer #backabarnen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.