Blogg

SVD Debatt: Datalagring är ett måste för att komma åt förövare

ECPATs debattartikel i Svenska Dagbladet, SvD, om datalagring

Debattartikel i SvD: ECPATs och kammaråklagare Thomas Bälter Nordenmann om datalagring.

I princip varje utredning av ett dokumenterat sexuellt övergrepp på ett barn inleds med spårning av en IP-adress. Kan man inte spåra denna IP-adress så kan polisen i de allra flesta fall aldrig hitta och lagföra den person som har utsatt ett barn för övergrepp på nätet, spridit eller producerat material som innehåller grova sexuella övergrepp på barn. Det skriver Anders L. Pettersson, ECPAT Sverige, och Thomas Bälter Nordenmann, kammaråklagare på Svenska Dagbladets debattsida idag.

Sedan ett år tillbaka har polisen stora bekymmer med att spåra gärningsmän på internet. Detta beror på en dom i EU-domstolen som säger att Sverige inte kan tvinga sina internetleverantörer att lagra data för brottsbekämpande ändamål.

Därför menar vi att Sverige i den kommande lagstiftningen behöver återinföra kraven på lagring för att kunna hitta förövare och de barn som utsätts för sexuella övergrepp.

I dag presenterar regeringen utredningen om den svenska datalagringsregleringen. Utredningens uppdrag är att ge förslag på hur det svenska regelverket bör anpassas för att förhålla sig till EU-domstolens utlåtande om datalagring och samtidigt möjliggöra för svensk polis att utreda bland annat sexualbrott mot barn.

Varje dag tar ECPAT och polisen emot anmälningar om bilder och filmer där barn i Sverige blir utsatta för sexuella övergrepp. Men brottsplatsen riskerar att suddas ut i samma sekund som brottet begås, trots att förövaren faktiskt fotograferat eller filmat sitt brott, vilket är unikt i sig.

I debatten hörs inte sällan argument om att den personliga integriteten allvarligt skulle inskränkas av ett återinfört datalagringskrav. Det ger allmänheten en felaktig bild och har också skapat missförstånd som till exempel att polisen massövervakar svenska medborgare. Det är endast vid misstanke om brott som polisen kan be operatören om information kring vem som hade en viss IP-adress vid en viss tidpunkt, om mer information behövs går en sån begäran via en åklagare.

Hur många utsatta barn som sedan december 2016 inte kunnat hittas på grund av att operatörer inte längre lagrar data vet ingen. Men enligt polisen börjar nästan uteslutande varje utredning av ett dokumenterat sexuellt övergrepp på barn med en IP-adress. Svenska polisen fick under en tremånadersperiod, februari till maj 2017, in över 2 000 tips från amerikanska NCMEC, som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Av dessa fick över 1 200 tips läggas ner eftersom data inte kunde spåras.

ECPAT Hotline i Sverige tog under 2016 emot 6 558 tips om sexualbrott mot barn, främst rörde det sig om övergreppsmaterial. Tipsen kan bestå av filmer eller bilder på ett eller flera barn som utsätts för övergrepp. Ett exempel på ett tips som inkom till ECPAT Hotline under 2016 bestod av en länk, som ledde till bilder på sexuella övergrepp på barn. I detta fall kunde polisen knyta tipset till en misstänkt person i Dalarna, och under utredningens gång framkom att den misstänkte personen själv producerat delar av övergreppsmaterialet. Flera barn i personens närhet kunde identifieras och få hjälp. I januari i år dömdes personen till 6 års fängelse för grovt barnpornografibrott, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt övergrepp mot barn. Genom att förövaren kunde spåras kunde barnen räddas från övergreppssituationen. 

Varje barn har rätt till sin integritet. Vi vet idag att barn som utsätts för övergrepp som dokumenteras och sprids kan få livslånga skador, bland annat genom vetskapen om att materialet aldrig försvinner från nätet och rädslan för att personer de träffar i framtiden kan ha sett det. Polisen kan, med hjälp av rätt hjälpmedel, spåra och motverka barnsexhandeln i Sverige. Ge polisen de verktyg de behöver för att kunna hjälpa varje enskilt barn som utsätts och förhindra att fler barn utnyttjas i framtiden. Ett enda utsatt barn är ett barn för mycket.  

För att polisen på ett framgångsrikt sätt ska kunna stoppa och spåra sexualbrott på nätet föreslår vi följande åtgärder som regeringen måste genomföra för att komma tillrätta med problemet:

  1. Återinför kraven om datalagring. Kräv att internetoperatörer lagrar data som polisen måste ha i brottsförebyggande syfte.
  2. Avsätt resurser för att stödja de poliser som idag arbetar med att motverka sexualbrott mot barn.

Barn som utsätts för sexuella övergrepp måste kunna identifieras. Varje enskilt barnpornografibrott ska prioriteras utifrån vetskapen att det kan finnas ett utsatt barn som kan tas ur en pågående övergreppssituation. Ett utsatt barn har inte tid att vänta.

Anders L. Pettersson,

generalsekreterare för ECPAT Sverige

Thomas Bälter Nordenmann,

kammaråklagare specialiserad på IT-brott, Åklagarmyndigheten

Läs mer:

>> Vad är det för skillnad mellan förövare och pedofil? <<


#DATALAGRING #DATALAGRINGSDIREKTIVET #EU #SVD #SVENSKA DAGBLADET #DEBATT #DEBATTARTIKEL
0
Kategorier: Kampanjer #backabarnen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.