Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Reseblogg: svenska förövare vanliga när näthandeln med barn växer sig starkare i Kambodja och Filippinerna

Dagbok, 2017-09-27

Att läsa ett domslut i ett fall där ett barn exploaterats sexuellt via nätet kan vara som att ta del av en skräckhistoria. Vetskapen om vad som faktiskt hänt och kunskapen om hur stor brottsligheten är gör att jag ibland balanserar på hopplöshetens brant.

Den fantastiska digitala utvecklingen som senare generationer upplever, gör att fler och fler barn får nya möjligheter att kommunicera och upptäcka omvärlden. Samtidigt ökar riskerna. Svenska förövare kan enkelt begå grova övergrepp på barn i Sverige och utomlands och komma undan, samtidigt som polisen kämpar med små resurser och en utdaterad lagstiftning. Det är barnen som får ta konsekvenserna av detta i längden.

Som en del av ECPAT Sveriges långsiktiga arbete med att bekämpa alla former av barnsexhandel, reste vi i augusti 2017 till Thailand och Filippinerna för att förstärka vårt arbete. Syftet var att utveckla vårt samarbete med ECPAT-kollegorna i Manilla samt med svensk polis och Interpols representanter i Sydostasien.

Utredningar i Sverige om övergrepp på Filippinerna är många


Cebu city, Filippinerna

Filippinerna är ett populärt resmål. Också bland förövare. I synnerhet den centrala provinsen Cebu. Antalet anmälningar och utredningar kring sexuella övergrepp på barn i Filippinerna ökar stadigt och särskilt i kommunen Cordova på Cebu. Någon exakt statistik finns inte, men frågar du en svensk polis på NOA som arbetar med sexualbrott mot barn, hur många tips eller utredningar från senaste tiden som rör svenska förövare på Filippinerna, så är svaret ”många”. Ändå kommer endast en bråkdel till polisens kännedom och ofta är då tipset för vagt för att polisen ska kunna agera.

Anledningarna till Filippinernas popularitet bland förövare är inte ovanliga. Det råder stora socioekonomiska skillnader i landet – människor är fattiga och på grund av detta frodas utnyttjandet av de som är fattiga. Landet är långt ifrån politiskt stabilt och rättssäkerheten är ifrågasatt. I flera provinser exploateras många barn sexuellt och där är det också låg risk för förövare att åka fast. Korruptionen finns överallt där samhällsklyftorna är stora. 

Barn utsätts för större risker när föräldrar gästarbetar utomlands


Cebu city, Filippinerna

Sexköp och prostitution fick ett starkt fäste i Filippinerna under Vietnamkriget när USA etablerade baser i landet. USAs historiska inflytande på Filippinerna har vidare bidragit till att människor i landet pratar engelska. Detta har inneburit att över 10% av en befolkning på nära 100 miljoner invånare arbetar utomlands som gästarbetare. Konsekvensen för barnen till gästarbetare är stor. De lämnas hos släktingar, vänner eller grannar, vilket exponerar dem för än större risker att exploateras sexuellt.

Språket gör också att förövare i Sverige kan kommunicera med förövare i exempelvis Cordova och ge instruktioner via livestreaming på nätet om hur ett barn ska våldtas och torteras. 

”Cyber Queen” byggde verksamhet för livestreaming av övergrepp

Platsen för Hässleholmsfallet, Cordova, Filippinerna

På plats i Filippinerna har vi sällskap av svensk polis och en lokal socialarbetare vi kan kalla ”Maggie”. Vi besöker byn San Miguel i Cordova. Det är en av de platser där brottsligheten tidigt fick fotfäste. Maggie berättar att det kostar ca 20 000 pesos (drygt 3 000 kronor) att få en utredning att försvinna eller ett åtal nedlagt. Maggie är en av tre socialarbetare i hela distriktet. Hon pekar på ett hus i byn där hon var med när polisen med stöd av amerikanska Homeland Security gjorde ett tillslag 2014. Huvudpersonen i härvan kallades ”Cyber Queen”, berättar Maggie och beskriver att verksamheten med direktsända övergrepp på barn pågick i det stora huset nästan dygnet runt. Det var bland annat i detta hus som en svensk man betalade för övergrepp via nätet. Mannen satt i Hässleholm och ville betala mer till förövarna i huset i San Miguel om det syntes att övergreppen gjorde ont på barnen.

”Cyber Queen” började 2007 och var en av de första som polisen känner till som satte övergreppen på barn i system och ryktet om hennes ”affärsverksamhet” växte snabbt. Hon övertygade även grannar om att medverka och låna ut barn för övergrepp och bland de stora familjerna i de trånga kvarteren växte det fram en tystnadskultur kring fenomenet om de sexuella övergreppen – ”grannar anmäler inte grannar”, säger Maggie.

Fiskare överger sina båtar för att sälja övergrepp via nätet

Arbetslösheten var redan hög i kommunen och alltfler tog efter ”Cyber Queen” eftersom inkomsterna från att exploatera barn var så stora. Vi träffar Cordovas vice guvernörer som bekräftar uppgifter om att fiskare i byn San Miguel sålt sina båtar och redskap och köpt datorer. Dels för att fiskevatten blivit förstörda, men även för att intäkterna från sexuella övergrepp via nätet är så stora. Maggie berättar även att vissa fattiga kvarter i byn har väldigt snabb internetuppkoppling. Familjer går samman för att bekosta snabba bredband. Bra bild betyder sannolikt högre pris för övergreppen.

Vi får på polishögkvarteret i huvudstaden Manilla veta att det främst är tre faktorer som styr priset: ett övergrepp blir dyrare ju längre det pågår; ett övergrepp blir dyrare ju grövre övergreppet är och ju yngre barnet är. Så ser "affärsmodellen" ut och det gör mig ursinnig.

Finansiellt system växer fram för handel med barn

Att göra en betalning för dessa våldsamma övergrepp är enkel. Med så många gästarbetare utomlands har det växt fram en välutvecklad finansiell infrastruktur för att överföra pengar digitalt. Gästarbetare kan försörja sin familj genom att regelbundet skicka hem pengar. När vi åker genom San Miguel ser vi små kiosker överallt dit små belopp i olika valutor kan överföras elektroniskt från hela världen och växlas till pesos för att användas lokalt. Det är exakt samma kanaler som används av förövare för att betala för övergrepp, våldtäkter och tortyr på barn.

Mer kunskap och resurser till polisen


FNs barnrättskommitté har varit tydlig i sin kritik av Sverige: vi gör inte tillräckligt, vi vet inte ens hur omfattande brottsligheten är. Jag menar att det är Sveriges skyldighet att se till att vi har tillräckligt med kunniga poliser runt om i landet som kan utreda sexualbrott mot barn. Vi måste ha lagar som gör processen rättssäker för barn och Sverige behöver fler kunniga advokater, åklagare och domare som är beredda att se på praxis ur ett barnrättsperspektiv. Först då kan vi skapa hållbar förändring. 

Det är allas vår skyldighet att rapportera misstankar om sexuella övergrepp på barn i Sverige och när vi reser utomlands. Det krävs inte mycket mod men det är viktigt att ge polisen tillräckligt med information så att de kan agera.

Kampen mot barnsexhandel ska in i kärnan av varje bolag

Samtidigt vill ECPAT att näringslivet ska investera mer i sitt sociala ansvarstagande. Medan några företag gör ett strålande arbete vet vi att hos de flesta ligger barnsexhandeln långt ner på prioritetslistan om den ens finns med. Problemet angår alla stora bolag, inte minst för att de verkar i andra länder dit personalen reser eller arbetar, där barnsexhandel finns. Kampen mot övergreppen ska in i kärnan av bolagens hållbarhetsredovisning, så att alla kan förstå hur ett företag agerar för att motverka sexuella övergrepp på barn. ECPAT har drivit frågan om barnsexhandel i över två decennier och när fler och fler vågar prata om brottsligheten så är jag övertygad om att konsumentmakten kommer att bli större och drabba de som väljer att inte agera för barnets bästa.

Ja, det är många krav, men varje gång jag träffar kollegor i världen och hör om barn som exploateras, när jag ser övergreppsmaterial i ECPATs webbaserade Hotline och i möten med polisen på NOA, träffar förövare på anstalt och när jag läser en dom om ett sexuellt övergrepp på ett barn så inser jag att vi alla måste göra mer. Alla dessa nedslag i verkligheten är som att ta del av skräckhistorier.

/Anders L. Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige

Med på resan var även ECPATs vice generalsekreterare Kristina Sandberg, riksdagsledamöterna Christina Örnebjär (L) och Veronica Lindholm (S) samt polisens Nordiska sambandsperson i Bangkok.

>> Läs mer om vad en resande förövare är här. <<

>> Vad är dokumenterade sexuella övergrepp på barn? <<

>> Vad är människohandel med barn i Sverige? <<

#FILIPPINERNA #KAMBODJA #RESANDE FÖRÖVARE #CYBER QUEEN #RESA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

Skillnad på riktigt kan vi bara göra tillsammans

Årets upplaga av konferensen Skillnad på riktigt lockade rekordstor publik! Tillsammans med NetClean anordnade vi en heldag för att inspirera och stärka deltagare från näringsliv, myndigheter och ideell sektor med ny kunskap om sexuella övergrepp mot barn och vilken roll de själva kan spela i arbetet mot brottsligheten. Företag och medarbetare kan agera och hela branscher kan kan göra stora brottsförebyggande insatser. Detta hände på Stockholm Waterfront den 5:e oktober 2017. 

Två av ECPATs hotline-analytiker presenterade siffror vår färska rapport som bygger på information från de tips på misstänkt barnsexhandel som ECPAT Hotline tog emot under 2016. Rapporten visar bl.a. att antalet tips har tredubblats på tre år. Under 2016 inkom hela 6 558 tips, och andelen spädbarn i övergreppsmaterialet ökar. Men rapporten visar också att samarbetet med Interpol blir starkare vilket gör att fler barn och förövare hittas.

Skulden och skammen är inte barnets, utan förövarens

Carl-Göran Svedin, professor knuten till Barnafrid, föreläste och pratade mycket om det ansvar vi som vuxna har gentemot de barn som utsatts för sexuella övergrepp. Förhör med barn är känsligt men oerhört viktigt bevismaterial och barn känner ofta skam och skuld över det som har hänt och pratar därför inte självmant om övergreppen. Det är istället oftast bilderna som dokumenterat övergreppen som också gör att de avslöjas, inte genom barnets egna berättelse. Det är vuxnas ansvar att lyssna och fråga, trygga och försäkra barnet om att skulden och skammen inte är barnets att bära utan förövarens.  

NetCleans lösning för att motverka övergreppsmaterial ett måste

Privata företag har en enorm kraft att göra skillnad och måste våga göra det som är rätt för barnet. Anna Borgström, VD för NetClean, förklarade för årets rekordstora konferenspublik att marknaden blir mer och mer mogen för NetCleans tekniklösningar för att motverka spridning av bilder på sexuella övergrepp i företagens nätverk; de har gått från att vara “nice to have” 2004 till “need to have” 2017.

Volvos Vice President Joakim Törngård konstaterade utifrån ett företags perspektiv att en måste vara beredd att göra en polisanmälan om NetCleans produkt larmar om att övergreppsmaterial sprids från en företagsdator. Detta gäller självklart även om det skulle gälla företagets bästa ingenjör. På så sätt kan företaget bidra till polisens arbete med att identifiera både förövare och de barn som utsätts för sexuella övergrepp på nätet.

Telenor inväntar lagstöd för att kunna lagra data 

Telekom är en bransch vars samverkan i kampen mot sexuell exploatering av barn spelar en allt viktigare roll i takt med att fler övergrepp sker och sprids på nätet. Det hälsade också Sveriges justitieminister Morgan Johansson som tidigare under dagen besökt ECPATs tipsomat på Norrmalmstorg. Han gav konferensdeltagarna och oss andra en hälsning om vägen framåt, att internetoperatörerna är livsviktiga i arbetet med att identifiera förövare och hitta barn i pågående övergreppssituationer. I en panel på konferensen sa Anna Byström, chefsjurist på Telenor, att frågan om datalagring är viktig och komplex och att hon har full förståelse för att bristen på reglering innebär ett dråpslag för brottsbekämpningen. Ur företagets perspektiv måste det dock finnas lagstöd om data ska lagras. För ECPATs del är det viktigaste att barn hittas och förövare stoppas, för att det ska kunna ske behöver lagstiftningen kring datalagring anpassas. Utredningen om vad som ska hända i frågan om datalagring presenterades av regeringen nyligen, här kan du läsa mer om den.

Under konferensen Skillnad på riktigt visade både privata och statliga aktörer exempel på deras viktiga kamp att motverka sexuella övergrepp mot barn. Idéer och lösningar utbyttes och dagen visade starkt att förändring faktiskt håller på att ske, och som moderatorn Caroline Engvall sammanfattade dagen: skillnad på riktigt kan vi bara göra tillsammans.


Vill du stödja ECPATs fortsatta arbete? Swisha valfritt belopp till 90 34 34 9, tusen tack! 

#SKILLNAD PÅ RIKTIGT #NETCLEAN #KONFERENS #TELENOR #VOLVO
0
Kategorier:

Tipsomaten är släckt och 5842 personer har backat barnen - nu fortsätter kampen


I två veckors tid har vi tillsammans visat att vi backar barnen. Ni är totalt 5842 personer som mailat partiernas rättspolitiska talespersoner och Sveriges justitieminister för att kräva att lagstiftningen om datalagring anpassas. Sedan december 2016 när EU-domstolen beslutade att Sverige inte längre kan tvinga internetoperatörer att lagra data har många sexuella övergrepp mot barn på nätet i princip varit omöjliga att utreda. När data inte längre lagras suddas brottsplatsen på internet ut och polisen kan inte hitta förövaren eller barnen som i bilderna och filmerna utsatts för övergrepp.

Men vi har tillsammans visat vart skåpet ska stå och krävt bättring av Sveriges politiker. I förra veckan presenterades utredningen Datalagring - brottsbekämpning och integritet, som tittat närmre på hur Sverige framöver bör arbeta i frågan om datalagring. Här sammanfattar vi vad utredningen kommit fram till.  

  • Datalagring är nödvändig! Sverige är enligt folkrätten skyldiga att så effektivt som möjligt bekämpa brott, för att kunna göra det måste data lagras. Alternativa metoder för att slippa lagra data har undersökts, men de är inte tillräckliga eftersom en inte i förväg inte kan veta vem som kommer att begå brott och när. Polisen behöver kunna gå tillbaka i tiden för att hitta förövarna som begår brotten och barnen som utsätts. 

  • Tiden för lagring justeras. Tidigare gällde 6 månader generellt men nu ska mellan 2-10 månader gälla beroende på vilken typ av uppgift det handlar om.
     
  • Abonnentuppgifter ska lagras! Efter EU-domen har operatörerna inte lagrat uppgifter om vem en viss IP-adress tillhört (mer om abonnentuppgifter i fakta-avsnittet nedan) vilket utredningen nu visar att EU-domen inte stödjer. Lagringstiden förlängs från dagens 6 månader till 10. Detta är särskilt viktigt i barnpornografibrottsärenden då brotten ofta tar lång tid att utreda eftersom materialet sprids över hela världen och polis i olika länder måste involveras. Det är också viktigt för att brotten ibland upptäcks långt efter att de begåtts. 

  • Omfattningen av lagringen av trafikuppgifter minskas. Utredningar kan komma att försvåras när polisen inte kan gå längre bakåt i tiden för att se hur en viss kommunikation gått, mellan vilka och vart någonstans. När omfattningen av vilka delar som lagras begränsas och när de olika delarna lagras olika tider, kan en “länk i kedjan” försvinna vilket kan göra att spårningsarbetet avbryts.
  • Regleringen ska vara teknikneutral! Tidigare har internetoperatörer inte behövt identifiera en enskild abonnent bakom ett IP-nummer när det delats av flera genom så kallad NAT-teknik (läs mer om NAT i fakta-avsnittet nedan). Utredningen menar nu att tekniken inte ska spela någon roll utan att uppgifterna ska kunna ges till polis vid misstanke om brott oavsett. Detta är mycket viktigt i ärenden om sexuella övergrepp mot barn på nätet då polisen idag har svårt att identifiera den slutliga användaren av en viss IP-adress. 

Utredningen menar också att det är viktigt att dessa förslag genomförs så snabbt som möjligt, något vi håller med om. För varje dag som går får polisen in tips på sexuell exploatering av barn som inte går att utreda. Det blir dock viktigt nu att se till att de begränsningar som utredningen föreslår inte på ett allvarligt sätt hindrar polisen i det livsviktiga arbetet med att hitta utsatta barn. Vi är positiva till att det föreslås att lagring av abonnentuppgifter förlängs men är oroade över att lagringen av trafikuppgifter förkortas. Det kan komma att försvåra utredningen av sexualbrott mot barn på internet.  

Att brottsligheten inte ökar - svagt argument

Utredningen menar också att även om möjligheterna att bekämpa brott i vissa fall försämras borde det inte innebära att brottsligheten ökar. Det är inte ett hållbart argument när det kommer till barnsexhandel. Om möjligheterna att utreda försämras, kommer rimligen färre utredningar att nå framgång. I den fortsatta processen måste regeringen säkerställa att barnets rätt att inte exploateras sexuellt efterlevs, om möjligheten att identifiera barn som utsätts för sexuella övergrepp försämras är det oacceptabelt.


FAKTA  

Abonnentuppgift 

Rör uppgifter om abonnentens nummer, namn, titel och adress. Hit räknas också uppgifter om exempelvis avtal och fakturering, både fasta som dynamiska ip-adresser och IMSI-nummer (ett nummer som är kopplat till abonnentens SIM-kort och därmed telefonnummer).  

Trafikuppgift  

Trafikuppgifter innehåller inget textinnehåll utan endast uppgifter om avsändare, mottagare, tidpunkt för kommunikationen, medium för kommunikationen och plats.  

NAT 

NAT står för Network Address Translation eller nätadressöversättning. Tekniken gör det möjligt att ansluta många datorer till en internetanslutning med en eller några gemensamma IP-adresser. Det kan användas av en internetoperatör för att ge många kunder samma IP-nummer. Anledningen är att de IP-adresser som normalt används idag, så kallade IPv4-adresser, är slut. Tanken var att NAT-tekniken skulle användas i väntan på ett nytt system, IPv6-adresser. En övergång till IPv6 är redan möjlig men för vissa operatörer har NAT blivit ett substitut för en övergång. 

#DATALAGRING #EU-DOMSTOLEN #BACKA BARNEN ##BACKABARNEN #DATALAGRING - BROTTSBEKÄMPNING OCH INTEGRITET​ #UTREDNING
0
Kategorier: Kampanjer #backabarnen

SVD Debatt: Datalagring är ett måste för att komma åt förövare

ECPATs debattartikel i Svenska Dagbladet, SvD, om datalagring

Debattartikel i SvD: ECPATs och kammaråklagare Thomas Bälter Nordenmann om datalagring.

I princip varje utredning av ett dokumenterat sexuellt övergrepp på ett barn inleds med spårning av en IP-adress. Kan man inte spåra denna IP-adress så kan polisen i de allra flesta fall aldrig hitta och lagföra den person som har utsatt ett barn för övergrepp på nätet, spridit eller producerat material som innehåller grova sexuella övergrepp på barn. Det skriver Anders L. Pettersson, ECPAT Sverige, och Thomas Bälter Nordenmann, kammaråklagare på Svenska Dagbladets debattsida idag.

Sedan ett år tillbaka har polisen stora bekymmer med att spåra gärningsmän på internet. Detta beror på en dom i EU-domstolen som säger att Sverige inte kan tvinga sina internetleverantörer att lagra data för brottsbekämpande ändamål.

Därför menar vi att Sverige i den kommande lagstiftningen behöver återinföra kraven på lagring för att kunna hitta förövare och de barn som utsätts för sexuella övergrepp.

I dag presenterar regeringen utredningen om den svenska datalagringsregleringen. Utredningens uppdrag är att ge förslag på hur det svenska regelverket bör anpassas för att förhålla sig till EU-domstolens utlåtande om datalagring och samtidigt möjliggöra för svensk polis att utreda bland annat sexualbrott mot barn.

Varje dag tar ECPAT och polisen emot anmälningar om bilder och filmer där barn i Sverige blir utsatta för sexuella övergrepp. Men brottsplatsen riskerar att suddas ut i samma sekund som brottet begås, trots att förövaren faktiskt fotograferat eller filmat sitt brott, vilket är unikt i sig.

I debatten hörs inte sällan argument om att den personliga integriteten allvarligt skulle inskränkas av ett återinfört datalagringskrav. Det ger allmänheten en felaktig bild och har också skapat missförstånd som till exempel att polisen massövervakar svenska medborgare. Det är endast vid misstanke om brott som polisen kan be operatören om information kring vem som hade en viss IP-adress vid en viss tidpunkt, om mer information behövs går en sån begäran via en åklagare.

Hur många utsatta barn som sedan december 2016 inte kunnat hittas på grund av att operatörer inte längre lagrar data vet ingen. Men enligt polisen börjar nästan uteslutande varje utredning av ett dokumenterat sexuellt övergrepp på barn med en IP-adress. Svenska polisen fick under en tremånadersperiod, februari till maj 2017, in över 2 000 tips från amerikanska NCMEC, som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Av dessa fick över 1 200 tips läggas ner eftersom data inte kunde spåras.

ECPAT Hotline i Sverige tog under 2016 emot 6 558 tips om sexualbrott mot barn, främst rörde det sig om övergreppsmaterial. Tipsen kan bestå av filmer eller bilder på ett eller flera barn som utsätts för övergrepp. Ett exempel på ett tips som inkom till ECPAT Hotline under 2016 bestod av en länk, som ledde till bilder på sexuella övergrepp på barn. I detta fall kunde polisen knyta tipset till en misstänkt person i Dalarna, och under utredningens gång framkom att den misstänkte personen själv producerat delar av övergreppsmaterialet. Flera barn i personens närhet kunde identifieras och få hjälp. I januari i år dömdes personen till 6 års fängelse för grovt barnpornografibrott, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt övergrepp mot barn. Genom att förövaren kunde spåras kunde barnen räddas från övergreppssituationen. 

Varje barn har rätt till sin integritet. Vi vet idag att barn som utsätts för övergrepp som dokumenteras och sprids kan få livslånga skador, bland annat genom vetskapen om att materialet aldrig försvinner från nätet och rädslan för att personer de träffar i framtiden kan ha sett det. Polisen kan, med hjälp av rätt hjälpmedel, spåra och motverka barnsexhandeln i Sverige. Ge polisen de verktyg de behöver för att kunna hjälpa varje enskilt barn som utsätts och förhindra att fler barn utnyttjas i framtiden. Ett enda utsatt barn är ett barn för mycket.  

För att polisen på ett framgångsrikt sätt ska kunna stoppa och spåra sexualbrott på nätet föreslår vi följande åtgärder som regeringen måste genomföra för att komma tillrätta med problemet:

  1. Återinför kraven om datalagring. Kräv att internetoperatörer lagrar data som polisen måste ha i brottsförebyggande syfte.
  2. Avsätt resurser för att stödja de poliser som idag arbetar med att motverka sexualbrott mot barn.

Barn som utsätts för sexuella övergrepp måste kunna identifieras. Varje enskilt barnpornografibrott ska prioriteras utifrån vetskapen att det kan finnas ett utsatt barn som kan tas ur en pågående övergreppssituation. Ett utsatt barn har inte tid att vänta.

Anders L. Pettersson,

generalsekreterare för ECPAT Sverige

Thomas Bälter Nordenmann,

kammaråklagare specialiserad på IT-brott, Åklagarmyndigheten

Läs mer:

>> Vad är det för skillnad mellan förövare och pedofil? <<


#DATALAGRING #DATALAGRINGSDIREKTIVET #EU #SVD #SVENSKA DAGBLADET #DEBATT #DEBATTARTIKEL
0
Kategorier: Kampanjer #backabarnen

Justitieminister Morgan Johansson backar barnen: Jag jobbar väldigt aktivt för möjligheten till datalagring

Igår besökte Sveriges justitieminister Morgan Johansson vår tipsomat som står på Norrmalmstorg. I Brottscentralen berättar han om vad han gjort i arbetet mot barnsexhandeln och hur han ser på frågan om datalagring för att bekämpa brott. Han säger bland annat att:

Vi måste göra allt vi kan för att se till att gripa de gärningsmän som finns och det är vad det i grunden handlar om. Om man inte kan gripa gärningsmännen så kommer de att fortsätta skicka bilder och filmer mellan sig, men det är klart att när vi då säger att vi är beredda att skärpa straffen och ta bort preskriptionstiden för övergrepp mot barn och att vi jobbar väldigt aktivt för möjligheten till datalagring, innebär det ju att vi skärper våra instrument och verktyg för att komma åt dem.Du kan också se ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson berätta om brottsligheten ca 49.20 in i det här avsnittet av Brottscentralen.  Han berättar om konsekvenserna av bristande statistik när det kommer till barnsexhandeln och hur det gör att tillräckliga resurser inte allokeras till att utreda brotten. Eftersom få sexuella övergrepp mot barn anmäls kan en anta att mörkertalen är mycket stora. Just nu finns dessutom ytterligare ett problem och det är att polisen inte längre kan begära ut uppgifter från internetoperatörerna om vem som hade en viss IP-adress vid ett specifikt tillfälle. Brotten kan inte utredas. 

Vi driver därför kampanjen #backabarnen där vi pressar politikerna att anpassa lagstiftningen om datalagring. Har du inte skrivit under ännu så gör det på backabarnen.se.

>> Till kampanjsidan backabarnen.se <<

#BACKA BARNEN ##BACKABARNEN #MORGAN JOHANSSON #DATALAGRING #NORRMALMSTORG
0
Kategorier: Kampanjer #backabarnen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.