Blogg

Unikt åtal: man åtalas för grova våltäkter mot barn via nätet

Idag väcks åtal mot en man i 40-årsåldern som misstänks ha utsatt 27 barn i Kanada, Skottland och USA för grova sexuella övergrepp via nätet. Mannen misstänks ha hotat och tvingat barn att utföra sexuella handlingar på sig själva framför webbkamera och åklagaren yrkar nu på att mannen ska dömas för bl.a. grov våldtäkt mot barn, trots att han inte befunnit sig på samma plats som barnen.  

I Sverige har det flera gånger de senaste åren rapporterats om fall där gärningspersoner via nätet kontaktat hundratals barn i sexuella syften. Detta är dock det första rättsfallet där en svensk man på det här sättet kontaktat och begått övergrepp på barn via webbkamera i andra länder. Det är också första gången ett sådant brott rubriceras som grov våldtäkt mot barn.

Sextortion en allt vanligare metod

Den misstänkte förövaren har använt sig av utpressning för att att tvinga barnen att begå sexuella övergrepp på sig själva. På engelska kallas det ofta för ”sextortion”, och det är en allt vanligare metod bland förövare. I regel innebär det att förövaren med hjälp av t ex en befintlig bild pressar barnet på pengar eller fler bilder/filmer, genom att hota med att skicka bilden till föräldrar, skolkompisar eller barnets kontakter i sociala medier. 

Större trauma efter övergrepp online

Sexuella övergrepp på barn som sker via nätet beskrivs ibland som mindre allvarliga, begrepp som ”virtuell” våldtäkt används, men vad är egentligen virtuellt med en våldtäkt? Ett grovt sexuellt övergrepp mot ett barn är lika verkligt om det sker via nätet, som om förövaren befunnit sig i samma rum. Detta bekräftar en fördjupningsrapport från Barnafrid från tidigare i år om barns erfarenheter av sexuella övergrepp på nätet. Av rapporten framgår att barn som utsatts för övergrepp via nätet ofta får större men än barn som utsätts för övergrepp där förövaren befinner sig på samma plats. Detta beror till stor del på det faktum att bilder och filmer på övergreppen finns och kan spridas på nätet, och att barnet aldrig vet vem som sett dessa bilder och filmer. 

Det finns idag inget tydligt lagstöd för att klassa sexuella övergrepp via internet för våldtäkt. Tidigare fall där barn utnyttjas sexuellt via nätet har istället oftast rubricerats som de mindre grova brotten sexuellt ofredande eller utnyttjande av barn för sexuell posering, som har ett lägre straffvärde.

Åklagaren vill att mannen döms till grov våldtäkt 

Åklagaren Annika Wennerström ser dock fram emot att få en domstolsprövning av frågan om de sexuella handlingar som barnen utför på sig själva kan bedömas som våldtäkt. Hon menar att det finns stöd i praxis för det och att de omständigheter som finns i det här fallet kan ge en sådan utgång. 

Det är mycket positivt att detta nu prövas i domstol. Internet ger förövare oändliga möjligheter att kontakta barn i sexuella syften och barn vittnar om det stora trauma som övergreppen via webbkamera ger. Lagstiftningen måste följa med teknikutvecklingen och se till så att varje barn skyddas bättre mot sexuell exploatering på nätet.


>> Läs inlägget om HD-domen från 2015 där man dömdes för sexuellt övergrepp mot barn efter övergrepp via nätet. <<

#SEXTORTION #WEBBKAMERA #SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN PÅ NÄTET #BARNAFRID #GROOMING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.