Blogg

Mot barnsexhandel i Almedalen – från skolbänken till artificiell intelligens


Måndagen den 3 juli fylldes Bryggarsalen i Almedalen till bredden av åhörare som lyssnade till ministrar, telekombranschen, forskare, polis och barnrättsexperter under ECPATs heldag.
I livliga debatter på och utanför scenen och under hashtaggen #ecpatchallenge diskuterades samverkan och vad som krävs härnäst i kampen mot barnsexhandel.  

Sexualundervisning ska inte vara upp till eldsjälar

Dagens första seminarium handlade om behovet av en modern sexualundervisning som innefattar barnets rätt till kunskap om kroppslig integritet och sexuella övergrepp. Alla i panelen var eniga om behovet av sexualundervisning, något som i dag brister på flera håll och ibland är obefintlig. 

”Jag känner ett enormt tryck på ett nationellt sexualundervisningslyft och är inspirerad att jobba vidare med denna fråga” sa barnminister Åsa Regnér.

”Sex- och samlevnadsundervisningen brister i jämlikhet och i dag är det ofta upp till eldsjälar. Det måste förändras! #Almedalen” - twittrade Julia Lindh, förbundsordförande på Sveriges elevråd i samband med samma seminarium.

>> Se hela seminariet här. <<

Justitieministern tar ställning i frågan om barnpornografibrottet

Morgon blev förmiddag och vi rörde oss från skollagen till brottsbalken –för ett samtal kring hur lagen bättre kan skydda barn på nätet. Lagstiftningen hänger inte med den tekniska utvecklingen, polisen har inte tillräckliga resurser till att utreda brotten och rättsväsendet är i behov av kunskap om barnets rättigheter och barnsexhandel. 

Justitieminister Morgan Johansson har själv fått se vad dokumenterade sexuella övergrepp innebär när han i våras besökte oss för en genomgång av vårt arbete i ECPAT Hotline – ett besök som gjorde intryck. Morgan Johanssons kollegor berättade att de pratat om besöket i ECPATs Hotline så gott som dagligen i fikarummet på Justitiedepartementet och att de inte ”kunnat släppa det”

Under seminariet beskrev Morgan Johansson bilderna och filmerna som ”vidriga”. Han uttryckte också sin oro för att fler övergrepp begås och dokumenteras i och med att nytt material ofta krävs för att få tillgång till andras bilder och filmer. Han tog också ställning i frågan om en flytt av barnpornografibrottet, en fråga som ECPAT Sverige drivit länge.

”Som politiker dyker man ner i verktygslådan och ser vad man kan göra och lagstiftningen är ju en del utav det. Den 16:e juni tillsatte vi en utredning som ska göra en översyn av det som fortfarande heter Barnpornografibrott - som man också kan se över – och jag tycker att det finns starka skäl att överväga flytt från 16:e kapitlet i brottsbalken till 6:e.” - justitieminister Morgan Johansson. 
”Problemet nu är att det inte finns tillräckliga resurser att utreda de ärenden där vi vet vilka barnen är och att de utsätts för sexuella övergrepp och att dessa dokumenteras. De läggs på hyllan.” - åklagare Alexandra Bopp under seminariet. 

>> Se hela seminariet här. <<


Dokumenterade sexuella övergrepp på barn kan inte utredas

Efter en lunch med diskussioner mellan paneldeltagare och åhörare var ämnet hur IT- och telekombranschen kan samverka för att motverka barnsexhandel på nätet. Vi samlade aktörer från Telenor, Telia och Tele2, Anders Ahlqvist från Polisen och inrikesminister Anders Ygeman. Samtalet kom snabbt att handla om den snåriga situation som uppstått i Sverige sedan EU-domstolen kom med sitt utlåtande, ett utlåtande som gör att internetleverantörerna numera bara lagrar uppgifter för eget behov. Detta är något som enligt Anders Ahlqvist har lett till att omkring hälften av misstänkta ärenden om dokumenterade sexuella övergrepp i dag inte kan utredas. Anders Ygeman uttryckte att domen var ”rejält sladdrigt skriven” och noterade även en diskrepans mellan hur lagen hanterar övergrepp som sker på och utanför nätet.

Viljan till samverkan för att motverka barnsexhandeln på nätet var tydlig hos telekombranchen. ”Ambitionen och viljan finns… och jag hoppas att vi kan stå här om ett år och berätta om ytterligare exempel på hur vi samverkar” sa Pia Lindhe, kommunikationsdirektör på Telenor. Vi på ECPAT arbetar vidare med denna samverkan och väntar nu på resultatet av den utredning om datalagring som just nu pågår. Utredningen ska presenteras den 11 oktober 2017.

>> Se hela seminariet här. <<

Datorer skulle kunna analysera misstänkt övergreppsmaterial blixtsnabbt 

Dagens sista seminarium hölls av Hampus Adamsson från Uppsala Universitet som bidrog med en teknisk fördjupning. Hampus Adamsson lyckades på ett tydligt sätt förklara hur artificiell intelligens gör att datorer snart kan bli ännu bättre på att härma mänsklig analysförmåga i kampen mot sexuella övergrepp på barn. Med hjälp av artificiell intelligens skulle en dator kunna analysera misstänkt övergreppsmaterial i en hastighet som den mänskliga kapaciteten aldrig skulle kunna klara av. Detta är givetvis väldigt intressant mot bakgrund av polisens knapphändiga resurser i kombination med den ökade mängden övergreppsmaterial – som i dag läggs på hög.

>> Se hela seminariet här. <<

 De livliga samtalen fortsatte utanför scen och under veckan har ECPAT medverkat i en rad andra seminarier arrangerade med och av andra aktörer såsom Brottsofferjouren, Bris, Unicef, Frälsningsarmén och NOWA Kommunikation. ECPATs ambition i Almedalen var att följa upp och utveckla arbetet som startades på Nordiskt Forum i november 2016, där vi samlade politiker, privat sektor och berörda myndigheter i ett gemensamt krafttag mot barnsexhandel. Vi har under våren fått till stånd en rad viktiga samarbeten och framsteg politiskt. Almedalsveckan har hjälpt oss ännu längre i det arbetet och gett oss mycket handfast att ta vidare!


Läs mer

#ALMEDALEN #SEMINARIUM #SEXUALUNDERVISNING #ANDERS YGEMAN #MORGAN JOHANSSON #ÅSA REGNÉR #ARTIFICIELL INTELLIGENS #AI
0
Kategorier: Almedalen

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.