Blogg

Vad är dokumenterade sexuella övergrepp på barn?Dokumenterade sexuella övergrepp på barn kallas i lagtexten för barnpornografi. Det är ett mycket missvisande begrepp. I själva verket är det en skildring av någon form av sexuella övergrepp på barn och bevismaterial på allvarlig brottslighet. Skildringen, spridningen och nedladdningen av övergreppsdokumentationen är en grov kränkning av barnet. 

Att barn utsätts för sexuella övergrepp är inget nytt, inte heller att övergreppen dokumenteras. I Sverige avkriminaliserades all pornografi 1971, med resultatet att tidningar som skildrade sexuella övergrepp på barn kunde säljas öppet och lagligt i affärer. Nio år senare, 1980, blev spridningen kriminell, men det var fortfarande lagligt att inneha dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Först 1999, efter en intensiv debatt där stora delar av samhället var emot en kriminalisering, förbjöds innehav, och 2010 blev också betraktandet av dessa bilder och filmer brottsligt. 

Teknikutvecklingen har nu möjliggjort en stor ökning av den här brottsligheten. Före internet var förövaren en relativt ensam person, det var inte så enkelt att få kontakt med likasinnade, att producera materialet eller (efter 1980) att komma över det. Idag är förövaren en del av en global gemenskap på nätet, och kan enkelt hitta likasinnade på nätet där de kan byta övergreppsmaterial, tipsa om platser och genom diskussioner normalisera övergreppen. I och med dagens mobil- och webbkameror, molntjänster, internethastigheter och mer eller mindre obegränsade lagringsutrymmen kan miljontals skildringar av sexuella övergrepp byta ägare på kort tid. Valet att dokumentera ett övergrepp är nu alltid en möjlighet för en förövare. Andelen sexuella övergrepp som dokumenteras är därför nu betydligt större, mängden övergreppsmaterial som finns tillgängligt på nätet är oöverskådlig. 

För barnet som utsätts för det sexuella övergreppet är själva dokumentationen en allvarlig försvårande omständighet. Vetskapen om att bilderna eller filmerna kan komma att dyka upp igen, när som helst och var som helst, gör det svårt att bearbeta traumat från övergreppet. Ny forskning visar att själva dokumentationen kan upplevas som en större kränkning än övergreppet i sig. 


Vad handlar det om? Det så kallade barnpornografibrottet reglerar en rad olika sexuella kränkningar av barnet. Det kan röra sig om filmade sadistiska våldtäkter, men också om bilder på nakna barn där bilden är beskuren på ett sådant sätt att den framställer barnet i ett sexuellt syfte. Lagstiftningen skiljer på olika bilder och filmer, där vissa anses vara ringa brott, andra särskilt hänsynslösa vilket kan motivera grovt brott. Det de har gemensamt är att de framställer barnet på ett sexuellt sätt.

Vad vet vi om barnet på bilden? Det vanligaste är att barnet utsätts för ett övergrepp av en närstående, som också dokumenterar det. Det förekommer också att barn utnyttjas i ren kommersiell verksamhet där studios producerar material där barn utnyttjas för sexuell posering eller övergrepp. Det är inte heller ovanligt att barn dokumenterar sig själva eller en partner i en sexuell situation. När det händer finns risken att materialet sprids olovligen, vilket är ett barnpornografibrott om personen på bilden eller filmen är under 18 år. Ibland är detta material producerat med hot, tvång eller under falska förespeglingar. 

I ECPAT Hotlines rapport kan du läsa mer om barnet i övergreppsmaterialet.
Idag är i princip all hantering av dokumenterade sexuella övergrepp på barn olaglig i Sverige, från skildring, spridning, försäljning till innehav och betraktande. Vad är det då som gör att brottsligheten hela tiden växer, varför är det så svårt att stoppa? 

- Stora mängder övergreppsmaterial upptäcks varje dag. Bilder och filmer som skildrar barn tas hela tiden ned från nätet, förövare upptäcks och fälls i domstol och barn identifieras och får hjälp. Ändå växer brottsligheten. Det finns många förklaringar, men en viktig faktor är att kameran i dag alltid finns till hands. Förövare behöver inte heller bry sig om nationella regler eller gränser. Teknikutvecklingen, där anonymiserings- och krypteringsverktyg idag är användarvänliga och lättillgängliga, innebär svårigheter att spåra vissa förövare. Den internationella aspekten ställer också stora krav på samarbeten över gränserna, där länder med svagare lagstiftning kan utnyttjas av de som vill försvåra för rättsväsendet, säger Thomas Andersson, pressansvarig och sakkunnig i frågor som rör sexuell exploatering av barn på nätet, på ECPAT Sverige. 


Vad kan du göra? 

Anmäl alltid misstänkta sexuella övergrepp på barn. Ser du något, anmäl till polis eller till ECPAT Hotline.
Om du misstänker ett pågående brott ska du alltid anmäla direkt till polisen. 

Förmå företagen att ta ett samhällsansvar. Fråga din internetleverantör om de deltar i polisens frivilliga blockeringsarbete (på stoppsidan.se kan du kolla om de gör det), och fråga hur de bidrar till att se till att polis alltid får de uppgifter de behöver för att kunna utreda misstanke om sexualbrott mot barn.

 

#ECPAT SVERIGE #BARNSEXHANDELN #ÖVERGREPPSMATERIAL
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.