Blogg

ECPAT lanserar ny forskningsrapport om barnpornografibrottet

Idag, på internationella brottsofferdagen, lanserar vi en ny oberoende forskningsrapport om det s.k. barnpornografibrottet. Brottet ligger idag under brottsbalkens 16:e kapitel och ses därmed som ett brott mot staten. Detta vill vi på ECPAT ändra på. Barnpornografibrottet är i själva verket ett dokumenterat sexuellt övergrepp och borde därför flyttas till 6:e kapitlet brottsbalken som reglerar sexualbrott.

Forskningsrapporten visar att det finns ett starkt samband mellan barnpornografibrott och sexuella övergrepp mot barn. I näst intill hälften (48%) av de domar som forskningen omfattade visade det sig att de personer som dömdes för barnpornografibrott även dömdes för sexualbrott mot barn. Forskningen pekar också på att barn endast undantagsvis får ställning som målsägande i rena barnpornografibrott och att en flytt av brottet till 6:e kapitlet brottsbalken skulle leda till större förutsättningar för barnet att få målsägandestatus – som i sin tur är en förutsättning för att barnet ska få ett målsägandebiträde som bevakar dess rättigheter och för talan om bl.a. skadestånd.

Anna Kaldal, docent i processrätt, har tillsammans med Malou Andersson, juris doktor i straffrätt, tagit fram rapporten på uppdrag från ECPAT. Anna Kaldal menar att ”en flytt av brottet skulle medföra ett starkt signalvärde och ett erkännande av den kränkning av det avbildade barnets personliga och sexuella integritet som brottet faktiskt innebär”.

ECPAT bevakar nu frågan om en ändrad barnpornografilagstiftning som för närvarande ses över på regeringsnivå. Vi kräver en effektiv lagstiftning som på ett tydligt sätt speglar brottets allvar genom att dels synliggöra det enskilda barnet i övergreppsmaterialet och dels markerar att barn i allmänhet aldrig får uppfattas som ”tillåtna” sexualobjekt.

Läs forskningsrapporten i sin helhet här

#ECPAT #BARNPORNOGRAFILAGSTIFTNINGEN #LAGSTIFTNING #INTERNATIONELLABROTTSOFFERDAGEN #IBD #FLYTTABROTTET #ECPATCHALLENGE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.