Blogg

Prioritera brottet: identifiera barnet som exploateras sexuellt!

ECPAT har drivit kampen mot dokumenterade sexuella övergrepp på barn sedan 1996. 2006 frågade vi om det är acceptabelt att det tar två år att identifiera barn som utsatts för fotograferade våldtäkter, mer än 10 år senare är frågan lika aktuell. Vi välkomnar den översyn som nu görs av barnpornografilagstiftningen och hoppas att det är startskottet för ett stärkt skydd för barnet i lagstiftningen framöver.


Annons från ECPAT 2006.

2006 annonserade vi i DN och Svenska Dagbladet och ställde 100.000 webbsidor med dokumenterade sexuella övergrepp på barn, i proportion till tre utredande poliser. Vårt krav var mer resurser till polisen så att fler brott skulle kunna utredas, fler barn identifieras. Polisens resurser har sedan dess visserligen ökat, men inte i proportion till mängden övergreppsmaterial som finns på nätet idag.

Översynen måste leda till utredning

Frågan om barnpornografilagstiftningen är sedan Svenska Dagbladets och Aftonbladets granskning #användarna nu uppe på agendan igen och justitieminister Morgan Johansson har inlett en översyn av denna. Vi är positiv till att översynen inletts och vi vill se att en utredning av lagstiftningen tar vid därefter. Brottets prioritet måste öka, liksom polisens resurser. Lagstiftaren måste säkerställa att dokumenterade sexuella övergrepp på barn ses som ett sexualbrott och inte ”bara bilder”. Ett sätt är att flytta brottet till sjätte kapitlet i brottsbalken, och inte ha det som idag, ett brott mot allmän ordning. Polisen måste ges möjlighet att identifiera barnen på bilderna. Det är utan tvekan det enskilt viktigaste.

”Den bärande delen är att vi måste fokusera på barnen i stället för konsumenterna. Få polischefer är redo att ge en anställd tillåtelse att förutsättningslöst under flera veckors tid gå igenom 200 000 övergreppsbilder utan att veta om vi lyckas identifiera något barn. Men tyvärr är det just det vi måste göra.” säger Björn Sellström, gruppchef på Interpol till SvD.

I varje ärende som läggs på hög finns ett barn att identifiera

2006 sa vår dåvarande generalsekreterare Helena Karlén till Svenska Dagbladet att resursbristen är ett tecken på en bristande prioritering av barn som brottsoffer, och att risken är att det i varje ärende som läggs på hög hos polisen finns ett barn som är fortsatt utsatt för sexuella övergrepp.

Situationen med resursbristen och fall som blir liggande på hög ser likadan ut idag, med den stora skillnaden att mängden dokumenterade sexuella övergrepp på barn är oöverskådligt. De tekniska framstegen har gjort att övergreppsmaterialet sprids i allt större omfattning. Justitieminister Beatrice Ask tyckte 2006 att det var förfärligt att ett beslag med bilder och filmer på dokumenterade sexuella övergrepp på barn kunde bli liggandes i två år, men menade att polisen själva måste göra prioriteringarna av resurser. Det var för polisen ett omöjligt uppdrag eftersom förutsättningar för att göra prioriteringarna saknades. Vi hoppas nu att Morgan Johansson ger polisen möjlighet att faktiskt göra detta.


Vill du bli ECPAT-supporter? SMS:a MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja oss med 50kr/mån. Tusen tack!

#BARNPORNOGRAFILAGSTIFTNINGEN #LAGSTIFTNING #DOKUMENTERADE SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ BARN #ANVÄNDARNA #MORGAN JOHANSSON #HELENA KARLÉN #ÖVERSYN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Lagstiftning

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.