Blogg

Efter granskningen av #användarna - vad händer nu?

Förra veckans viktiga granskning av Svenska Dagbladet och Aftonbladet väckte starka känslor och reaktioner hos många. Dessvärre är uppgifterna i granskningen inga nyheter för oss som arbetar med brottsligheten varje dag. Med internets hjälp är det lättare än någonsin att ladda ned och sprida bilder och filmer på sexuella övergrepp på barn vilket också gör att mängden övergreppsmaterial ständigt ökar. Tyvärr har lagstiftningen inte hängt med i utvecklingen, inte heller polisens resurser för att utreda brotten och lagföra förövarna.Barnsexhandeln - en gränslös brottslighet

Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Men med teknikens utveckling har brottsligheten blivit ännu mer gränslös och internet har spelat en viktig roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. Internet gör det lättare för förövare att kontakta barn i sexuella syften, att sprida dokumenterade sexuella övergrepp på barn vidare och att regissera övergrepp i realtid via nätet. Många tror att det är en brottslighet som sker långt borta, men den finns överallt, mitt bland oss. Förövare finns i alla samhällsklasser och yrkesgrupper, vi måste döda myten om den ensamma kufen som förövare och inse att det kan vara någon i vår närhet.

Granskningen #användarna har gett en sällsynt inblick i en annars dold brottslighet. Vi har fått möta de som laddar ned och tittar på grova övergrepp på barn, vissa av dem förnekar, andra inser att deras handlingar bidrar till att nya barn utsätts för övergrepp. Under förra året kunde polisen konstatera att 15 000 IP-nummer använts för att ladda ned övergreppsmaterial på barn, en hisnande siffra som tyvärr bara är toppen på ett isberg. Men hur kommer det sig att polisen inte hittar fler förövare och att så få döms?

Polisens resursbrist gör att förövare går fria

Den största anledningen är att brottet är alltför lågt prioriterat vilket gör att polisen inte har tillräckligt med resurser. Lagstiftaren måste säkerställa att det ses som ett sexualbrott mot barn och inte ”bara bilder”. Ett sätt är att flytta brottet till sjätte kapitlet i brottsbalken, och inte ha det som idag, ett brott mot allmän ordning. Även i utredningar som rör innehav av dokumenterade sexuella övergrepp händer det att barn upptäcks och identifieras, och kan tas ur en verklig övergreppssituation. Om inte dessa brott prioriteras kommer barnen inte att hittas.

Vi på ECPAT har arbetat för detta länge och det är en kamp vi inte ger upp. 2014 fick vår kampanj Sopig straffskala enormt genomslag och 500 000 ställde sig bakom vårt krav att det inte ska gå att dömas till böter efter att ha laddat ned bilder och filmer på sexuella övergrepp på barn. I samband med kampanjen sa dåvarande justitieminister Beatrice Ask:

"För mig som justitieminister är frågan av högsta prioritet. Polis och övriga rättsväsende ska arbeta målmedvetet för att utreda och klara upp sexuella brott mot barn. Straffen ska stå i proportion till brottens allvar."


Foto: Tomas Oneborg.

Under Almedalsveckan samma år sa vår nuvarande justitieminister Morgan Johansson, som då satt i opposition, detta till ECPAT:

"Jag tycker att vi bör göra en översyn av grova sexuella övergrepp mot barn. Det handlar till exempel om sexuell posering, det handlar om barnpornografibrott, så att vi skärper synen på de brotten."

Det var 2,5 år sedan, i förra veckan öppnade han upp för att göra en översyn av barnpornografilagstiftningen igen, för att stärka skyddet för de barn som exploateras sexuellt. Om tre veckor träffar vi honom igen och vi ser fram emot ett besked där regeringen är villiga att gå från ord till handling. Att göra 2017 till året då det inte längre finns ett brott som kallas barnpornografi, där nedladdning och spridning av bevismaterial på sexuella övergrepp mot barn är ett brott mot barnet och inte ett brott mot den allmänna ordningen, och där ingen som begått ett sådant brott döms till bara böter.

#ANVÄNDARNA #MORGAN JOHANSSON #SVENSKA DAGBLADET #AFTONBLADET #DOKUMENTERADE SEXUELLA ÖVERGREPP #BARNPORNOGRAFILAGSTIFTNINGEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Lagstiftning

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.