Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

En minnesvärd dag – som blev startskottet för ECPAT Sverige

Idag är en minnesvärd dag. Det är 20 år sedan den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn hölls i Stockholm. Kongressen arrangerades mellan 27-31 augusti 1996, med värdskap av den svenska regeringen, tillsammans med ECPAT, UNICEF och den internationella frivillig-organisationsgruppen för konventionen om barnets rättigheter.

Världskongressen var det första mötet i sitt slag. Regeringsrepresentanter från 122 länder samt företrädare för frivilligorganisationer och mellanstatliga organisationer deltog med den gemensamma ambitionen att inleda ett globalt samarbete i kampen mot en modern form av slaveri. De stater som deltog under Världskongressen i Stockholm undertecknade en gemensam deklaration och utfäste löftet om att upprätta nationella handlingsplaner för att motverka kommersiell sexuell exploatering av barn.

Definitionen av barnsexhandel

Med barnsexhandel, kommersiell sexuell exploatering, menas dokumenterade sexuella övergrepp, förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt eller människohandel med barn för sexuella ändamål. Definitionen av barnsexhandel, som antogs vid Världskongressen 1996 lyder:

"Kommersiell sexuell exploatering av barn är en grundläggande kränkning av barns rättigheter. Exploateringen omfattar sexuella övergrepp som begås av den vuxne och med en ersättning i pengar eller på annat sätt till barnet eller till andra personer. Barnet behandlas som ett sexobjekt och som ett kommersiellt objekt. Den kommersiella sexuella exploateringen av barn utgör en form av tvång och våld mot barn, och är att betrakta som tvångsarbete och som en nutida form av slaveri."
Året efter, när deklarationen och åtgärdsprogrammet översatts till svenska betonade dåvarande statsråd i Socialdepartementet, Maj-Inger Klingvall förhoppningen om att dokumentet skulle bli ett viktigt redskap i det fortsatta arbetet i kampen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

"Vi kan konstatera att Världskongressen har fått ett unikt genomslag i det internationella arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Frågan har nu kommit upp på den världspolitiska dagordningen. Det gäller för oss alla att med samordnade insatser se till att en verklig förändring sker i livssituationen för alla de barn som idag utnyttjas och far illa. Vi får inte ge upp den kampen!"

ECPAT Sverige 20 år

Världskongressen var dessutom startskottet för ECPAT Sverige, som bildades den 6 september 1996. För att uppmärksamma vad vi har lyckats åstadkomma under de 20 år som vi verkat mot barnsexhandel kommer vi under hösten att presentera ett antal händelser som ECPAT Sverige har initierat, varit med och påverkat och vad vi med olika gemensamma krafter och samarbeten har bidragit till. Ett arbete vi är oerhört stolta över.

Fira vårt 20-åriga arbete och fortsätt stötta oss i kampen. Smsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges arbete med 50 kr/månaden. TACK!


#VÄRLDSKONGRESSEN #BARNSEXHANDEL #SEXUELL EXPLOATERING #NUTIDA SLAVERI
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

Olympiska spelen ökar risken för barnsexhandel – anmäl alltid misstankar

En av årets största folkfester inom idrott är snart här. Mellan 5 och 21 augusti pågår Olympiska Sommarspelen i Rio de Janeiro, Brasilien. Men med ett stort sportevenemang kommer en ökad risk att barn utsätts för kommersiell sexuell exploatering.

ECPAT uppmärksammade risken för kommersiell sexuell exploatering av barn i samband med resande och turism till stora sportevenemang redan inför VM i Brasilien 2014. Det är ditt ansvar att alltid anmäla om du misstänker att ett barn exploateras sexuellt.Global studie om resande förövare

ECPAT International initierade den nyligen släppta studien Global study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism. Det är första gången som ett globalt forskningsinitiativ granskar nya trender samt utforskar möjliga lösningar inom området. Studien lyfter fram information som kan bidra till en stabil plattform för åtgärder från beslutsfattare, för dem som operativt arbetar för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn i rese- och turismbranschen samt för allmänheten. Genom ökad kunskap kan vi agera bättre mot det sexuella utnyttjandet av barn inom resor och turism, bland annat genom att sporra den politiska viljan och för att bättre kunna mobilisera samordnande i olika former.

Studien visar att antalet barn som blir utsatta för sexuell exploatering i samband med resande och turism har ökat dramatiskt i takt med att resandet har mer än fördubblats under de senaste 20 åren. Av de många turister som besöker OS i Brasilien i sommar finns därför en påtaglig risk för en ökad efterfrågan. Det finns personer som reser med ett tydligt syfte att utnyttja barn, däremot är det inte alltid planerat i förväg. När det egna samhällets moraliska krav upplevs som avlägsna på turistorten och tillfälle plötsligt ges, så kan skillnaden på om en person är 16 eller 19 år inte tyckas lika viktig.


Bildkälla: globalstudysectt.org

Ta ditt ansvar – anmäl!

Du har ett ansvar att anmäla misstänkta övergrepp på barn i samband med resande. Att inse att brottsligheten existerar överallt är ett första steg för att kunna förändra. Studien beskriver hur inget land är immunt. Brottet existerar överallt, i hela världen. Ytterligare resultat av rapporten visar också att det inte finns ett typiskt offer, även om det finns faktorer så som socioekonomisk utsatthet som kan bidra till en ökad sårbarhet. Eftersom risken att förövare blir upptäckta är låg, fortsätter barn att exploateras sexuellt.

Oavsett om du besöker OS i Rio, åker på semester i Europa eller befinner dig på en svensk ort – ANMÄL ALLTID MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL. Du kan anmäla direkt till polisen eller till ECPAT Hotline . Ditt tips kan vara pusselbiten som saknas för att en övergreppssituation ska kunna stoppas.

Tidigare inlägg av ECPAT om den ökade risken vid stora sportevenemang:

>> Fotbolls-VM ökar risken för handel med barn <<

>> #DONTLOOKAWAY - anmäl alltid misstänkt barnsexhandel <<

#BARNSEXHANDEL #BARNSEXTURISM #ECPATHOTLINE #RESANDE FÖRÖVARE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Sexuell exploatering av barn inom resor och turism ECPAT Hotline

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.