Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Almedalen: Hur kan vi motarbeta barnsexhandel på nätet?

dag arrangerade ECPAT Sverige och Finanskoalitionen mot barnsexhandel ett seminarium i Almedalen. Seminariet presentade dels ECPAT Hotlines årsrapport 2015, dels Caroline Berggrens och Jesper Asplunds examensarbete om metod för att stoppa betalflöden för illegal handel på nätet.

Cathrine Hagström-Hägg, gruppchef på polisens Nationella Operativa Avdelning, berättade också om ett fall som illustrerade vikten av samverkan. Efterfrågan på barn ökar, sade Cathrine, och det behövs ett mer effektivt samarbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn på nätet, där såväl myndigheter, näringsliv, den ideella sektorn och inte minst allmänheten behövs.

Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige, berättade varför ordet barnpornografi är så missvisande. En bild eller film som skildrar en sexuell handling med barn är alltid ett sexuellt övergrepp eller våldtäkt. Ord är viktiga i sådana här sammanhang, och ordet barnpornografi bör därför ändras till dokumenterade sexuella övergrepp på barn.


Jesper Asplund och Caroline Berggren från Linköpings universitet.

Idag finns flera nya betalsätt på internet. Kryptovalutor som till exempel Bitcoin ger hög anonymitet till användaren och riskerar därför att missbrukas av förövare. Carolines och Jespers examensarbete visar på metoder polisen kan använda för att identifiera och analysera dessa betalningar. Examenarbetet har fått stor spridning eftersom det sätter fingret på hur komplext problemet är, enligt Magnus Lagercrantz, vice president CGI Sverige.


Seminariet avslutades med ett panelsamtal där ECPATs generalsekreterare Anders Pettersson fick sällskap på scenen av Elisabet Jamal Bergström (hållbarhetschef Handelsbanken), Stefan Nyrinder (VD Ikano bank), Magnus Lagercrantz (vice president CGI Sverige) och Cathrine Hagström-Hägg (gruppchef, Polisens Nationella Operativa avdelning, Nationellt IT-Brottscentrum).

"De stora bolagen har kommit långt för att stoppa betalningar via korttransaktioner. Nu gäller det att fortsätta med de nya betalvägarna", menade Stefan Nyrinder, VD Ikano bank.

Läs mer om examensarbetet ”Identifiera och analysera digitala betalningsflöden relaterat till illegal verksamhet på internet”, av Caroline Berggren och Jesper Asplund från Linköpings universitet:

>> CGI identifierar nya vägar för att spåra barnsexhandel på internet <<

#ALMEDALEN #SEMINARIUM #FINANSKOALITIONEN #ECPATHOTLINE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Online ECPAT Hotline Almedalen Företagssamarbeten

Ny handlingsplan till skydd för barn mot människohandel och sexuella övergrepp


Under förra veckan publicerade barnminister Åsa Regnér en uppdaterad Handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Handlingsplanen gäller från 2016-2018, och presenterar 23 åtgärder som ska leda till den övergripande målsättningen att inget barn ska utsättas för människohandel, exploatering eller sexuella övergrepp. ECPAT är positiva till att regeringen har en tydlig nollvision.

Vi är också positiva till Sveriges ambition att vara en drivande kraft till en bredare samverkan kring människohandel, exploatering och sexuella övergrepp – både i Norden och på den internationella arenan. Att dessa frågor är högt prioriterade hos regeringen är en förutsättning för en lyckad handlingsplan.

Att handlingsplanen har breddats till att inkludera åtgärder för att motverka även andra former av exploatering är däremot en utveckling som vi redan vid lanseringen av den föregående handlingsplanen var kritiska till. För att eliminera kommersiell sexuell exploatering av barn krävs konkreta åtgärder som stävjar brottsligheten och den drivande efterfrågan. Många av åtgärderna och målsättningarna i handlingsplanen är dock otydliga och saknar mätbara målsättningar, vilket i slutändan skapar vaga avtryck i den snabbt föränderliga brottsligheten.

ECPAT uppmanar därför regeringen att skapa tydliga och mätbara mål som rör efterfrågan och lönsamhet, kopplat till tydliga åtgärder för respektive mål.

ECPAT uppmanar regeringen att initiera en utredning kring barnpornografibrottet

ECPAT ser positivt på hur flera av de åtgärder som presenteras tar avstamp i utvecklingen av brottsligheten, som idag sker till stor del på nätet. Några av åtgärderna är det planerade nordiska mötet under hösten 2016, fortsatt stöd till hjälplinjen PrevenTell och uppdraget till Polismyndigheten. Den 16-17 november 2016 arrangerar ECPAT ett nordiskt forum om sexuell exploatering av barn på nätet. Ett event som går i linje med regeringens åtgärd om ett nordiskt möte under hösten 2016.

Något som dock behöver betonas är att det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att tillförsäkra varje barn ett tillräckligt skydd för den kränkning som barnpornografibrottet innebär. ECPAT uppmanar regeringen att snarast initiera en utredning kring brottsbalkens bestämmelse om barnpornografibrott. Särskilt angeläget är det att se över bestämmelsens placering i 16e kapitlet , bestämmelsens åldersbedömning utifrån pubertetsutveckling, och dess nuvarande användning av en missvisande terminologi. Detta för att tydligt markera att det i grund och botten rör sig om att det är en vinstdrivande handel som förutsätter sexualbrott mot barn.

Vi välkomnar att det nu finns en uppdaterad handlingsplan att agera i arbetet mot den kommersiella sexuella exploateringen av barn. ECPAT kommer noga följa processen under kommande år för att förhoppningsvis komma många steg närmre målsättningen att inget barn ska utsättas för människohandel, exploatering eller sexuella övergrepp.

#MÄNNISKOHANDELSUTREDNINGEN #BARNPORNOGRAFI #LAGSTIFTNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Lagstiftning

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.