Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

ECPAT Hotline släpper rapport – om något helt annat än barn i pornografi


Idag släpper vi rapporten Dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet - En årsrapport från ECPAT Hotline 2015. Rapporten bygger på statistik från vår webbaserade anmälningssida, dit vem som helst anonymt kan tipsa om misstänkt barnsexhandel.

Under 2015 tog ECPAT Hotline emot fler tips än någonsin tidigare, 5 430 stycken, vilket är dubbelt så många jämfört med året innan. Under 2015 har många tips också kunnat spåras till Sverige och skickas vidare till svensk polis. Alla tips ECPATs hotlineanalytiker bedömt som illegala är bevisaterial på mycket grov brottslighet. Det handlar inte om barn i pornografi utan om dokumenterade sexuella övergrepp på barn.

ECPAT har drivit ECPAT Hotline sedan 2005 och fram till och med 2015 har vi mottagit totalt 53 385 tips. Under 2015 ökade antalet tips markant och totalt inkom 5 430 tips. De allra flesta gällde dokumenterade sexuella övergrepp på barn, det som i lagstiftningen kallas barnpornografi, men en tydlig ökning av antalet groomingtips syns också.

Många tips kan kopplas till Sverige

Sedan 2014 är ECPAT Hotline medlem i den internationella organisationen för hotlines, INHOPE. Organisationen samlar 51 hotlines från 45 länder som alla arbetar mot sexuella övergrepp på barn på nätet. Tack vare nätverket kan hotlines från olika länder samarbeta så att tipsen snabbt hamnar hos polis i rätt land.


Hela 79% av de tips ECPAT Hotline mottog under 2015 som kunnat spåras till Sverige, har kommit från INHOPE-samarbetet. Det har lett till att ECPAT Hotline har kunnat vidarebefordra fler relevanta tips på dokumenterade sexuella övergrepp på barn till den svenska polisen för utredning.

Tipsen visar grov brottslighet som inte har något med pornografi att göra

Tipsen på dokumenterade sexuella övergrepp på barn som ECPAT Hotline tar emot är bilder och filmer av olika allvarsgrad - från sexuell posering till våldtäkt, sadism och tortyr. Bilderna och filmerna innebär en grov kränkning av barnet, oavsett om det är bilder på barn i sexuell posering eller filmer där en förövare dokumenterat en våldtäkt.

De flesta webbsidor som innehöll dokumenterade sexuella övergrepp på barn som granskades av ECPAT Hotline, skildrade övergrepp på förpubertala flickor. I de fall då det fanns möjlighet att avgöra kön så skildrade bilderna och videoklippen flickor i 71% av fallen.

Materialet med övergrepp mot spädbarn visar i stor utsträckning våldtäkt, tortyr och sadism

Övergreppsmaterial där barn av båda könen utnyttjas sexuellt utgjorde cirka 11% av tipsen. I de fallen var också andelen spädbarn ovanligt hög och utgjorde cirka 15%. En genomgång av dessa visar att just bilder och filmer där spädbarn av båda könen förekommer, i hög utsträckning skildrade grova sexuella övergrepp inklusive våldtäkt, tortyr och sadism.

>> LÄS HELA ECPAT HOTLINES ÅRSRAPPORT HÄR. <<

>> ANMÄL MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL PÅ ECPATHOTLINE.SE <<


#HOTLINE #ECPAT HOTLINE #HOTLINERAPPORTEN #HOTLINERAPPORT #RAPPORT #BARNPORNOGRAFI
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn ECPAT Hotline Hotlinerapporten

OM ECPAT HOTLINE

0
Kategorier: ECPAT Hotline Hotlinerapporten

Tillgången till övergreppsbilder och filmer på barn ökar på internet

Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten dock blivit ännu mer gränslös och internet har spelat en viktig roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt.


Arrangerad bild. Foto: Nick Näslund/Sveriges Radio

Som distributionskanal för övergreppsbilder och filmer har internet inneburit en revolution. Utvecklingen har gått från att förövare har kopierat VHS-band som skickats vidare med post, till att ladda upp bilder och filmer på fildelningssajter eller i molntjänster. Förövaren har gått från att vara en ensam individ till en del i ett stort globalt nätverk.

Övergreppsbilder på barn byter dagligen ägare

Dokumenterade sexuella övergrepp på barn kallas i lagtext för barnpornografi, men är egentligen filmer och bilder som visar sexuella övergrepp på barn. Det är bevismaterial och har ingenting med pornografi att göra. Tillgången till denna övergreppsdokumentation ökar exponentiellt på internet och nytt material byter dagligen ägare.

Bakom varje bild finns en oerhörd tragik. För offren är dokumentationen av övergreppen ständiga påminnelser om vad de tvingats gå igenom, och vetskapen om att övergreppen kan beskådas världen över innebär ytterligare ett trauma för offret. Varje gång materialet tillgängliggörs är det en ny kränkning av barnets rättigheter.

skyddet för barn som utsätts för övergrepp online måste stärkas

Under 2016 kommer ECPAT att fokusera på hur skyddet för barn som utsätts för sexuella övergrepp på nätet kan stärkas, bland annat genom barnpornografilagstiftningen. Rättsväsendetet och IT-telekomsektorn är viktiga samarbetspartners i detta arbete. Genom större socialt ansvar och samverkan med andra aktörer och myndigheter kan arbetet mot barnsexhandeln online göra framsteg.


STÖD KAMPEN MOT BARNSEXHANDEL. SMS:A ECPATSTART50 SÅ BIDRAR DU MED 50 KRONOR VARJE MÅNAD. TACK.

#BARNPORNOGRAFI #ONLINE #INTERNET #BARNPORNOGRAFIBROTTET #DOKUMENTERADE SEXUELLA ÖVERGREPP #ÖVERGREPPSMATERIAL
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

Anna såld – en berättelse om sexuella övergrepp, koppleri och våld

Allt börjar en söndag i juli. Anna är 13 år och driver runt med en äldre kompis. Hon är sedan tidigare omhändertagen av socialtjänsten och har problem med självskadebeteende. Hon och hennes kompis har ont om pengar och Annas kompis börjar sälja Anna till vuxna män.

I Barnaministeriets dokumentär får vi ta del av Annas berättelse om sexuella övergrepp, våld och koppleri. Om att som barn bli utsatt för övergrepp och inte förstå att det som händer är fel, eller varför åklagaren senare väljer att lägga ner åtalet. Om att bli sviken av rättsväsendet.

>> Lyssna på Barnaministeriet dokumentär - Anna såld. <<

Tillbaka till den där söndagen i juli. En man vill träffa Anna och Annas kompis, han kommer med bil och de hoppar in. Väl på väg får Anna veta att någon måste betala för skjutsen. Det blir Anna som tvingas betala för resan med sin kropp. Därefter fortsätter övergreppen och Annas kompis säljer henne gång på gång till vuxna som begår sexuella övergrepp mot henne.

Anna går i 6:an, hon gillar djur och har tio syskon.

Anna och hennes kompis befinner sig i en lägenhet tillsammans med en 58-årig man. Kompisen vill sälja Anna till mannen, men det uppstår bråk. Mannen vill inte betala och kompisen ringer polisen som kommer till platsen. En härva av koppleri och övergrepp börjar utredas och den 58-årige mannen häktas. Han erkänner i förhör att han brukar köpa sex och att han befunnit sig i samma rum som Anna, och dessutom rört vid hennes underliv. Men förundersökningen leder inte till åtal utan läggs ned. Mannen säger bland annat att han trodde att Anna var 16 år.

Det är förövaren som ska bära ansvaret – inte barnet

I dokumentären försöker journalisten följa upp varför åtalet mot 58-åringen lades ner. Något svar får vi aldrig och ECPAT har heller inte tagit del av förundersökningen. Men för att en person ska kunna dömas för köp av sexuell handling av barn ska gärningspersonen ha vetat eller haft skälig anledning att förstå att barnet var under 18 år.

Det ska alltså räcka med att gärningspersonen borde ha förstått att det kunde ha varit ett barn. Det ska helt enkelt inte vara möjligt att skylla på att hen inte förstod att det var ett så ungt barn. Trots detta undgår många förövare fortfarande att dömas för köp av sexuell handling av barn genom att hävda att de inte visste hur gammalt barnet var, vilket är fullkomligt oacceptabelt.

Anna hade aldrig berättat för någon om övergreppen. Första gången hon gjorde det så var det för polisen, men ingen berättade för henne att det hon utsatts för var fel.

”Jag tycker det är för jävligt, eftersom det ju är fler tjejer som blivit utsatta för det, och… så jag fattade ju inte varför de inte tror på det…”

Detta är ett stort svek från rättsväsendet. Varje barn har rätt att bli informerade om beslut som rör barnet, ingen vuxen ska lämna ett barn att tro att övergrepp är okej.

#KÖP AV SEXUELL HANDLING AV BARN #ÅLDERSREKVISIT #ÅLDERSREKVISITET #SÄLJA SEX #ANNA SÅLD #KOPPLERI
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.