Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Nio års fängelse för grova sexuella övergrepp mot barn


Foto: TT

I december åtalades tre personer misstänkta för flera grova sexuella övergrepp mot barn. En 36-årig man begick flera övergrepp som regisserades av en annan man via Skype. Igår fick 36-åringen sin dom på nio års fängelse.

I åtalet tar åklagaren upp flera händelser där 36-åringen har utfört flera grova övergrepp mot ett mycket litet barn, bland annat när barnet sov. En 41-årig man regisserade övergreppen via Skype och hetsade 36-åringen att begå vissa typer av övergrepp. En flicka tvingades vid ett tillfälle att titta på pornografi under övergreppet och vid ett annat tillfälle gav 36-åringen flickan sömnmedel och tog hem henne till 41-åringen, för att han skulle kunna förgripa sig på henne.

41-åringen dömdes i slutet av januari till sju års fängelse och igår fick 36-åringen sin dom på nio års fängelse. Flickan är mycket ung, närstående till mannen och hon har blivit utsatt för upprepade övergrepp under lång tid. Detta sammantaget gör brottet mycket grovt och ECPAT tycker att straffet på nio års fängelse är rimligt för de brott som begåtts.

Regisserade övergrepp en etablerad verklighet

Enligt Europols senaste rapport är det inte längre en framväxande trend att livestreama sexuella övergrepp på barn via nätet. Det är en etablerad verklighet. Via nätet kan förövare få kontakt med barn, med andra förövare och handla med bilder och filmer som visar övergrepp.

Vill du vara med oss i kampen mot barnsexhandel? Stöd oss!

SMS:a ECPATSTART50 till 72 980 för att bidra med 50 kronor varje månad. Tusen tack.

#REGISSERADE ÖVERGREPP #REGISSERAD VÅLDTÄKT #VÅLDTÄKT MOT BARN #DOM #SKYPE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Regisserade övergrepp

Tillskott i kampen mot barnsexhandel - ECPAT Norge startar

Äntligen har vi fått ett nordiskt tillskott i kampen mot barnsexhandel - ECPAT Norge har startat. Den tidigare generalsekreteraren för PLAN Norge och politikern i norska Venstre, Olaf Thommesen, har nu startat vår norska motsvarighet som tillsammans med oss kommer att kämpa för en värld fri från barnsexhandel.

Som den 80:e organisationen i ECPAT-nätverket startar nu ECPAT Norge och stärker kampen mot den globala brottsligheten som barnsexhandel är. ECPAT Norge blir den enda organisationen i landet som har fullt fokus på att stoppa den kommersiella sexuella exploateringen av barn.

Läs Olaf Thommesens blogginlägg om starten av ECPAT Norge här.

Till ECPAT Norges hemsida.

Besök ECPAT Norges Facebook.

#ECPAT NORGE #NORDEN #OLAF THOMMESEN
0
Kategorier: Om ECPAT

DEBATT: Vi måste lära av de sexualbrott som begåtts mot barn för att kunna stärka skyddet framöver


ECPATs debattartikel i Dagens Samhälle, 2016-02-01

I en artikelserie har Dagens Samhälle granskat fall av sexuella övergrepp på barn som uppmärksammats i media. Cirka ett fall i veckan rörde övergrepp som begicks i skola, i samband med idrott eller annan offentlig verksamhet.

Brotten kan bestå av allt från sexuellt ofredande till våldtäkter som dokumenteras och sprids på nätet. Det är många fall som redovisas, och som professor Carl Göran Svedin påpekar i artikeln är också mörkertalen stora.

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta övergreppen sker i hemmet eller via nätet. Siffrorna ovan visar dock att offentlig verksamhet har mycket att göra för att ta sitt ansvar.

Vikten av att lära av tidigare fall, och vidta preventiva åtgärder för att stärka skyddet inom området, kan inte nog understrykas.

Öka kunskapen. Sverige har kritiserats av FN:s barnrättskommitté för bristen på systematisk och fortlöpande utbildning om sexuell exploatering av barn, för alla som arbetar med eller för barn. I dag utbildas flera yrkesgrupper för att förebygga risker för övergrepp, men långt ifrån alla. Kunskapen är inte heller alltid aktuell.

Barnets rätt till skydd och säkerhet. Risker för sexuella övergrepp måste ses ur ett barnrättsperspektiv, och vara en självklar del av all planering och verksamhet i miljöer där barn vistas. Det kan låta självklart att begära utdrag ur brottsregister, men det är i dag inte ett krav för alla i verksamheter där barn vistas. Brister finns till exempel när det gäller vikarier, föräldrakooperativ och frivilligverksamhet.

Utvärdera, uppdatera och implementera åtgärder baserat på kunskap från tidigare fall där barn exploaterats sexuellt. Ansvariga aktörer för verksamheter där barn vistas har skyldighet att skapa bättre rutiner för att förebygga risken för sexuella övergrepp på barn. Dessa rutiner måste delas och genomföras systematiskt, i hela landet.

Misstanke om sexuella övergrepp på barn måste alltid anmälas till socialtjänst eller polis. Det räcker inte att uppmärksamma sin chef eller kollega på misstanken.

I en situation där misstanke om sexuella övergrepp på barn uppstår genom till exempel material på nätet, behöver en inte veta vem barnet eller förövaren är för att agera.

ECPAT Hotline tar emot tips på sexuell exploatering av barn från allmänheten, under 2015 cirka 5 500 varav de flesta anmäldes anonymt.

I flera fall växer utredningarna under arbetets gång, då det visat sig att enskilda förövare utnyttjat ett stort antal barn.

Att skydda barnet mot sexuella övergrepp i offentlig verksamhet är en skyldighet. Därför är det helt oacceptabelt att erfarenheter inte samlas och att åtgärder inte uppdateras och implementeras systematiskt.

Ansvariga inom offentlig verksamhet måste agera med den kunskap som redan finns.

Anders L Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige

#DEBATTARTIKEL #DEBATT #DAGENS SAMHÄLLE #SEXUELLA ÖVERGREPP #SKOLA #FÖRSKOLA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Våldtäkt mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.