Blogg

​Vad är egentligen en pedofil?Idag har vi träffat polisens nya barnpornografigrupp för region Stockholm. Gruppen startade i februari 2016 i samband med polisens omorganisation och sedan dess har gruppen hanterat omkring 80 ärenden. Vi berättade om ECPATs arbete, bland annat om den stora terminologistudie som lanserades av ECPAT Luxemburg tidigare i år. Studien är ett expertutlåtande kring användandet av olika begrepp som rör barnsexhandel och varför vissa av dem är problematiska. Under nästa år kommer vi att initiera en svensk version för svenska myndigheter och barnrättsorganisationer att arbeta fram.

En fråga ECPAT ofta får och som vi också diskuterade under dagens möte, är vad det är för skillnad mellan en pedofil och en förövare och varför det är så viktigt att inte använda begrepp felaktigt. Till att börja med är det viktigt att tänka på att inte göra en människa till en diagnos vilket lätt händer när en pratar om en person som "en pedofil", men det är så vi ofta får frågan ställd till oss. Att använda rätt begrepp gör skillnad och vi tänkte kortfattat försöka förklara varför.

Vad är det för skillnad mellan en pedofil och en förövare?

Pedofili är i första hand en sexuell störning som innebär ett varaktigt sexuellt intresse för barn som inte kommit in i puberteten, eller som befinner sig i tidig pubertet. Detta kan visa sig i fantasier, impulser och ibland, men inte alls alltid, i faktiska sexuella övergrepp mot barn.

Begreppet förövare av sexövergrepp mot barn beskriver däremot alla som just begått ett eller flera sexuella övergrepp mot ett barn. Det kan vara en person med pedofil störning men minst lika ofta någon som inte varaktigt tänder sexuellt på barn. Det finns nämligen ungdomar och vuxna som begår övergrepp på barn när “tillfälle ges”. Det kan till exempel handla om övergrepp som begås utomlands eller på nätet där förövaren kanske upplevt sig befriad från den egna familjen, vänkretsen och samhällets moraliska kontroll och krav.

Varför är det viktigt att skilja på pedofil och förövare?

Ilska och hat som riktas mot de som begått, eller är i riskzonen för att begå sexuella övergrepp, kan driva dem längre ut i samhällets marginaler och öka risken för att de begår övergrepp. Att förövare begår sexuella övergrepp beror nämligen inte bara på vad de intresseras av sexuellt utan också på hur de tänker, mår och beter sig i övrigt. Det är bland annat därför som offentlig uthängning av sexbrottsförövare på nätet inte fungerar riskminskande som tänkt. Ordet pedofil är mycket laddat och när det felaktigt används som samlingsbegrepp riskerar stigmat att öka ytterligare.

Vi är beroende av att dessa personer inte drar sig undan ännu mer utan istället väljer att ta ansvar och vågar söka hjälp. De måste veta att förebyggande insatser finns och att samhället vill hjälpa dem innan de riskerar att begå brott.

Genom att använda rätt begrepp vid rätt tillfälle kan vi tillsammans hjälpas åt för att försöka minska stigmat så att fler övergrepp kan stoppas innan de begås.


>> Läs den engelska versionen av terminologistudien här. <<

#PEDOFIL #FÖRÖVARE #TERMINOLOGI #BEGREPP
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.