Blogg

​Flera barn identifierade i norska polisinsatsen "Operation Darkroom"

Norsk polis har identifierat 51 personer, däribland en polis, en lärare och en advokat, i ett nätverk som har exploaterat barn sexuellt. Förövarna har använt sig av krypterings- och anonymiseringsverktyg i sina försök att undgå upptäckt. Däremot kan förövarna inte längre vara säkra i det så kallade Dark Net.


Utredningen som ledde till gripandet startades först av FBI i USA. Den är ytterligare ett exempel som visar att förövarna inte kan känna sig säkra i det ”mörka nätet”, vilket oftast innebär ett krypterat nätverk som exempelvis TOR. Genom traditionellt polisarbete och internationell samverkan kan polisen numer komma åt även dessa förövare.

Varje enskild bild är bevismaterial

ECPAT har arbetat mot sexuell exploatering av barn i 20 år. Före internet var förövarna ofta ensamma individer. Idag är de en del av en global ”gemenskap". Tidigare rörde det sig om kopierade VHS-kassetter, idag om stora digitala bibliotek med bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn. Polisen i Norge har i detta fall beslagtagit 150 terabyte material. Varje enskild bild är bevismaterial på ett sexuellt övergrepp på ett barn, och vetskapen om att bilden sprids på nätet innebär ett ökat lidande för barnet. I dessa nätverk delar förövarna inte bara övergreppsmaterial. Genom sina diskussioner normaliserar de också övergreppen, och byter tips på allt ifrån resmål till hur övergreppsfantasier kan bli verklighet. Och dessa övergrepp sker här och nu. Förövarna anpassar sig snabbt till nya tekniska möjligheter att dela övergreppsmaterial och dölja identiteten. Det betyder inte att samhället står maktlöst, vilket både det aktuella norska fallet visar samt tidigare fall, både i Sverige och i andra länder.

Alla aktörer har en skyldighet

Förra veckan arrangerade ECPAT Sverige ett nordiskt forum mot sexuell exploatering av barn på nätet. Vi samlade politiker, rättsväsende, IT- och telekom-bolag, barnrättsorganisationer och många andra viktiga aktörer som behövs för att bekämpa denna brottslighet. Genom starkare samarbete är det möjligt att motarbeta denna brottslighet, och framför allt, identifiera barnet. Varje barn har rätt att inte exploateras sexuellt, och alla aktörer har en skyldighet att säkerställa den rättigheten.

#DARKNET #MÖRKA NÄTET #NF16 #NORDISKT FORUM #SAMVERKAN #SEXUELL EXPLOATERING #SEXUELLA ÖVERGREPP ONLINE #SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN #BARNSEXHANDEL #BARNPORNOGRAFI #BARNPORNOGRAFIBROTT #ECPAT CHALLENGE #ECPATCHALLENGE #BARNRÄTT #BARNS RÄTTIGHETER
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.