Blogg

Inför Nordiskt Forum: "Vi måste orka prioritera barnens bästa"

16-17 november arrangerar ECPAT Sverige Nordiskt Forum i Stockholm. Under två dagar tar vi ett avstamp inför det fortsatta arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn, med fokus på övergrepp på nätet. Vi blickar därför återigen tillbaka till den Första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn som ägde rum i Stockholm 1996.


Sex år tidigare, 1990, lades grunden för ECPAT International som idag utgör ett nätverk med 90 organisationer runt om i världen. Den starka övertygelsen om att handel med barns kroppar fundamentalt stred mot FNs nyligen antagna konvention om barnets rättigheter ledde till att något konkret behövde göras!

Global samordning med världskongress

Brottets internationella natur krävde dessutom global samordning och 1994 beslutades att det skulle hållas en världskongress. ECPAT Internationals vice ordförande, svenska Helena Karlén blev drivande i att få till stånd den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Tillsammans med ECPATs ordförande Ron O´Grady lyckades Karlén säkra den svenska regeringens samarbete. Dåvarande statsminister Ingvar Carlsson minns:

– Den svenska regeringen var initiativtagare och pådrivare för tillkomsten av Barnkonventionen. När det blev aktuellt med en Världskongress mot kommersiell sexuell exploatering av barn var det självklart för oss att ställa upp. Det gav oss möjlighet att göra en konkret insats på ett väldigt viktigt område, berättar Ingvar Carlsson.


ECPAT Internationals Vice ordförande Helena Karlén, statsminister Ingvar Carlsson och ordförande Ron O´Grady, 1994.

Världskongressen i Stockholm blev en stor framgång och den kommersiella sexuella exploateringen av barn placerades för första gången på den internationella dagordningen. Regeringsrepresentanter från 122 länder deltog och antog unisont en deklaration och en handlingsplan. Ingvar Carlsson var imponerad av de utländska delegaterna.

– De var så glada att Sverige ställde upp som värdland och officiellt gav sitt stöd till kongressens syfte. Jag förstod att många av dem arbetade under svåra förhållanden i sina hemländer.

ECPAT 20 år och teknikens framfart

Tjugo år senare fortsätter ECPATs arbete med oförminskad ambition. Brottets natur ser annorlunda ut, inte minst som följd av den nya teknik som innebär att övergrepp kan dokumenteras och spridas på nätet snabbt och brett. Men även motåtgärderna tar nytta av den teknologiska utvecklingen. Idag arbetar både polis och privata IT- och telekomföretag, som blivit nyckelaktörer i brottsbekämpningen, med innovativa tekniska lösningar i kampen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

Gemensamma krafttag på Nordiskt Forum

ECPAT Sverige samlar därför, tillsammans med regeringen, beslutsfattare från privat och offentlig sektor för att tillsammans ta krafttag mot kränkningarna av barns rättigheter. Inte minst FNs nya hållbarhetsmål ställer krav på att sexuell exploatering av barn stoppas. Inför ECPATs och den svenska regeringens Nordiska Forum mot kommersiell sexuell exploatering av barn på nätet 16-17 november understryker den tidigare statsministern Ingvar Carlsson behovet att oförtrutet arbeta framåt:

– Regeringar i Europa och världen är hårt pressade av många svåra frågor i dag. Det har jag förståelse för. Men vi måste ändå orka prioritera barnens bästa. Det handlar både om moral och ansvar för framtiden. Jag tror att det har stor betydelse om Sverige är ett föregångsland i arbetet mot barnsexhandel.
#NORDISKT FORUM #ECPAT 20 ÅR #20 ÅR
0
Kategorier: Nordiskt Forum

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.