Blogg

2002: ECPAT manifesterar mot flyktingbarn som försvinner

2002 försvann 48 flyktingbarn spårlöst i Sverige. ECPAT Sverige var då snabba med att uppmärksamma denna gömda verklighet. Vi hävdade att det i stort sett var lika enkelt att kvittera ut ett flyktingbarn – som att hämta ut ett paket på Posten.


Det började med att rapporter presenterades i media om ensamkommande flyktingbarns situation i Sverige. Det visade sig att barn utnyttjades för köp av sexuella handlingar på flyktingförläggningarna. Vissa försökte ta sina liv medan andra försvann spårlöst. För att fästa politikernas uppmärksamhet på de försvunna flyktingbarnens utsatthet och stora risk att hamna i barnsexhandel i Sverige eller andra länder, skrev ECPAT Sverige debattartikeln Inga barn säljer sex! Artikeln publicerades i tio landsortstidningar och därefter inleddes en informationskampanj om de försvunna flyktingbarnen med annonser i bland annat dagspress samt ytterligare en debattartikel, ”Bryr sig Persson om försvunna barn?”, som publicerades i SvD. Kampanjen avslutades med en manifestation på Sergels Torg. Medverkade gjorde bland annat rådsledamoten och skådespelaren Kjell Bergqvist, advokaten Louise Bjurwill samt ECPAT Sveriges generalsekreterare och ungdomsansvariga. Manifestationen avslutades med att ett upprop till Göran Persson lästes upp och överlämnades till UD.


Annons publicerad i dagspress

I januari 2015 fick svenska regeringen skarp kritik från FNs barnrättskommitté för bristande kunskap och kartläggning av situationen för barn som dragits in i människohandel. Migrationsverkets siffror från samma år visade att 1 465 ensamkommande flyktingbarn försvunnit i Sverige de senaste fem åren. I augusti i år lyftes frågan kring vår tids slavhandel ännu en gång, bland annat i en artikel i Expressen. Ett slaveri som fortfarande pågår mitt framför näsan på oss. Den allvarliga situationen påpekades av Lisa Green som är samordnare mot människohandel i Region Syd. Det finns betydligt fler fall än de som uppmärksammas – det är en oro som även ECPAT delar.

Kan du se dem i ögonen?

Polisens åtgärder mot människohandel håller på att att stärkas, och en specifik samverkansgrupp inom polisen är inrättad. Däremot gör bristen på resurser att avdelningen inte har kunnat arbeta i den utsträckning som vore önskvärt.

ECPAT anser självklart att det är positivt att Sverige vill vara en drivande kraft för bredare samverkan, men flera av målsättningarna är fortfarande otydliga och går därför inte mäta och följa upp. Och ECPAT ställer sig fortfarande samma fråga som föregående år, likväl som för fjorton år sedan:

KAN DU FORTFARANDE SE DEM I ÖGONEN OCH FÖRNEKA ATT BARNSEXHANDEL EXISTERAR I VÅRT LAND?

#ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN #FÖRSVUNNA BARN #MÄNNISKOHANDEL #MIGRATIONSPROCESSEN #SEXUELL EXPLOATERING #FLYKTINGAR #MANIFESTATION
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.