Blogg

Polisen får i uppdrag av regeringen att stärka sitt arbete mot sexuell exploatering av barn

Igår, den 6 oktober 2016, beslutade regeringen att ge Polismyndigheten i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stärka polisens arbete mot sexuell exploatering av barn på nätet. Uppdraget ingår i regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. I en intervju med SVT nämner inrikesminister Anders Ygeman och barnminister Åsa Regnér bland annat behovet av fler fällande domar och en utveckling av polisens arbetsmetoder.


Vi ser mycket positivt på riktningen där regeringen äntligen tar ett samlat grepp och prioriterar sexuell exploatering av barn på nätet. Det är också en av de punkter som FNs barnrättskommitté lyfter i sin kritik av Sverige, där Sverige har uppmanats att utöka skyddet för barn online och i större utsträckning väcka åtal för dessa brott, däribland sexuella övergrepp via nätet. Idag görs inte tillräckligt. Alltför få barn identifieras i det övergreppsmaterial som upptäcks trots att det är det av högsta vikt. Identifiering måste ske av de barn som förekommer på bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp, och bland de barn som genom hot, övertalning eller under falska förespeglingar förmås begå sexuella övergrepp på sig själva framför en webbkamera. Expertisen hos de poliser som idag arbetar med dessa brott är hög, men ju mer resurser polisen kan lägga på sexualbrott mot barn – inte minst vad gäller identifieringen – desto fler barn hittar de. Barn som då kan tas ur en eventuellt pågående övergreppssituation.

Idag kallar svensk lagstiftning både produktion och spridning av bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn för barnpornografi. ECPAT är mycket positiv till att regeringen i uppdraget till polisen har valt att använda termen dokumenterade sexuella övergrepp på barn i stället för barnpornografi. ECPAT menar att termen barnpornografi är missvisande i sin koppling till pornografi, eftersom det rör sig om bevismaterial på ett sexualbrott som begåtts.

ECPAT menar att straffbestämmelsen behöver ses över eftersom straffen i både lagstiftning och i praxis inte är proportionerliga i förhållande till brottets allvar. På grund av den relativt låga påföljden, böter, tilldelas inte heller rättsväsendet tillräckligt med resurser för att utreda brotten och för att identifiera barnen i materialet.

Bakom varje enskild bild finns ett barn som har utsatts för sexuell exploatering. Ordet ”barnpornografi” fråntar förövaren ansvar och antyder också en delaktighet från barnets sida. Brottet behöver en korrekt benämning som berättar vad det handlar om, dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Vi önskar en översyn av bestämmelsen och dess benämning i lagstiftningen för att förbättra skyddet för barnet.

Under Nordiskt Forum i november kommer ECPAT Sverige att samla bland annat rättsväsende, regering och internetleverantörer samt experter på vård av förövare och potentiella förövare. Forumet arrangeras för att vi gemensamt ska kunna arbeta fram en effektivare samverkan mot sexuell exploatering av barn på nätet.

ECPAT kämpar dagligen mot barnsexhandel och sexuell exploatering av barn. Det är varje barns rätt att inte exploateras sexuellt, och därför måste identifieringen av barnet på bilden vara det högst prioriterade.

#SEXUELLA ÖVERGREPP #SEXUELL EXPLOATERING #SEXUELLA ÖVERGREPP VIA NÄTET #FNS BARNRÄTTSKOMMITTÉ #BARNPORNOGRAFI #BARNPORNOGRAFIBROTTET #SAMVERKAN #LAGSTIFTNING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Online

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.