Blogg

2009: ECPAT Sverige lanserar unik bok om barnsexhandel

Under 2009 lanserade ECPAT boken ”Barnsexhandel – kommersiell sexuell exploatering av barn”, vilket skedde på Bokmässan i Göteborg. Boken var den första i sitt slag som gavs ut på svenska.


Det unika med boken var att den tog ett helhetsgrepp över barnsexhandelns tre områden:

  • Dokumenterade sexuella övergrepp (det som i lagen kallas för ”barnpornografi”).
  • Förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt.
  • Människohandel med barn för sexuella ändamål.

Utöver ovan nämnda områden ger boken en historisk bakgrund, beskriver juridiska ramverk såväl nationellt som internationellt samt tar upp kopplingar till organiserad brottslighet. Även information om brottsoffer och förövare tas upp och en stark betoning på efterfrågans centrala roll för handelns existens . Därutöver lyfts även hur barnsexhandeln vuxit till en global fråga.

Boken var på den tiden högaktuell på flera sätt, inte minst efter gripandena av fyra svenskar i Thailand och Kambodja misstänkta för övergrepp mot barn. Under samma år hade även ett tjugotal svenskar gripits i en skandinavisk polisoperation misstänkta för barnpornografibrott. Under 2011 översattes boken till engelska och fick i och med det internationell spridning.

Brottsligheten utvecklas och anpassar sig snabbt, men det är viktigt att både se tillbaka på vad vi har kunnat påverka till det bättre, och samtidigt inse hur mycket det finns kvar att göra. Vid lanseringen mynnades två års omfattande arbete ut i boken vars förord skrev av H.M. Drottningen.Bokens förord av H.M. Drottning Silvia

Att förgripa sig sexuellt på ett barn är att beröva en människa hennes barndom. Att utnyttja ett barns sårbarhet för sitt eget nöjes skull är bland de grövsta brott en människa kan begå. En trasig barndom leder ofta till ett trasigt vuxenliv.

Sexuellt utnyttjande av minderåriga är långt ifrån något nytt problem. Tvärtom har företeelsen sannolikt förekommit i alla tider. Under de senaste åren har emellertid brottligheten fått hela nya dimensioner, omfattning och drivkrafter. En kommersiell handel med barns kroppar har vuxit fram över nationsgränser och med stora vinstintressen, en handel med miljoner minderåriga offer där ofta organiserade kriminella grupper, liksom ljusskygga konsumenter, är aktörer. Samhällets mest utsatta hanteras cyniskt som varor i människohandel för sexuella ändamål (så kallad trafficking), barnpornografi och barnsexturism. Enbart i Sverige noterar polisen mellan 30 000 och 50 000 försök varje dygn att nå kommersiella övergreppsdokumentationer av barn.

Sexhandel med barn strider i alla avseenden mot ett flertal artiklar i FNs Barnkonvention och har definierats av en tidigare FN-rapportör som ett nutida slaveri. Ett problem som är osynligt och okänt kan fortgå mer eller mindre ostört. Först när det identifieras och synliggörs ges förutsättningar att reagera och att vidta åtgärder. Därför är det viktigt att alla som i sitt arbete kan möta offren – direkt eller indirekt – har kunskap och medvetenhet om barnsexhandel och de problem den förorsakar. Då kan man ställa de rätta frågorna och erbjuda rätt hjälp. Att våga se och vilja veta är en första förutsättning för att sexhandel med barn ska kunna upptäckas och bekämpas och att barnen ska få adekvat hjälp.

Mot denna bakgrund har den här boken skrivits av ECPAT. Det är en lärobok för i första hand studerande inom juridik, psykologi och statsvetenskap, liksom för blivande socionomer. I egenskap av ECPAT Sveriges beskyddare och i andra engagemang för utsatta barn runt om i världen har jag kunnat konstatera att det finns ett stort behov av ökad kunskap och handling i kampen för barns rätt till skydd mot kommersiell sexuell exploatering.

#BARNSEXHANDEL #MÄNNISKOHANDEL #MÄNNISKOHANDEL MED BARN #FAKTABOK #EXPLOATERING AV BARN #KUNSKAP #BARNPORNOGRAFI #RESANDE FÖRÖVARE #INTE20ÅRTILL #ECPAT20ÅR
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Sexuell exploatering av barn inom resor och turism Trafficking / människohandel

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.