Blogg

Lagen om lämplighetsprövning – bra men inte heltäckande skyddsfaktor

Du som är arbetsgivare eller anställd inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg är säkerligen bekant med att personen som ska anställas behöver lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister. En delrutin för att säkerställa att personen är lämplig för att arbeta i verksamheten. Vad många av er kanske inte är medvetna om är att ECPAT Sverige var en pådrivande organisation bakom att denna rutin och lag finns till – lagen om lämplighetsprövning som trädde i kraft i januari 2001.

1997 tillsatte Utbildningsdepartementet en ensamutredare, med uppdraget att analysera om arbetsgivare bör ges ökad möjlighet – eller skyldighet – att pröva lämpligheten hos personer som erbjuds anställning inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Ett av de viktigaste syftena med registerutdraget var att stärka barns skydd mot sexuella övergrepp och kränkningar.

Barnets rätt till skydd och säkerhet

Risker för sexuella övergrepp måste ses ur ett barnrättsperspektiv, och vara en självklar del av all planering och verksamhet i miljöer där barn vistas. Det kan som sagt låta som en självklarhet att begära utdrag ur brottsregister, men det är i dag inte ett krav för alla i verksamheter där barn vistas. Brister finns till exempel när det gäller vikarier, föräldrakooperativ och frivilligverksamhet. ECPAT är oroade över att kontrollen inte är tillräcklig och vi anser att rutinerna för registerkontroll bör ses över. I ett inslag från P4 Gävleborg kan du lyssna eller läsa mer om hur brister inom bland annat vikariepooler nyligen har visat sig i Gävle kommun.


I april 2008 utvidgades registerkontrollen bland annat till att gälla vissa personer som även erbjuds att utföra arbete eller praktik inom de berörda verksamheterna, men det finns fortfarande undantag som gör att det finns personer som inte omfattas av den obligatoriska registerkontrollen. Rutinerna har utökats med åren, men de flera brister som återstår behöver återigen ses över för att stärka barnets skydd.

Fortsätt stötta oss så att vi kan fortsätta påverka. SMsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges fortsatta arbete med 50 kronor/månaden. Tack!

#LAGSTIFTNING #LÄMPLIGHETSPRÖVNING #BARNSKYDD #BARNRÄTT #BARNRÄTTSPERSPEKTIV #ECPAT20ÅR #INTE20ÅRTILL #REGISTERKONTROLL
0
Kategorier:

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.