Blogg

En minnesvärd dag – som blev startskottet för ECPAT Sverige

Idag är en minnesvärd dag. Det är 20 år sedan den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn hölls i Stockholm. Kongressen arrangerades mellan 27-31 augusti 1996, med värdskap av den svenska regeringen, tillsammans med ECPAT, UNICEF och den internationella frivillig-organisationsgruppen för konventionen om barnets rättigheter.

Världskongressen var det första mötet i sitt slag. Regeringsrepresentanter från 122 länder samt företrädare för frivilligorganisationer och mellanstatliga organisationer deltog med den gemensamma ambitionen att inleda ett globalt samarbete i kampen mot en modern form av slaveri. De stater som deltog under Världskongressen i Stockholm undertecknade en gemensam deklaration och utfäste löftet om att upprätta nationella handlingsplaner för att motverka kommersiell sexuell exploatering av barn.

Definitionen av barnsexhandel

Med barnsexhandel, kommersiell sexuell exploatering, menas dokumenterade sexuella övergrepp, förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt eller människohandel med barn för sexuella ändamål. Definitionen av barnsexhandel, som antogs vid Världskongressen 1996 lyder:

"Kommersiell sexuell exploatering av barn är en grundläggande kränkning av barns rättigheter. Exploateringen omfattar sexuella övergrepp som begås av den vuxne och med en ersättning i pengar eller på annat sätt till barnet eller till andra personer. Barnet behandlas som ett sexobjekt och som ett kommersiellt objekt. Den kommersiella sexuella exploateringen av barn utgör en form av tvång och våld mot barn, och är att betrakta som tvångsarbete och som en nutida form av slaveri."
Året efter, när deklarationen och åtgärdsprogrammet översatts till svenska betonade dåvarande statsråd i Socialdepartementet, Maj-Inger Klingvall förhoppningen om att dokumentet skulle bli ett viktigt redskap i det fortsatta arbetet i kampen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.

"Vi kan konstatera att Världskongressen har fått ett unikt genomslag i det internationella arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Frågan har nu kommit upp på den världspolitiska dagordningen. Det gäller för oss alla att med samordnade insatser se till att en verklig förändring sker i livssituationen för alla de barn som idag utnyttjas och far illa. Vi får inte ge upp den kampen!"

ECPAT Sverige 20 år

Världskongressen var dessutom startskottet för ECPAT Sverige, som bildades den 6 september 1996. För att uppmärksamma vad vi har lyckats åstadkomma under de 20 år som vi verkat mot barnsexhandel kommer vi under hösten att presentera ett antal händelser som ECPAT Sverige har initierat, varit med och påverkat och vad vi med olika gemensamma krafter och samarbeten har bidragit till. Ett arbete vi är oerhört stolta över.

Fira vårt 20-åriga arbete och fortsätt stötta oss i kampen. Smsa MOT BARNSEXHANDEL till 72 980 för att stödja ECPAT Sveriges arbete med 50 kr/månaden. TACK!


#VÄRLDSKONGRESSEN #BARNSEXHANDEL #SEXUELL EXPLOATERING #NUTIDA SLAVERI
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.