Blogg

Trendspaning från ECPAT Hotlines årsrapport – om det dolda internet


I veckan släpptes ECPAT Hotlines årsrapport för 2015 om dokumenterade sexuella övergrepp på barn på nätet. Sedan starten 2005 har vår hotline tagit emot över 50 000 tips på misstänkt barnsexhandel och under 2015 var tipsen fler än någonsin tidigare.

På grund av teknikens utveckling hittar handeln med barn och övergreppsmaterial ständigt nya vägar. Utifrån 2015 års tips har vi identifierat de trender och utmaningar vi ser finns för att kunna motverka brottsligheten framöver. Det handlar bland annat om att bilder och filmer på sexuella övergrepp på barn laddas upp via molntjänster vilket gör det svåråtkomligt för rättsväsendet, men också om anonymiserings- och krypteringstjänster på det dolda nätet.

Övergreppsmaterial i molntjänster och på streamingsidor är en utmaning


Tipsen som skickas till ECPAT Hotline visar att mycket övergreppsmaterial sprids via molntjänster och streamingsidor. Tjänsterna i sig är ofta legala men missbrukas av enskilda individer vilket gör det svåra att komma åt, då det ofta krävs en anmälan från en användare för att brottet ska upptäckas.

60% av de svenska webbsidor som INHOPE tipsade ECPAT Hotline om rörde material som laddats upp i molntjänster och spridits via länk, till exempel i forum och via sociala medier. Det är också vanligt att övergreppsmaterial laddas upp på webbsidor för streaming av till exempel laglig vuxenpornografi, men även välkända videodelningssidor som inte specifikt riktat in sig på pornografi utnyttjas av förövarna.

På darknet kan förövaren vara osynlig

Anonymiserings- och krypteringstjänster används av förövare som vill undgå upptäckt och för att dölja webbsidors placering. Dessa tjänster gör det svårare att spåra förövare som laddar upp och sprider material, och förövare som laddar ned och tar del av materialet. En möjlighet till anonymisering är att dela materialet på Deep webb eller darknet. Deep web är sidor som inte indexeras av vanliga sökmotorer och som därför är osynliga för vanliga användare. Inom deep web finns i sin tur många tjänster som gör det möjligt att dölja serverplacering och IP-adress vilket försvårar spårningen av både materialet och förövarna. Sådana krypterade nätverk kallas ibland för darknet, och inkluderar tjänster som TOR och Freenet. ECPAT Hotline kunde under 2015 se att förövare i stor utsträkning använder sig av dessa tjänster, där de också kommunicerar friare med varandra och mer öppet byter mycket grovt övergreppsmaterial.

Dolda webbsidor visar olika innehåll beroende på vilken väg du tar

En annan trend är spridning av dokumenterade sexuella övergrepp via dolda webbsidor. Det innebär att sidan visar olika innehåll beroende på vem som besöker den. För att nå övergreppsmaterialet behövs en, eller flera, cookies från de sidor användaren måste ha besökt innan. Detta är svåra sidor att komma åt i de fall tipsaren bara lämnat information om själva målsidan. Eftersom ECPAT Hotline inte har samma cookies visar sidan istället exempelvis en vanlig pornografisk sida. Den brittiska hotlinen IWF har noterat denna typ av dolda webbsidor sedan 2011, och under 2015 har ECPAT kunnat se en tydlig ökning utifrån de tips vi fått in.

I ECPAT Hotlines årsrapport kan du läsa mer om de trender vi identifierat under 2015. Det handlar bland annat om nya vägar till lönsamhet, gråzoner och egenproducerat material.

>> LADDA NED ECPAT HOTLINES ÅRSRAPPORT HÄR. <<

>> ANMÄL MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL PÅ ECPATHOTLINE.SE <<


#ECPAT HOTLINE #HOTLINE #HOTLINERAPPORT #HOTLINERAPPORTEN #ÅRSRAPPORT #DARKNET #DEEP WEB #MOLNTJÄNSTER #STREAMING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Online ECPAT Hotline Hotlinerapporten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.