Blogg

ECPAT Hotline släpper rapport – om något helt annat än barn i pornografi


Idag släpper vi rapporten Dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet - En årsrapport från ECPAT Hotline 2015. Rapporten bygger på statistik från vår webbaserade anmälningssida, dit vem som helst anonymt kan tipsa om misstänkt barnsexhandel.

Under 2015 tog ECPAT Hotline emot fler tips än någonsin tidigare, 5 430 stycken, vilket är dubbelt så många jämfört med året innan. Under 2015 har många tips också kunnat spåras till Sverige och skickas vidare till svensk polis. Alla tips ECPATs hotlineanalytiker bedömt som illegala är bevisaterial på mycket grov brottslighet. Det handlar inte om barn i pornografi utan om dokumenterade sexuella övergrepp på barn.

ECPAT har drivit ECPAT Hotline sedan 2005 och fram till och med 2015 har vi mottagit totalt 53 385 tips. Under 2015 ökade antalet tips markant och totalt inkom 5 430 tips. De allra flesta gällde dokumenterade sexuella övergrepp på barn, det som i lagstiftningen kallas barnpornografi, men en tydlig ökning av antalet groomingtips syns också.

Många tips kan kopplas till Sverige

Sedan 2014 är ECPAT Hotline medlem i den internationella organisationen för hotlines, INHOPE. Organisationen samlar 51 hotlines från 45 länder som alla arbetar mot sexuella övergrepp på barn på nätet. Tack vare nätverket kan hotlines från olika länder samarbeta så att tipsen snabbt hamnar hos polis i rätt land.


Hela 79% av de tips ECPAT Hotline mottog under 2015 som kunnat spåras till Sverige, har kommit från INHOPE-samarbetet. Det har lett till att ECPAT Hotline har kunnat vidarebefordra fler relevanta tips på dokumenterade sexuella övergrepp på barn till den svenska polisen för utredning.

Tipsen visar grov brottslighet som inte har något med pornografi att göra

Tipsen på dokumenterade sexuella övergrepp på barn som ECPAT Hotline tar emot är bilder och filmer av olika allvarsgrad - från sexuell posering till våldtäkt, sadism och tortyr. Bilderna och filmerna innebär en grov kränkning av barnet, oavsett om det är bilder på barn i sexuell posering eller filmer där en förövare dokumenterat en våldtäkt.

De flesta webbsidor som innehöll dokumenterade sexuella övergrepp på barn som granskades av ECPAT Hotline, skildrade övergrepp på förpubertala flickor. I de fall då det fanns möjlighet att avgöra kön så skildrade bilderna och videoklippen flickor i 71% av fallen.

Materialet med övergrepp mot spädbarn visar i stor utsträckning våldtäkt, tortyr och sadism

Övergreppsmaterial där barn av båda könen utnyttjas sexuellt utgjorde cirka 11% av tipsen. I de fallen var också andelen spädbarn ovanligt hög och utgjorde cirka 15%. En genomgång av dessa visar att just bilder och filmer där spädbarn av båda könen förekommer, i hög utsträckning skildrade grova sexuella övergrepp inklusive våldtäkt, tortyr och sadism.

>> LÄS HELA ECPAT HOTLINES ÅRSRAPPORT HÄR. <<

>> ANMÄL MISSTÄNKT BARNSEXHANDEL PÅ ECPATHOTLINE.SE <<


#HOTLINE #ECPAT HOTLINE #HOTLINERAPPORTEN #HOTLINERAPPORT #RAPPORT #BARNPORNOGRAFI
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn ECPAT Hotline Hotlinerapporten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.