Blogg

Tillgången till övergreppsbilder och filmer på barn ökar på internet

Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten dock blivit ännu mer gränslös och internet har spelat en viktig roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt.


Arrangerad bild. Foto: Nick Näslund/Sveriges Radio

Som distributionskanal för övergreppsbilder och filmer har internet inneburit en revolution. Utvecklingen har gått från att förövare har kopierat VHS-band som skickats vidare med post, till att ladda upp bilder och filmer på fildelningssajter eller i molntjänster. Förövaren har gått från att vara en ensam individ till en del i ett stort globalt nätverk.

Övergreppsbilder på barn byter dagligen ägare

Dokumenterade sexuella övergrepp på barn kallas i lagtext för barnpornografi, men är egentligen filmer och bilder som visar sexuella övergrepp på barn. Det är bevismaterial och har ingenting med pornografi att göra. Tillgången till denna övergreppsdokumentation ökar exponentiellt på internet och nytt material byter dagligen ägare.

Bakom varje bild finns en oerhörd tragik. För offren är dokumentationen av övergreppen ständiga påminnelser om vad de tvingats gå igenom, och vetskapen om att övergreppen kan beskådas världen över innebär ytterligare ett trauma för offret. Varje gång materialet tillgängliggörs är det en ny kränkning av barnets rättigheter.

skyddet för barn som utsätts för övergrepp online måste stärkas

Under 2016 kommer ECPAT att fokusera på hur skyddet för barn som utsätts för sexuella övergrepp på nätet kan stärkas, bland annat genom barnpornografilagstiftningen. Rättsväsendetet och IT-telekomsektorn är viktiga samarbetspartners i detta arbete. Genom större socialt ansvar och samverkan med andra aktörer och myndigheter kan arbetet mot barnsexhandeln online göra framsteg.


STÖD KAMPEN MOT BARNSEXHANDEL. SMS:A ECPATSTART50 SÅ BIDRAR DU MED 50 KRONOR VARJE MÅNAD. TACK.

#BARNPORNOGRAFI #ONLINE #INTERNET #BARNPORNOGRAFIBROTTET #DOKUMENTERADE SEXUELLA ÖVERGREPP #ÖVERGREPPSMATERIAL
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.