Blogg

Handelsbanken arbetar för att förhindra betalningar för dokumenterade sexuella övergrepp på barn


Svenska Handelsbanken gick under 2015 in som partnerföretag till ECPAT, under året har vi tillsammans arbetat mot barnsexhandel med utgångspunkt i deras kärnverksamhet. Ett exempel på sådant arbete är Handelsbankens arbete för att förhindra och försvåra betalningar för dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Katarina Berner Frösdal är ansvarig för hållbarhetsfrågor i koncernledningen på Handelsbanken. Hon ansvarar också för samarbetet med ECPAT och vi har passat på att ställa några frågor till henne om samarbetet.


Redan 2009 gick Handelsbanken med i Finanskoalitionen mot barnsexhandel och sedan dess har ni valt att fördjupa samarbetet med ECPAT ytterligare. Varför?

Vi har fördjupat vårt samarbete med ECPAT för att vi ser att vi, i vår dagliga verksamhet, kan göra skillnad. Eftersom vi hanterar betalningar och korttransaktioner riskerar vi att ofrivilligt bli inblandade i transaktioner som rör barnsexhandel. Men genom att sprida information och öka kompetensen om hur våra produkter och tjänster kan missbrukas av förövare inom det här området, kan vi bidra till att försvåra och förhindra barnsexhandel.

Vad arbetar ni med just nu inom ramen för det här samarbetet?

I Handelsbanken finns en arbetsgrupp med representanter från flera olika områden som till exempel betalningar, kort, juridik och information. Vi arbetar med att se över hur vi ytterligare kan försvåra och förhindra att våra produkter och tjänster används på ett oönskat sätt. Just nu handlar det dels om att informera och utbilda våra medarbetare i banken, men även att det tydligt ska framgå i anslutning till våra betaltjänster, att vi tar ställning mot barnsexhandel.

Ni har nyligen tagit fram en kort presentationsfilm. Kan du berätta lite om den?

Vi arbetar med flera informationsinsatser i syfte att informera och utbilda våra medarbetare i banken om ECPAT och vad vi från bankens sida vill åstadkomma med samarbetet. Handelsbanken har över 400 kontor spridda över hela landet och för att underlätta informationen till alla våra medarbetare, har vi till exempel tagit fram en film där ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson berättar om verksamheten.
#HANDELSBANKEN #SHB #PARTNERFÖRETAG #PARTNER #KATARINA BERNER FRÖSDAL #CSR
0
Kategorier: Företagssamarbeten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.