Blogg

Jo, en åklagares trovärdighet påverkas om hen våldtar på fritiden


Nu inleder åklagarmyndigheten en granskning av utredningen kring fallet ”Hudikmappen”, där nakenbilder på 30 flickor lades ut på nätet. Fallet var aktuellt 2012 och de flesta anmälningarna ledde aldrig till åtal, utan lades ned av den ansvarige åklagaren. Efter en granskning av Ekot har det visat sig att den ansvarige åklagaren för ”Hudikmappen” var samma åklagare som förra året dömdes för ett antal sexualbrott mot barn. Enligt Ekot finns en rad oklarheter i hur åklagaren handlagt fallet och därför kommer åklagarmyndigheten nu att granska ärendet.

Åklagaren som dömdes för bland annat våldtäkt mot barn, hade begått brott under sex år och samtidigt haft flera känsliga ärenden på åklagarkammaren rapporterar Ekot. Han har bland annat varit åklagare i rättegångar som rör våldtäkt mot barn samtidigt som han kort tid efter själv begått samma brott.

I Ekots artikel menar Gävles chefsåklagare Patrik Säflund att den dömda mannen fortfarande var en bra åklagare och att en måste skilja på det mannen gjorde i sitt privatliv och det han gjorde i tjänsten. Säflund säger:

- Förutom dataintrånget så är det inte brott han gjort i tjänst, utan det är brott han gjort på fritiden.

Detta är ett mycket anmärkningsvärt uttalande från en chefsåklagare. Sexualbrott mot barn är inte mindre allvarliga för att de begås på fritiden och en åklagares objektivitet är avgörande i yrkesrollen. Liksom Ingrid Helmius, doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet säger i Ekots artikel, menar vi att objektiviteten kan ifrågasättas när åklagaren själv begått samma typ av brott.

Ur ett brottsofferperspektiv är det dessutom extremt viktigt att de utsatta barnen kan känna förtroende för rättsväsendet. Att en åklagare själv begår samma typ av brott som han sedan har i uppdrag att utreda, inger inte förtroende. Barnets rättssäkerhet måste sättas i första rummet och ett antagande om att en kollega hade förmågan att skilja på sin roll som åklagare och sitt liv på fritiden fritid är inte tillräckligt för att garantera rättssäkerheten i ett sådant här fall.

Mer än bara "olyckligt"

ECPAT välkomnar därför åklagarmyndighetens beslut om att inleda en granskning av ärendet. Det är mer än ”olyckligt” och det finns skäl för utredning. Om Patrik Säflund inte ser det så är han välkommen till ECPAT på utbildning. Det finns också skäl för Ekot att börja kalla våldtäkter mot 14-åriga flickor för just våldtäkt mot barn och inget annat.

-----------

Hör intervju med Emelie Roséns som gjort Ekots granskning här. Följ #Hudikmappen på Twitter.

VILL DU STÖDJA VÅR KAMP MOT BARNSEXHANDEL?

SMS:A ECPATSTART50 TILL 72 980 FÖR ATT BIDRA MED 50KR/MÅN VIA SMS. TUSEN TACK.

#ÅKLAGARE #VÅLDTÄKT MOT BARN #ÅKLAGARMYNDIGHETEN #UTREDNING #HUDIKMAPPEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Våldtäkt mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.