Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Clas Ohlson tar ställning mot barnsexhandel

Clas Ohlson och ECPAT inledser samarbete

ECPAT har precis inlett ett nytt samarbete med Clas Ohlson. Vi ser verkligen fram emot att inleda arbetet på plats som kommer innebära att Clas Ohlson gör ett viktigt förändringsarbete i kampen mot barnsexhandeln.

Tillsammans kommer vi att genomlysa Clas Ohlsons verksamhet och deras rutiner för att identifiera var Clas Ohlson kan ta tydligare ställning mot barnsexhandeln. Vi kommer också att förtydliga och revidera policys, riktlinjer och rutiner när det kommer till resande, IT och affärsetik.

I stora företag är dessa områden extra viktiga. Vi vet till exempel att många övergrepp på barn begås av resande förövare, vilket gör det extra viktigt att ett företag med många affärsresenärer tar avstånd från, och har en policy för hur en sådan situation hanteras om den skulle uppstå. Samma sak gäller IT, datorer och teknik är produkter som kan missbrukas i syfte att exploatera barn sexuellt, något företag måste känna till och tar ansvar för.

Clas Ohlson blir den första aktören inom detaljhandeln att arbeta tillsammans med oss, något vi är mycket glada för. Nu sätter vi igång!

#CLAS OHLSON #FÖRETAG #FÖRETAGSSAMARBETE #SAMARBETSFÖRETAG
0
Kategorier: Företagssamarbeten

ECPAT International fyller 25 år!

Idag är det den 5 maj och 25 år sedan ECPAT grundades i Chang Mai i norra Thailand, där 25-årsdagen idag högtidlighålls. Under 25 år har ECPAT påverkat situationen och i många frågor gjort stor skillnad. Brottsligheten har dock samtidigt utvecklats och funnit nya vägar, och så länge handeln med barn finns kommer ECPAT att fortsätta kämpa.

En rad uppmärksammade övergrepp och det faktum att en började se en oroväckande trend ledde till att barnrättskämpar samlades i Chang Mai 1990 för att diskutera kampen mot barnsexhandeln. Med tiden växte också insikten om att barnsexhandeln inte har något geografiskt hem, utan att den sker överallt. Lokala organisationer bildades i flera länder, och idag är ECPAT International ett globalt nätverk av över 80 organisationer i ett 70-tal länder.

Rosario Bayaluts grav

Flickan Rosarios avled av de allvarliga övergrepp hon utsatts för. Här är hennes grav på Filippinerna. Foto: Jonas Gratzer.

Under de 25 år som gått sedan ECPAT startades har kunskapen och insikten om omfattningen av den sexuella exploateringen av barn ökat. I takt med att den digitala utvecklingen har underlättat mångas liv, har den samtidigt missbrukats av förövare. Enskilda förövare kan idag ha samlingar på miljontals filmer och foton som skildrar våldtäkter och tortyr av barn. Bakom varje sådan dokumentation finns horribla övergrepp. Människohandel räknas till de mest lönsamma kriminella aktiviteterna, och förövare i Sverige förgriper sig på barn både genom att resa till en plats där risken att åka fast är låg, och genom att regissera övergreppen via webbkamera och chatt från sina hem.

ECPAT Sverige har gjort skillnad

ECPAT Sverige bildades 1996, och har hela tiden konsekvent lyft frågan om barnsexhandel och ökat kunskapen i Sverige om hur den fungerar. Vi har nått många viktiga resultat, som innehavsförbudet för sk barnpornografi, det frivilliga blockeringssamarbetet mellan polis och internetleverantörer, ECPAT Hotline, Uppförandekoden för resebolag och Finanskoalitionen mot barnsexhandel. Gemensamt för många av dessa resultat är att de bygger på samarbete – mellan civila sektorn, näringsliv, myndigheter. För att nå förändringar som fungerar krävs engagemang och kunskap inom alla delar av samhället och det kommer vi att fortsätta arbeta för så länge handeln med barn fortsätter.

#ECPAT INTERNATIONAL #25 ÅR #CHANG MAI #ROSARIO BALUYOT
0
Kategorier: Företagssamarbeten Om ECPAT

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.