Blogg

EN BLOGG OM SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

av ECPAT Sverige

Arkiv

Våldtagen på nätet - ett reportage om grooming av Uppdrag Granskning

Igår sände Uppdrag Granskning Våldtagen på nätet, ett reportage om de grova övergrepp många barn blir utsatta för på nätet idag. Vuxna kontaktar barn och manipulerar och hotar dem till att klä av sig framför webbkamera, i vissa fall går det så långt som att förövaren tvingar barnen till sexuella handlingar. Groomingbrotten är grova, gärningsmännen många, och offren ännu fler.

I Uppdrag Gransknings reportage får vi följa jakten på ”Jesper”. En person som stulit Linus Malmborgs identitet på nätet och under flera års tid kontaktat barn i sexuella syften. Flera flickor anmälde mannen för flera år sedan men utredningarna lades ner, och det är först när den sjunde anmälan görs som utredningen tar fart.

Den 23-årige förövaren har på fyllt ett USB-minne med 135 mappar, varje mapp är döpt efter en flicka och i varje mapp fanns bilder på flickorna. En gärningsman och 135 utsatta flickor, flickor från norra Sverige till södra. Reportaget visar hur lätt det är att bli utsatt som ung flicka på nätet idag, men också hur oerhört manipulativ förövaren kan vara och hur viktigt det är att vuxna tar ansvar och pratar med barnen om vad som händer dem på nätet. Se på Uppdrag Gransknings reportage här.

Barnen känner skam

Våldtagen på nätet - Uppdrag Granskning om groomingVåldtagen på nätet - Uppdrag Granskning om groomingVåldtagen på nätet - Uppdrag Granskning om grooming

De flesta barn som blivit utsatta känner stor skuld, skam och rädsla och de berättar ofta inte för sina föräldrar om vad de blivit utsatta för. När ett barn väl berättar är det oerhört viktigt att vi vuxna lyssnar och ser till att inte skuldbelägga barnen. De har blivit utsatta för brott av en vuxen och det är aldrig deras fel.

Övergrepp via nätet är verkliga

Om en förövare förmår ett barn att via nätet till exempel klä av sig, skicka bilder eller utföra sexuella handlingar på sig själva så är det ett sexuellt övergrepp. För det utsatta barnet är övergreppet precis lika verkligt som om förövaren hade befunnit sig i rummet, för dem är det inte ett ”virtuellt” övergrepp utan ett riktigt. Övergreppen åsamkar barnen lika mycket skador och hoten är lika verkliga.

Det förebyggande arbetet måste stärkas

Det finns en överhängande risk att övergrepp som begås via nätet också sprids vidare, vart som helst i världen. För att ta detta på största allvar och göra det vi kan för att förebygga att brotten begås bör alla som arbetar med eller för barn utbildas i dessa frågor. På så sätt kan arbetet mot barnsexhandel bli mer effektivt i skolor, domstolar, hos polis och hos andra som kommer i kontakt med utsatta barn, och då kan vi återfinna det barnperspektiv vi ser hos polis och åklagare i reportaget hos många fler.

Tipsa ECPAT Hotline eller polis

Om du eller någon du känner blivit utsatta för brott så ska du alltid anmäla till polisen. Vill du tipsa anonymt om sexualbrott mot barn så kan du göra det till ecpathotline.se. Det är oerhört viktigt att berätta om det man ser, även om det bara är en misstanke. Din misstanke kan vara pusselbiten som hjälper till att lösa ett brott.

#ECPAT #GROOMING #SEXUALBROTT MOT BARN #UPPDRAG GRANSKNING #VÅLDTÄKT
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Grooming Online

Polisens resurser räcker inte till - groomingfall läggs på hög

ECPAT gästar Brottscentralen 23 minuter in i programmet

Antalet grooming-anmälningar till polisen har fördubblats bara det senaste året och mångdubblats jämfört med 2010 och 2011. I takt med att anmälningarna blir fler blir också trycket på polisen större. Idag lider polisen av stor resursbrist och fallen läggs på hög, med anledning av detta gästade ECPAT igår Brottscentralen på Aftonbladet TV.

Anmälningar Grooming

Vi har flera gånger tidigare skrivit om stora grooming-härvor där en förövare via nätet begått sexuella övergrepp på många barn. Ökningen vi ser i BRÅ:s siffror ovan kan bero på ökad brottslighet, men viktiga faktorer är att anmälningsbenägenheten ökar i takt med att kunskapen om brottsligheten också ökar hos allmänheten. Samtidigt får vi inte glömma att de flesta sexualbrott aldrig anmäls, barn som utnyttjats skuldbelägger ofta sig själva vilket leder till ett stort mörkertal.

Fall läggs på hög när polisen saknar resurser

Att utreda dessa fall är mycket resurskrävande, ett litet fall kan snabbt växa till tiotals inblandade barn och flera förövare. Polisen genomförde vid årskiftet en stor omorganisering och just nu väntar de på inrättandet av ett nationellt IT-brottscentrum där dessa brott ska kunna hanteras, förhoppningen är att de framöver ska bli fler poliser som hanterar dessa brott. Till det sker kommer fall att läggas på hög och det förebyggande arbetet och identifierandet av barn kommer att bli lidande.

ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson i Brottscentralen

Vilka åtgärder behövs?

 • Inrättande av ett Nationellt IT-brottscentrum

  Detta måste ske nu. Inrikesminister Anders Yngeman (S) antyder att det snart kommer att vara verksamt, men när? En fördubbling eller mer av polisens centrala resurser skulle innebära mycket för hantering av de inkommande ärendena, det brottsförebyggande arbetet och det oerhört viktiga identifieringsarbetet.

 • Se över lagstiftningen

  Utgångspunkten bör alltid vara vad barnet har utsatts för, inte vilken teknik förövaren använt sig av. Ett annat exempel är poseringsbrotten, om et barn till exempel förmås utföra penetrering så bör det ses som ett sexuellt övergrepp, inte posering, även om det inte krävdes hot eller tvång.Straffskalan måste också ses över, det är oacceptabelt att det fortfarande finns böter i straffskalan för sexuella övergrepp på barn.

 • Utbildning och kunskap

  Vi kan inte trycka nog på vikten av utbildning och kunskap om barnsexhandel hos de som arbetar med eller för barn. För de barn som saknar vuxna att anförtro sig åt hemma blir till exempel en insatt lärare viktig i processen att inse att man faktiskt utsatts för ett brott, och att det ska anmälas.

Ser vi till så att detta händer ökar våra chanser att bekämpa barnsexhandeln avsevärt.

#BARNSEXHANDEL #BROTTSCENTRALEN #ECPAT #GROOMING #POLISEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Grooming

FN:s barnrättskommité: höj kunskapen om barnsexhandel i Sverige

För en dryg vecka sedan kom FNs barnrättskommitté med sina rekommendationer till Sverige kring tillämpning av barnkonventionen och de två tilläggsprotokoll som Sverige ratificerat, det finns också ett tredje protokoll som Sverige ännu inte signerat.

Vi vill genom en liten miniserie här på bloggen berätta mer om kritiken som framkommit, framstegen som gjorts, konsekvenserna vi ser och vilka åtgärder vi menar är de mest prioriterade för att inga barn ska behöva utsättas för barnsexhandel i Sverige eller av svenskar.

Senast Sverige fick rekommendationer från barnrättskommittén var i samband med granskningen av hur Sverige lever upp till det andra tilläggsprotokollet som fokuserar på den brottslighet som ECPAT bekämpar, nämligen barnsexhandel. Årets granskning innefattar Sveriges arbete med alla artiklar i hela barnkonventionen, och barnsexhandel i sig är inte i fokus. Barnrättskommitén är dock noga med att poängtera att den kritik och de rekommendationer Sverige fick 2011 fortfarande är högst aktuella.

Vad har Sverige gjort sedan sist?

Sedan den förra granskningen har Sverige bland annat slopat kravet på dubbelstraffbarhet för brotten köp av sexuell handling av barn och för utnyttjande av barn för sexuell posering. Det innebär att man kan åtalas och dömas för de brotten i Sverige även om man begått brottet i ett land där handlingen är laglig. Vi har också höjt minimistraffet för grovt sexuellt övergrepp på barn. Det är bra och viktiga steg som Sverige tagit men det kvarstår fortfarande mycket att göra.

Utbilda de som arbetar med eller för barn

Vi menar, precis som barnrättskommitén, att alla som arbetar med eller för barn måste utbildas om barnsexhandel. Detta är ett återkommande orosmoln för kommittén och nu har rekommenderar de Sverige än en gång att snabbt åtgärda bristen på grundläggande och återkommande utbildning.

Rättsväsendets kunskapsnivå måste höjas

Bristen på utbildning om barnsexhandel återspeglar sig i hela samhället och inte minst i rättskedjan. För att tackla brottslighetens alla vinklar behövs kunskap kring hela brottskedjan, från rekrytering av barn till exploateringen av dem. ECPAT har sedan många år arbetat för att det ska införas grundläggande och återkommande utbildning om barnsexhandel på alla utbildningar där man i framtiden kan komma i kontakt med brottsligheten. Vi ser tyvärr allt för ofta hur barnperspektivet glöms bort och hur kunskap om brotten, förövarnas beteende och agerande saknas. Denna kunskap är helt avgörande för att kunna fatta rätt beslut som skyddar barn mot sexuell exploatering och förebygga riskerna för ny exploatering.

Till nästa granskning måste Sverige kunna visa på konkreta resultat där barnens rättigheter alltid kommer i första hand. Den här veckan träffar vi barnminister Åsa Regnér för att bland annat diskutera olika vägar för framgång, för nu är det dags för Sverige att ta ytterligare steg framåt.

#BARNRÄTTSKOMMITÉ #BARNSEXHANDEL #FN #KRITIK #UTBILDNING #GRANSKNING #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik

Vem tar ansvar för de försvunna barnen?

ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson i Nyhetsmorgon om barn i människohandel

Imorse gästade ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson Nyhetsmorgon med anledning av de två pojkar som i början av veckan försvann i samband med ett besök på Migrationsverket i Malmö. De är inte de enda barnen som försvinner i migrationsprocessen i Sverige idag, de senaste fem åren har 1 465 ensamkommande barn försvunnit, ingen vet var. Det vi vet är att de löper stor risk att utnyttjas i människohandel och sexuell exploatering.

Att barn försvinner i migrationsprocessen är tyvärr varken nytt eller okänt, däremot helt oacceptabelt. 2010 lyfte vi frågan i en debattartikel i DN, där vi belyste att 494 av de 660 barn som registrerades som ”försvunna” i Migrationsverkets system mellan januari och juni, fortfarande var försvunna i juli samma år. 2013 gjorde Kaliber i P1 ett reportage där de berättade att över tusen barn försvunnit spårlöst i Sverige under de senaste fem åren.

1 465 ensamkommande barn spårlöst borta

Enligt siffror Migrationsverket tagit fram till Aftonbladet har 1 465 ensamkommande flyktingbarn försvunnit i Sverige de senaste fem åren, 374 barn under 2014, ingen vet var de finns och ingen tar ansvar.

Sverige granskades senast i januari i år av FN:s barnrättskommitté som återigen riktade skarp kritik mot Sveriges regering:

"Ensamkommande och asylsökande barn är särskilt utsatta för risk att utnyttjas i sexuell exploatering, och många barn försvinner varje år. De flesta av dessa fall utreds inte tillräckligt. Utred alla fall där ensamkommande barn försvinner och vidta alla nödvändiga åtgärder för att stärka deras skydd”.

Resurser måste tillsättas om vi ska förstå hur stort problemet är

Vi behöver långsiktiga strategier för att motverka denna ytterst allvarliga brottslighet. Vi måste säkerställa att myndigheter samarbetar och tar ansvar med barnets bästa i fokus. Vi behöver dessutom bättre, regelbunden och mer samordnad statistik rörande misstänkt människohandel med barn, för att vi ska förstå hur stort problemet egentligen är och för att rätt resurser ska tillsättas.

Sveriges regering måste lyssna på FN:s kritik nu. Det är helt oacceptabelt att inga resurser sätts in för att utreda dessa fall. Hade det sett likadant ut om det varit 400 svenska barn som försvann 2014? Troligtvis inte.

Anmäl till ECPAT Hotline

Misstänker du att ett barn fallit offer för människohandel eller annan form av barnsexhandel? Anmäl alltid till ECPAT Hotline, ditt tips kan vara den pusselbit polisen behöver för att kunna stoppa en pågående övergreppssituation. Du kan alltid vara helt anonym.

#FN #FÖRSVUNNA BARN #MALMÖ #MÄNNISKOHANDEL MED BARN #NYHETSMORGON #FLYKTINGBARN #MIGRATIONSPROCESSEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

ECPAT och Telenor lanserar rapportknapp - anmäl barnsexhandel direkt i mobilen

Idag är det Safer Internet Day, ett initiativ för ett tryggare och säkrare internet, framför allt för barn och unga. I samband med detta lanserar ECPAT tillsammans med Telenor ett nytt sätt att rapportera misstänkt barnsexhandel direkt i mobilen - med Telenor Safe Report.

Telenor Safe Report finns förinstallerat som ett bokmärke i iPhone och ambitionen är också att Android-telefoner under våren ska ha samma bokmärke. Tanken med bokmärket är att den som hamnar på en sida med misstänkt barnsexhandel, exempelvis övergreppsbilder på barn (s.k. barnpornografi), enkelt och anonymt ska kunna rapportera sidan till ECPAT Hotline som sedan kan gå vidare till polisen med anmälan.

Hur funkar det?

Telenor Safe Report - anmäl misstänkt barnsexhandel till ECPAT Hotline

 1. Om du hamnar på en sida med misstänkt övergreppsmaterial på barn så går du till ikonen för bokmärken i den nedre menyn i din webbläsare.
 2. Alla dina bokmärken dyker upp, leta rätt på "Telenor Safe Report" och klicka.
 3. Det dyker nu upp en rapport-ruta från ECPAT, klicka på "Rapportera misstänkt sida".
 4. Därefter får du ett val där du direkt kan rapportera, eller som bilden visar i det här fallet: välja att lämna namn och information om webbplatsen eller vad du sett. Detta kan vara värdefullt för polisen i deras fortsatta arbete. Om du väljer att inte lämna dina uppgifter är du helt anonym.

Den nya rapportknappen i Telenors telefoner gör att ännu fler får upp ögonen för den brutala brottslighet som barnsexhandel är. Förhoppningen är att det kommer leda till fler tips till ECPAT Hotline som kan utredas av polis och stoppa pågående övergreppssituationer. Telenor har varit ECPATs huvudsponsor sedan 2013 och arbetat aktivt i kampen mot barnsexhandel. Engagemang likt Telenors är extra viktigt då de arbetar förebyggande i den bransch de själva är verksamma i.

För mer detaljer om Telenor Safe Report, klicka här.

#BARNSEXHANDEL #CSR #ECPAT #HOTLINE #SAFER INTERNET DAY #TELENOR #TELENOR SAFE REPORT
0
Kategorier: Företagssamarbeten

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.