Blogg

I lagstiftningens gråzon exploateras barn sexuellt


I bilder och filmer exploateras barn sexuellt på nätet. Det finns mängder av material som hamnar i gråzonen, som inte är brottsligt i dagens lagstiftning trots att barnet tydligt objektifieras och sexualiseras. Detta vill vi tillsammans med över trettio andra barnrättsorganisationer uppmärksamma idag på Europarådets dag mot sexuell exploatering av barn på internet.

I Sverige är det förbjudet enligt barnpornografilagstiftningen att skildra sexuella övergrepp på barn. Det är det i många andra länder också, men sexuell exploatering av barn är inte enbart de bilder och filmer som skildrar faktiska övergrepp.

Barn objektifieras och sexualiseras på nätet på många sätt som rör sig i gråzonen till det olagliga. Mycket av de här bilderna och filmerna finns i sammanhang där olagligt övergreppsmaterial, i lagen kallat barnpornografi, också finns. Det kan till exempel handla om sexualiserade poseringsbilder på barn, högupplösta bilder på barn från nudistsammanhang eller bilder som i sin rätta kontext inte sexualiserar barnet men som gör det när det placeras bland annat pornografiskt material. Det kan också handla om enskilda bilder på ett barn som är tagna tidigt i en bildserie, där barnet i senare foton utsätts för sexuella övergrepp. Detta material kvalificerar sig inte alltid som dokumenterade sexuella övergrepp på barn, barnpornografibrott, men exploaterar barnet sexuellt och kränker barnets rättigheter och integritet.


Barnets pubertetsutveckling ska inte avgöra

En annan typ av material som hamnar i gråzonen är bilder och filmer där barnets pubertetsutveckling påbörjats. Enligt FN:s barnkonvention är alla personer under 18 år barn, men i barnpornografilagstiftningen definieras barn som en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år. Detta är djupt problematiskt på flera sätt:

  • Att utgå från barnets pubertetsutveckling är oacceptabelt. I praktiken sker pubertetsutvecklingen, speciellt för flickor, ofta långt innan 15 års ålder. Detta gör att filmer och bilder på barn som påbörjat sin pubertetsutveckling hamnar i gråzonen då det är svårt att bevisa att det är ett barn på bilden. Att bilden visar ett barn är en förutsättning för att bilden ska anses olaglig.
  • Barnpornografibrottet är inte ett sexualbrott i Sverige idag, utan ett brott mot allmän ordning, vilket innebär att det är staten som utsätts för brottet. Detta innebär att barnet i laglig mening inte är brottsoffret, vilket gör att skyddet för barnet brister även om åldern kan fastställas.

Inget barn i gråzonen

Idag klargör vi och trettio andra barnrättsorganisationer i en kommuniké, att vi vill utrota gråzonerna på internet. Det rättsliga skyddet ska gälla varje barn och vi måste tillsammans agera mot barnsexhandeln på nätet. Inget barn ska exploateras sexuellt, vi kan inte längre acceptera gråzoner på internet.


Vill du stödja ECPATs fortsatta kamp för en värld fri från barnsexhandel? SMS:a ECPATSTART50 till 72 980 för att stötta med 50 kronor varje måndad. Tack.

>> Läs pressmeddelandet här. <<

#SEXUELL EXPLOATERING #EUROPARÅDET #GREY AREAS #GRÅZONER #BARNPORNOGRAFI #BARNPORNOGRAFIBROTT #LAGSTIFTNING #PUBERTETSUTVECKLING
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Lagstiftning

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.