Blogg

Regisserade våldtäkter: en verklighet för tiotusentals barn

Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten dock blivit ännu mer gränsöverskridande och internet har spelat en stor roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. Idag begås övergreppen till stor del online och förövare över hela världen kan beställa och regissera övergrepp på barn i andra länder.

Allt fler är idag uppkopplade. Datorer, smartphones och surfplattor har inbyggda kameror vilket innebär att det alltid finns möjlighet till videosamtal. Kontakten med barn tas med andra ord inte endast i syfte att bestämma fysiska möten för att begå övergrepp, utan också för att begå övergrepp online. Vi har tidigare uppmärksammat två fall där svenska förövare via Skype regisserat övergrepp via Skype på barn på Filippinerna.

Barnrättsaktivisten Cecilia Flores-Oebanda från Filippinerna besökte i veckan Sverige och hon vittnar om att familjer och barn i social utsatthet på Filippinerna riskerar att rekryteras av någon i sin omgivning, som sedan fungerar som mellanhand till förövaren. Hon berättar att övergreppen ofta ses som snabba pengar och att det inte ses som ”riktiga” övergrepp då förövaren inte befinner sig i samma rum. I själva verket är det kanske tvärtom: ett ännu större trauma för barnet när deras trygghetspersoner utsätter hen för ett sådant övergrepp.

Mörkertalet för dessa brott antas vara mycket stort. Många är rädda att polisanmäla och polisen i Sverige kan bara utreda dessa brott om de tipsats eller om bilder eller filmer hittas i gärningspersonens dator i samband med att den beslagtagits i en annan utredning.

Björn Sellström är kriminalkommissarie och arbetar med att utreda övergreppsmaterial på barn på nätet. Till Helsingborgs Dagblad säger han:

De övergreppsfilmer jag sett från Filippinerna är vidriga. Jag tror att de blir värre av att gärningsmännen inte har en relation till offren. Döden är inte långt borta för de här barnen.

Dessa regisserade övergrepp via webbkamera är inte längre en trend vi ser växa fram, utan en etablerad verksamhet, enligt Europols rapport från 2015. I en rapport från holländska Terre des Hommes uppskattas att tiotusentals barn bara i Filippinerna är offer för vad de kallar webcam child sex tourism: där en förövare från en plats via webbkamera möjliggör eller regisserar sexuella övergrepp på ett barn på annan plats. Internet är ingen låtsasvärld, utan det handlar om riktiga övergrepp på riktiga barn. Vi håller med Björn Sellström och Cecilia Flores-Oebanda när de poängterar att lagstiftningen måste uppdateras så att den jämställer regisserade våldtäkter med våldtäkter där förövaren är i samma rum. Som Flores-Oebanda sa: En våldtäkt är en våldtäkt, ett brott är ett brott och utnyttjande är utnyttjande, oavsett var det sker.

#REGISSERADE VÅLDTÄKTER #REGISSERAD VÅLDTÄKT #VIRTUELL VÅLDTÄKT #BJÖRN SELLSTRÖM #FILIPPINERNA
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Regisserade övergrepp

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.