Blogg

Dansk man försökte köpa spädbarn - ECPAT kräver krafttag mot barnsexhandeln

I veckan ställdes en dansk man inför rätta för att tillsammans med en svensk medborgare ha försökt köpa ett spädbarn i sexuella syften. Båda männen har ingått i ett nätverk där kravet för medlemskap har varit att månadsvis dela med sig av minst en nyproducerad film där ett sexuellt övergrepp på ett barn begås. Det låter absurt och obegripligt och kanske som ett exceptionellt fall, det är det inte.

Det är ett fall som innehåller många av de aspekter som är typiska för kommersiell sexuell exploatering av barn, och visar därmed tydligt hur barnsexhandeln ser ut idag. Det rör sig om ett gränsöverskridande fall, där förövare och offer finns i flera länder. Det visar på hur grova övergreppen är och hur bilderna som produceras inte är pornografi utan bevismaterial på dessa övergrepp.

Övergreppsmaterialet som sprids blir allt grövre


Barnsexhandel är en brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. I takt med teknikens utveckling har brottsligheten också utvecklats och blivit än mer gränslös och internet har spelat en viktig roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. Förövare kan idag enkelt få kontakt med både barn, människohandlare och andra förövare via nätet. På forum diskuterar och normaliserar förövare sexuella övergrepp på barn och delar övergreppsmaterial med varandra.

Att det övergreppsmaterial som sprids på internet blir grövre är inte längre någon nyhet. I lagstiftningen kallas det här materialet för barnpornografi och i Netcleans senaste rapport har 368 poliser från 28 länder fått frågor om barnpornografibrottet. 43% av poliserna säger att våldet mot barnen i bilderna och filmerna har blivit grövre de senaste tre åren. Endast 1% säger att materialet har blivit mindre våldsamt. Undersökningen visar dessutom att offren blir allt yngre, vilket det danska fallet är ett exempel på.

Cecilia Wallin-Carlsson arbetar i gruppen Sexuella övergrepp mot barn på polisens Nationella operativa avdelning. I Netcleans rapport säger hon:

”I utredningarna ser vi fortfarande kopior av samma, kända material, men det är också allt mer nyproducerat och grövre material, ofta med allt yngre barn. Det skulle kunna vara så att de här personerna inte längre triggas av det kända materialet, utan de vill ha nytt material med andra eller nya former av övergrepp.”

En gränslös och grov brottslighet

Genom gripandet av den danske mannen avslöjades det nätverk han ingått i, totalt åtalas nu 23 personer i Danmark, Sverige, Nederländerna, Australien och USA för sexualbrott mot barn och för spridning av övergreppsmaterial på barn över nätet. Den danske mannen misstänks också för försök till människohandel. Han ska ha försökt köpa ett spädbarn i Rumänien med avsikten att ta med sig barnet till Sverige för att tillsammans med en annan man begå övergrepp på barnet.

Fallet visar också tydligt hur olika former av kommersiell sexuell exploatering av barn hänger samman. Barn som utnyttjas i människohandel transporteras till en plats för att det där finns en efterfrågan att utnyttja barn sexuellt. Nätet är en plattform för förövare och människohandlare att finna varandra och ett barn kan föras från en plats till en annan i syfte att utsättas för övergrepp, som sedan dokumenteras och sprids vidare över hela världen.

Kanske kan detta fall och en rubrik som denna fungera som en påminnelse om att det bakom varje bild finns ett övergrepp och ett barn som utsatts för det övergreppet. För offren är dokumentationen av övergreppen ständiga påminnelser om vad de utsatts för. Vetskapen om att övergreppen kan finnas tillgängligt på internet innebär ytterligare ett trauma för barnet. Varje gång de tillgängliggörs är det en ny kränkning av barnets rättigheter.

Lagstiftningen hänger inte med


64% av poliserna i rapporten anser att lagstiftningen inte är anpassad till brottsligheten och det övergrepp som barnpornografibrottet faktiskt innebär, och ECPAT håller med. Idag är barnpornografibrottet ett brott mot allmän ordning, ett brott mot staten. Ofta används den lägre delen i straffskalan, böter, som påföljd vilket vi menar inte motsvarar brottets allvar. I vår kampanj #sopigstraffskala från 2014 påpekade vi detta, med FN:s barnrättskommittés rekommendation som grund och fick ett stort stöd från allmänheten om att förändring måste till.

Det är dags att ta krafttag mot barnpornografibrottet och se det för vad det i verkligheten är: grova sexuella övergrepp, våldtäkter och tortyr mot barn. Vi måste följa FN:s rekommendation och ta bort böter ur straffskalan. Det sänder en tydlig signal till såväl förövare som rättsväsendet att det är en allvarlig brottslighet som måste prioriteras. Vi måste sluta räkna bilder och tillsätta mer resurser för att identifiera offer och förövaren bakom övergreppet på bilden, först då kan vi på riktigt göra skillnad i den globala handeln med barn.


STÖD VÅR KAMP MED 50 KRONOR VARJE MÅNAD. SMS:A ECPATSTART50 TILL 72 980. TACK.

#BARNPORNOGRAFI #DANSK #ÖVERGREPPSMATERIAL #NETCLEAN #VÅLDTÄKT MOT BARN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.