Blogg

Varje barn som flyr till Europa ska garanteras ett liv fritt från krig och exploatering

Krigen i bland annat Syrien, Afghanistan och Eritrea har lett till att tiotusentals människor flyr över medelhavet till Europa och EU:s medlemsländer. Många av flyktingarna är barn och vissa av dem har blivit separerade från sina familjer.

Dessa barn löper enorm risk för olika typer av övergrepp och är i vissa fall redan i början av sin flykt offer för människohandel. Det är viktigt att de här barnen identifieras tidigt för att kunna erbjudas hjälp och skydd för att inte ytterligare exploateras eller försvinna från myndigheternas radar. Barn som kommer till Europa, med eller utan sina familjer, är extremt sårbara och behöver hjälp för att se till så att risken för exploatering inte övergår i verklighet.

Det krävs nu en kraftansträngning för att skydda dessa barn. Det kan handla om registerkontroller för de volontärer som möter dem eller extra resurser för att identifiera, stoppa och upplösa trafficking-nätverk. Vi måste tillgodose varje barns rätt till skydd när de anländer och med hållbara lösningar kunna erbjuda dem en trygg och säker plats.

Rapporter från EU:s byrå för grundläggande rättigheter betonar vikten av ett fungerande system för förmyndarskap för barn utan föräldrar. Detta ligger i linje med EU:s strategi för att utrota människohandeln, som identifierar ett effektivt och rättssäkert förmyndarskap som nödvändigt för att kunna skydda de barn som löper risk att exploateras. Medlemsstaternas tillämpning av barnets rättigheter och arbetet med förmyndare varierar kraftigt vilket i sig också utgör en stor risk för barnets säkerhet.

ECPAT uppmanar EU-kommissionen att prioritera säkerheten och tryggheten för de barn som tvingats på flykt. Omhändertagandet av flyktingbarn inom medlemsstaterna och dess grannländer måste effektiviseras och samarbetet mellan länderna måste utökas. Det är EU-kommissionens ansvar att leda det, arbetet för att varje barn som kommer till Europa till följd av flyktingsituationen erbjuds en tillvaro fri från krig och exploatering.

ECPAT International
ECPAT Sverige
ECPAT Belgien
ECPAT UK
ECPAT Luxenburg
ECPAT Tyskland
Children's Human Rights Center of Albania
Nobody's Children Foundation
Neglected Children's Society / ECPAT Bulgarien
Defence for Children / ECPAT Nederländerna
FAPMI ECPAT Spain

#KRIG #FLYKTINGKRISEN #ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN #MÄNNISKOHANDEL #TRAFFICKING #ECPAT
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Trafficking / människohandel

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.