Blogg

Sexualbrott mot barn vanligare i vissa familjer

Niklas Långström Karolinska Institutet sexualbrottsförövare

Igår presenterades ny forskning från Karolinska Institutet som visar att en person vars släkting begått sexualbrott löper fyra till fem gånger högre risk att själv också begå samma typ av brott.

I studien har de tittat på släktskap mellan alla dömda sexbrottslingar i Sverige mellan år 1973 och 2009, totalt 21 566 personer.

Majoriteten av anhöriga till dömda män kommer inte att begå något sexualbrott, men det finns en påtaglig riskökning och orsaken finns inte bara i uppväxtmiljö och familjeförhållanden. Niklas Långström som lett studien menar att det finns en ärftlighet när det gäller riskfaktorer som gör att sannolikheten att en ska begå dessa typer av brott ökar. Sådana faktorer kan till exempel vara dålig impulskontroll, tendens att fastna i drog- eller alkoholmissbruk eller upptagenhet av sex.

Studien visar att den ökade risken är störst mellan helbröder men att den också finns mellan halvbröder som inte vuxit upp i samma miljö.

Sveriges Radio skriver:

Om forskare genom slump väljer ut 1000 män, vilka som helst, så brukar det vara ungefär 5 av de männen som någon gång har dömts för sexbrott. Men när forskarna väljer ut 1000 män som är nära släkt med en sexbrottsling brukar det vara 25 av de männen som också själva har begått sexbrott.

Vet vi vilka som befinner sig i riskzonen så kan vi hjälpa till i tid

Att de i studien har kunnat kartlägga dessa samband är oerhört viktigt i det preventiva arbetet framöver. Vet vi vilka personer som befinner sig i riskzonen kan vi också sätta in förebyggande insatser där de behövs, för att hindra övergrepp innan de begås. Med det sagt så betyder resultatet inte på något sätt att alla personer som är släkt med en dömd förövare kommer att begå samma brott. Om du är orolig för din egen sexualitet så kan du kontakta PrevenTell på telefonnummer 020 - 66 77 88.

Veta mer om studien? Lyssna på en intervju med Niklas Långström i P1 Morgon.

#KAROLINSKA INSTITUTET #NIKLAS LÅNGSTRÖM #SEXUALBROTT #SEXUALBROTT MOT BARN #FÖRÖVARE
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.