Blogg

Våldtagen på nätet - ett reportage om grooming av Uppdrag Granskning

Igår sände Uppdrag Granskning Våldtagen på nätet, ett reportage om de grova övergrepp många barn blir utsatta för på nätet idag. Vuxna kontaktar barn och manipulerar och hotar dem till att klä av sig framför webbkamera, i vissa fall går det så långt som att förövaren tvingar barnen till sexuella handlingar. Groomingbrotten är grova, gärningsmännen många, och offren ännu fler.

I Uppdrag Gransknings reportage får vi följa jakten på ”Jesper”. En person som stulit Linus Malmborgs identitet på nätet och under flera års tid kontaktat barn i sexuella syften. Flera flickor anmälde mannen för flera år sedan men utredningarna lades ner, och det är först när den sjunde anmälan görs som utredningen tar fart.

Den 23-årige förövaren har på fyllt ett USB-minne med 135 mappar, varje mapp är döpt efter en flicka och i varje mapp fanns bilder på flickorna. En gärningsman och 135 utsatta flickor, flickor från norra Sverige till södra. Reportaget visar hur lätt det är att bli utsatt som ung flicka på nätet idag, men också hur oerhört manipulativ förövaren kan vara och hur viktigt det är att vuxna tar ansvar och pratar med barnen om vad som händer dem på nätet. Se på Uppdrag Gransknings reportage här.

Barnen känner skam

Våldtagen på nätet - Uppdrag Granskning om groomingVåldtagen på nätet - Uppdrag Granskning om groomingVåldtagen på nätet - Uppdrag Granskning om grooming

De flesta barn som blivit utsatta känner stor skuld, skam och rädsla och de berättar ofta inte för sina föräldrar om vad de blivit utsatta för. När ett barn väl berättar är det oerhört viktigt att vi vuxna lyssnar och ser till att inte skuldbelägga barnen. De har blivit utsatta för brott av en vuxen och det är aldrig deras fel.

Övergrepp via nätet är verkliga

Om en förövare förmår ett barn att via nätet till exempel klä av sig, skicka bilder eller utföra sexuella handlingar på sig själva så är det ett sexuellt övergrepp. För det utsatta barnet är övergreppet precis lika verkligt som om förövaren hade befunnit sig i rummet, för dem är det inte ett ”virtuellt” övergrepp utan ett riktigt. Övergreppen åsamkar barnen lika mycket skador och hoten är lika verkliga.

Det förebyggande arbetet måste stärkas

Det finns en överhängande risk att övergrepp som begås via nätet också sprids vidare, vart som helst i världen. För att ta detta på största allvar och göra det vi kan för att förebygga att brotten begås bör alla som arbetar med eller för barn utbildas i dessa frågor. På så sätt kan arbetet mot barnsexhandel bli mer effektivt i skolor, domstolar, hos polis och hos andra som kommer i kontakt med utsatta barn, och då kan vi återfinna det barnperspektiv vi ser hos polis och åklagare i reportaget hos många fler.

Tipsa ECPAT Hotline eller polis

Om du eller någon du känner blivit utsatta för brott så ska du alltid anmäla till polisen. Vill du tipsa anonymt om sexualbrott mot barn så kan du göra det till ecpathotline.se. Det är oerhört viktigt att berätta om det man ser, även om det bara är en misstanke. Din misstanke kan vara pusselbiten som hjälper till att lösa ett brott.

#ECPAT #GROOMING #SEXUALBROTT MOT BARN #UPPDRAG GRANSKNING #VÅLDTÄKT
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Grooming Online

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.