Blogg

Polisens resurser räcker inte till - groomingfall läggs på hög

ECPAT gästar Brottscentralen 23 minuter in i programmet

Antalet grooming-anmälningar till polisen har fördubblats bara det senaste året och mångdubblats jämfört med 2010 och 2011. I takt med att anmälningarna blir fler blir också trycket på polisen större. Idag lider polisen av stor resursbrist och fallen läggs på hög, med anledning av detta gästade ECPAT igår Brottscentralen på Aftonbladet TV.

Anmälningar Grooming

Vi har flera gånger tidigare skrivit om stora grooming-härvor där en förövare via nätet begått sexuella övergrepp på många barn. Ökningen vi ser i BRÅ:s siffror ovan kan bero på ökad brottslighet, men viktiga faktorer är att anmälningsbenägenheten ökar i takt med att kunskapen om brottsligheten också ökar hos allmänheten. Samtidigt får vi inte glömma att de flesta sexualbrott aldrig anmäls, barn som utnyttjats skuldbelägger ofta sig själva vilket leder till ett stort mörkertal.

Fall läggs på hög när polisen saknar resurser

Att utreda dessa fall är mycket resurskrävande, ett litet fall kan snabbt växa till tiotals inblandade barn och flera förövare. Polisen genomförde vid årskiftet en stor omorganisering och just nu väntar de på inrättandet av ett nationellt IT-brottscentrum där dessa brott ska kunna hanteras, förhoppningen är att de framöver ska bli fler poliser som hanterar dessa brott. Till det sker kommer fall att läggas på hög och det förebyggande arbetet och identifierandet av barn kommer att bli lidande.

ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson i Brottscentralen

Vilka åtgärder behövs?

  • Inrättande av ett Nationellt IT-brottscentrum

    Detta måste ske nu. Inrikesminister Anders Yngeman (S) antyder att det snart kommer att vara verksamt, men när? En fördubbling eller mer av polisens centrala resurser skulle innebära mycket för hantering av de inkommande ärendena, det brottsförebyggande arbetet och det oerhört viktiga identifieringsarbetet.

  • Se över lagstiftningen

    Utgångspunkten bör alltid vara vad barnet har utsatts för, inte vilken teknik förövaren använt sig av. Ett annat exempel är poseringsbrotten, om et barn till exempel förmås utföra penetrering så bör det ses som ett sexuellt övergrepp, inte posering, även om det inte krävdes hot eller tvång.Straffskalan måste också ses över, det är oacceptabelt att det fortfarande finns böter i straffskalan för sexuella övergrepp på barn.

  • Utbildning och kunskap

    Vi kan inte trycka nog på vikten av utbildning och kunskap om barnsexhandel hos de som arbetar med eller för barn. För de barn som saknar vuxna att anförtro sig åt hemma blir till exempel en insatt lärare viktig i processen att inse att man faktiskt utsatts för ett brott, och att det ska anmälas.

Ser vi till så att detta händer ökar våra chanser att bekämpa barnsexhandeln avsevärt.

#BARNSEXHANDEL #BROTTSCENTRALEN #ECPAT #GROOMING #POLISEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Grooming

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.