Blogg

FN:s barnrättskommité: höj kunskapen om barnsexhandel i Sverige

För en dryg vecka sedan kom FNs barnrättskommitté med sina rekommendationer till Sverige kring tillämpning av barnkonventionen och de två tilläggsprotokoll som Sverige ratificerat, det finns också ett tredje protokoll som Sverige ännu inte signerat.

Vi vill genom en liten miniserie här på bloggen berätta mer om kritiken som framkommit, framstegen som gjorts, konsekvenserna vi ser och vilka åtgärder vi menar är de mest prioriterade för att inga barn ska behöva utsättas för barnsexhandel i Sverige eller av svenskar.

Senast Sverige fick rekommendationer från barnrättskommittén var i samband med granskningen av hur Sverige lever upp till det andra tilläggsprotokollet som fokuserar på den brottslighet som ECPAT bekämpar, nämligen barnsexhandel. Årets granskning innefattar Sveriges arbete med alla artiklar i hela barnkonventionen, och barnsexhandel i sig är inte i fokus. Barnrättskommitén är dock noga med att poängtera att den kritik och de rekommendationer Sverige fick 2011 fortfarande är högst aktuella.

Vad har Sverige gjort sedan sist?

Sedan den förra granskningen har Sverige bland annat slopat kravet på dubbelstraffbarhet för brotten köp av sexuell handling av barn och för utnyttjande av barn för sexuell posering. Det innebär att man kan åtalas och dömas för de brotten i Sverige även om man begått brottet i ett land där handlingen är laglig. Vi har också höjt minimistraffet för grovt sexuellt övergrepp på barn. Det är bra och viktiga steg som Sverige tagit men det kvarstår fortfarande mycket att göra.

Utbilda de som arbetar med eller för barn

Vi menar, precis som barnrättskommitén, att alla som arbetar med eller för barn måste utbildas om barnsexhandel. Detta är ett återkommande orosmoln för kommittén och nu har rekommenderar de Sverige än en gång att snabbt åtgärda bristen på grundläggande och återkommande utbildning.

Rättsväsendets kunskapsnivå måste höjas

Bristen på utbildning om barnsexhandel återspeglar sig i hela samhället och inte minst i rättskedjan. För att tackla brottslighetens alla vinklar behövs kunskap kring hela brottskedjan, från rekrytering av barn till exploateringen av dem. ECPAT har sedan många år arbetat för att det ska införas grundläggande och återkommande utbildning om barnsexhandel på alla utbildningar där man i framtiden kan komma i kontakt med brottsligheten. Vi ser tyvärr allt för ofta hur barnperspektivet glöms bort och hur kunskap om brotten, förövarnas beteende och agerande saknas. Denna kunskap är helt avgörande för att kunna fatta rätt beslut som skyddar barn mot sexuell exploatering och förebygga riskerna för ny exploatering.

Till nästa granskning måste Sverige kunna visa på konkreta resultat där barnens rättigheter alltid kommer i första hand. Den här veckan träffar vi barnminister Åsa Regnér för att bland annat diskutera olika vägar för framgång, för nu är det dags för Sverige att ta ytterligare steg framåt.

#BARNRÄTTSKOMMITÉ #BARNSEXHANDEL #FN #KRITIK #UTBILDNING #GRANSKNING #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Barnkonventionen FNs kritik

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.