Blogg

Nej Hanne Kjöller, barnets rättigheter handlar inte om att slippa äta fisk.

Hanne Kjöller har fel på DN Debatt

På gårdagens DN Debatt kunde man läsa ett inlägg från ECPAT, UNICEF, Rädda Barnen, Nätverket för Barnkonventionen och Plan. Vårt mål: att göra Sverige till en ännu bättre plats för alla barn och unga.

Barnminister Åsa Regnér svarade i en replik och det gjorde också DNs Hanne Kjöller. Kjöller undrar om barns rättigheter handlar om att slippa äta fisk och tycker inte att vi engagerar oss tillräckligt i Yarafallet (eller ens vill se det).

  • Om alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn – lärare, poliser, socialtjänstemän, åklagare m fl – får utbildning om barns rättigheter och vad dessa innebär i deras praktiska arbete, minskar risken för ett nytt tragiskt Yarafall. Det minskar också risken för att framtida domar har samma brist på barnperspektiv som en del domar har idag.
  • Om de vuxna omkring barn verkligen lyssnar på vad barn säger och ger deras åsikter vikt, så minskar risken att barn far illa.
  • Om regeringen sätter upp miniminivåer på vilket förebyggande arbete som ska finnas i varje kommun, och vilket skydd, stöd och hjälp barn som utsätts för våld eller övergrepp ska kunna få, så får vi ett tryggare samhälle för alla barn.

För att Sverige ska leva upp till varje barns rättigheter, särskilt de mest utsattas, måste det till ett övergripande, systematiskt och långsiktigt arbete. Med generella insatser som kommer varje barn till del, blir situationen även bättre för de barn som lever i de mest utsatta situationerna.

Hanne Kjöller ser som sin uppgift att lyfta fram att barn har det bra i Sverige. Det är inget fel med det, det stämmer ju till många delar. Sverige är ett bra land att leva i och för barn generellt. Men inte för alla. Där ligger vårt fokus. Inte på fisken, men det visste nog Kjöller redan.

#BARNS RÄTTIGHETER #DN DEBATT #FN #FNS BARNRÄTTSKOMMITÉ #HANNE KJÖLLER #BARNKONVENTIONEN
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Barnkonventionen FNs kritik

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.