Blogg

När ska vi sluta kalla sexuella övergrepp på barn för pornografi?

Ta bort ordet "barnpornografi"

Det är 2015 och termen ”barnprostitution” används fortfarande i brittisk lagtext. I Sverige använder vi ordet ”barnpornografi” - som om det faktiskt handlade om något pornografiskt. Den brittiske parlamentsledamoten Ann Coffey har tröttnat och menar att vi istället bör prata om vad det faktiskt handlar om: sexuella övergrepp och exploatering.

Ann Coffey har rätt. Ansvaret på brottet ska alltid ligga hos den vuxne och inte hos barnet. Ett barn kan således inte vara prostituerad, och termen ”barnpornografi” blir missvisande då ordet pornografi används för en laglig verksamhet som förhoppningsvis sker med vuxna i samförstånd, medan ett barn inte kan ge medgivande till sexuell exploatering.

Det handlar om sexuella övergrepp mot barn - inte barn i pornografi

I svensk lagstiftning återfinner vi inte ordet ”barnprostitution” även om man ofta beskriver ”köp av sexuell handling av barn” som just prostitution. Däremot är ”barnpornografi” en juridisk term, trots att det när barn är inblandade egentligen inte handlar om pornografi utan bevismaterial på grova sexuella övergrepp på barn.

Dessa termer är både olyckliga och grovt missvisande och skickar fel signaler både till de som utsätts och de som begår brotten.

Vi måste, precis som Ann Coffey, inse allvaret i brottsligheten och använda begrepp som speglar verkligheten så som samhället ser den, och inte ur förövarens synvinkel.

Den kommersiella handeln med barns kroppar har vuxit fram över nationsgränser, med stora vinstintressen. Handeln drivs av efterfrågan och i den finns miljoner minderåriga som exploateras och utnyttjas varje dag. Det handlar varken om prostitution eller "barnporr" utan grova sexuella övergrepp mot barn, när ska Sverige inse det?

#ANN COFFEY #BARNPORNOGRAFI #BARNPORR #BARNPROSTITUTION #EXPLOATERING #SEXUELLA ÖVERGREPP #BEGREPP
0
Kategorier: Sexuell exploatering av barn Dokumenterade sexuella övergrepp mot barn Online Lagstiftning

SPRID MER KUNSKAP

Genom att gilla och dela vår sida och våra inlägg i sociala medier hjälper du oss att få fler att se brottsligheten vi arbetar mot.